Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Akcesoria do MCR:
Układy pomiarowe DMA

  • +8
  • Do celów dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) przy zginaniu, rozciąganiu, skręcaniu i ściskaniu
  • Uchwyty do ciał stałych o przekroju prostokątnym, geometria trójpunktowego zginania, wsporniki, układy ściskające
  • Kompatybilność z MCR 702e MultiDrive  

Do dynamicznej analizy mechanicznej (DMA), MCR wykorzystuje układy pomiarowe wyposażone w czujniki temperatury, aby zapewnić najwyższą odtwarzalność pomiarów. Złącze QuickConnect umożliwia podłączanie jedną ręką bez użycia mechanizmu śrubowego. Funkcja Toolmaster™ umożliwia automatyczną konfigurację podłączanego wyposażenia, bez konieczności ręcznej zmiany ustawień w oprogramowaniu. W połączeniu z funkcją touch-control, umożliwiającą pozycjonowanie uchwytów za pomocą jednego dotknięcia palca, układy pomiarowe DMA gwarantują wygodę pracy.

Podstawowe charakterystyki

Uchwyty do próbek stałych o przekrojach prostokątnych lub okrągłych dla konfiguracji z jednym napędem EC (SRF i SCF)

Uchwyty do próbek stałych o przekrojach prostokątnych lub okrągłych dla konfiguracji z jednym napędem EC (SRF i SCF)

Służą do prowadzenia dynamicznej analizy mechanicznej podczas skręcania przy użyciu tylko górnego napędu EC reometru MCR. Uchwyty te wyposażono w specjalnie zaprojektowany system zacisku próbki, który gwarantuje precyzyjny pomiar i dokładne wyrównanie próbek o różnej grubości względem osi układu pomiarowego. W połączeniu z konwekcyjnym układem regulacji temperatury, taka konfiguracja gwarantuje wiarygodną charakterystykę właściwości lepkosprężystych błon, prostokątnych lub okrągłych prętów w funkcji amplitudy, częstotliwości, temperatury lub czasu.

Uchwyty do próbek stałych o przekrojach prostokątnych lub okrągłych dla konfiguracji z dwoma napędami EC (SRF/TD i SCF/TD)

Uchwyty do próbek stałych o przekrojach prostokątnych lub okrągłych dla konfiguracji z dwoma napędami EC (SRF/TD i SCF/TD)

Układy pomiarowe dla MCR702 MultiDrive umożliwiają wykonywanie pomiarów DMA podczas skręcania z użyciem obu napędów EC. Pozwala to na prowadzenie pomiarów w różnych trybach pracy obu napędów oraz w trybie kontroscylacji jak również w pozostałych trybach, wykorzystujących tylko jeden napęd urządzenia. Urządzenie MCR 702 MultiDrive, umożliwiając pomiary litych prętów na dwa sposoby – z wykorzystaniem jednego lub obu napędów EC — pozwala wybrać najlepszą możliwą konfigurację pomiarową dla każdej próbki.

Uchwyt prostokątny do próbek stałych dla konfiguracji z napędem liniowym lub napędem EC (SRF/LD)

Uchwyt prostokątny do próbek stałych dla konfiguracji z napędem liniowym lub napędem EC (SRF/LD)

Ten specjalny układ pomiarowy pozwala na pomiary z wykorzystaniem napędu liniowego lub obrotowego przyrządu MCR 702e MultiDrive. W tej konfiguracji możliwa staje się dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) podczas rozciągania i skręcania. Pozwala to na określenie na przykład dynamicznego modułu Younga |E*| jak również dynamicznego modułu sprężystości poprzecznej |G*| a nawet współczynnika Poissona dla błon, włókien i cienkich ciał stałych. Ponadto, nadaje się również do pomiaru rozszerzalności cieplnej prętów litych.

Geometria do badań trzypunktowego zginania dla konfiguracji z napędem liniowym (TPB/LD)

Geometria do badań trzypunktowego zginania dla konfiguracji z napędem liniowym (TPB/LD)

Te układy pomiarowe są odpowiednie do dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) w trybie zginania, przy użyciu napędu liniowego przyrządu MCR 702e MultiDrive. W celu wykonania trzypunktowego zginania próbkę umieszcza się w obu końcach ruchomego podparcia próbki, podczas gdy statyczne narzędzie zginające umieszcza się w punkcie środkowym próbki. Ponieważ nie jest konieczne dodatkowe mocowanie próbki, zminimalizowane zostają związane z tym błędy pomiarowe. Dzięki temu układ pomiarowy pozwala na dokłądną charakterystykę materiałów sztywnych, takich jak kompozyty i materiały termoplastyczne poniżej temperatury ich przemiany szklistej (Tg), tworzywa termoutwardzalne, a także metale i ceramika.

Wsporniki dla konfiguracji z napędem liniowym (CTL/LD)

Wsporniki dla konfiguracji z napędem liniowym (CTL/LD)

Wsporniki służą do prowadzenia dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) w trybie zginania, przy użyciu napędu liniowego przyrządu MCR 702e MultiDrive. W przypadku wsporników podwójnych próbkę mocuje się w dwóch uchwytach na obu końcach oraz w uchwycie centralnym po środku próbki. W przypadku wspornika pojedynczego próbkę mocuje się w uchwycie centralnym i tylko jednym uchwycie na końcu. Te układy pomiarowe są odpowiednie do materiałów o niskiej sztywności, ale również do materiałów wykazujących dużą zmienność dynamicznych właściwości mechanicznych i które mogłyby ulegać silnym ugięciom pod obciążeniem.

Układy ściskające dla konfiguracji z napędem liniowym (PP/TD)

Układy ściskające dla konfiguracji z napędem liniowym (PP/TD)

Do celów dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) ściskania, układy pomiarowe płyta-płyta można włączyć do konfiguracji z napędem liniowym przyrządu MCR 702e MultiDrive. W dolnej części układ pomiarowy zawiera zintegrowany czujnik temperatury, znajdujący się bezpośrednio pod próbką. Dzięki niemu możliwy jest bezpośredni pomiar temperatury próbki, pozwalający na zaawansowaną kontrolę temperatury i skrócenie czasu ogrzewania. Te układy pomiarowe są odpowiednie do dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) piany, elastomerów, produktów żywnościowych i żeli, a także do określania charakterystyk reologicznych z użyciem napędu obrotowego urządzenia pomiarowego.

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
  • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
  • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
  • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Urządzenia kompatybilne

Branża
Zastosowania
Normy
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Podobne produkty