Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Příslušenství pro MCR:
Měřicí systémy DMA

  • +2
  • Pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v ohybu, tahu, torzi a tlaku
  • Pevné pravoúhlé úchyty, geometrie tříbodového ohybu, konzoly, kompresní systémy
  • Kompatibilní s přístrojem MCR 702e MultiDrive  

Pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) používá MCR měřicí systémy s teplotními senzory, aby byla zajištěna nejvyšší reprodukovatelnost měření. Spojka QuickConnect umožňuje připojení jednou rukou bez použití šroubovacího mechanismu. Technologie Toolmaster™ umožňuje automatickou konfiguraci nástrojů bez nutnosti ručních nastavení v softwaru. V kombinaci s funkcí dotykového ovládání pro umístění úchytů dotykem prstu zaručují měřicí systémy DMA pohodlnou manipulaci se vzorky.

Klíčové charakteristiky

Pevné pravoúhlé nebo kruhové úchyty pro použití s jedním EC motorem (SRF a SCF)

Pevné pravoúhlé nebo kruhové úchyty pro použití s jedním EC motorem (SRF a SCF)

Provádění analýzy DMA v torzi pouze s horním EC motorem reometru MCR. Tato uchycení disponují speciálně navrženým systémem pro upevnění vzorku, který zajišťuje, že vzorky rozdílné tloušťky lze přesně měřit dokonale zarovnané v ose měřicího systému. V kombinaci s konvekčním temperačním systémem tato sestava zaručuje spolehlivou charakterizaci viskoelastických vlastností filmů a pravoúhlých nebo kruhových tyčinek jako funkce amplitudy, frekvence, teploty nebo času.

Pevné pravoúhlé nebo kruhové úchyty pro dva použité EC motory (SRF/TD a SCF/TD)

Pevné pravoúhlé nebo kruhové úchyty pro dva použité EC motory (SRF/TD a SCF/TD)

Se systémy pro přístroj MCR 702e MultiDrive je možné provádět měření DMA v torzi se dvěma EC motory. Proto lze měření v režimu samostatného motorového převodníku a v režimu protioscilace provádět dodatečně ke všem ostatním režimům, přičemž zařízení používá pouze jeden EC motor. Protože přístroj MCR 702e MultiDrive nabízí obě možnosti – měření pevných tyčinek s jedním nebo dvěma EC motory – je možné vybrat nejvhodnější možnost měření pro každý vzorek.

Pevné pravoúhlé uchycení pro použitý lineární motor nebo EC motor (SRF/LD)

Pevné pravoúhlé uchycení pro použitý lineární motor nebo EC motor (SRF/LD)

Tento speciální měřicí systém umožňuje měření, když je v činnosti lineární motor nebo rotační motor přístroje MCR 702e MultiDrive. Tato sestava umožňuje dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v tahu a krutu. Lze jej použít například pro stanovení komplexního Youngova modulu pružnosti |E*|, ale také komplexního modulu ve smyku |G*|, a dokonce i Poissonova poměru filmů, vláken a tenkých pevných látek. Navíc je také vhodný k měření tepelné roztažnosti pevných vzorků ve tvaru tyčinek.

Geometrie tříbodového ohybu pro použitý lineární motor (TPB/LD)

Geometrie tříbodového ohybu pro použitý lineární motor (TPB/LD)

Tyto měřicí systémy jsou vhodné pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v režimu ohybu s využitím lineárního motoru přístroje MCR 702e MultiDrive. Při provádění testu tříbodového ohybu se vzorek umisťuje na oba konce pohyblivé podpěry vzorku a statický ohýbací nástroj se umisťuje do středu vzorku. Odpadá tak nutnost přídavného upevnění vzorku, což minimalizuje chyby měření. Měřicí systém je proto vhodný k přesné charakterizaci tuhých materiálů, jako jsou kompozity a termoplasty pod hodnotou Tg, termosety, kovy a keramika.

Konzoly pro použitý lineární motor (CTL/LD)

Konzoly pro použitý lineární motor (CTL/LD)

Konzoly se používají pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v režimu ohybu s využitím lineárního motoru přístroje MCR 702e MultiDrive. V případě duálních konzol je vzorek na obou koncích uchycen mezi dvěma upínacími body a v centrálním úchytu uprostřed vzorku. V případě jednoduché konzoly je vzorek uchycen mezi centrálním úchytem a jedním koncovým úchytem. Měřicí systémy jsou vhodné nejen pro materiály s nízkou tuhostí, ale také pro materiály, které vykazují dramatické změny dynamických mechanických vlastností a mohly by tak pod zatížením vykazovat silný ohyb.

Kompresní systémy pro použitý lineární motor (PP/TD)

Kompresní systémy pro použitý lineární motor (PP/TD)

Pro analýzu DMA v tlaku lze měřicí systémy deska–deska kombinovat s lineárním motorem přístroje MCR 702e MultiDrive. Dolní část měřicího systému obsahuje integrovaný teplotní senzor umístěný přímo pod vzorkem. Díky tomu je možné měřit teplotu vzorku přímo, což zlepšuje regulaci teploty a zkracuje dobu ohřevu. Měřicí systémy jsou vhodné pro DMA pěn, elastomerů, potravinových systémů a gelů. Lze je také použít pro reologickou charakterizaci spuštěním rotačního pohonu měřicího přístroje.

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kompatibilní přístroje

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Odvětví
Aplikace
Normy
Zobrazení do z

Podobné produkty