Jest to pole obowiązkowe.

Dynamiczny analizator mechaniczny:
MCR 702 MultiDrive

Najwyższa dostępna uniwersalność do dynamicznej analizy mechanicznej.

nie zaw.w tym 0% VAT
Cena
na żądanie
Możliwość zakupu online
w wybranych krajach
SKU: 92016
Sprawdź dostępność w sklepie internetowym Zapytaj o cenę Kup ten produkt online
Czas dostawy: %1$s – %2$s dni %1$s – %2$s tygodni %1$s – %2$s miesięcy
MCR 702 MultiDrive to najbardziej uniwersalna i potężna platforma przeznaczona do dynamicznej analizy mechanicznej ciał stałych oraz miękkich i płynnych próbek. Unikalna koncepcja instrumentu pozwala na wykonywanie dynamicznych analiz mechanicznych w zakresie gięcia, rozciągania, ściskania i skręcania oraz analizy termomechanicznej (TMA), standardowych i wysoce zaawansowanych pomiarów reologicznych za pomocą jednego urządzenia. Modułowa budowa systemu umożliwia rozbudowywanie go o różnorodne układy regulacji temperatury oraz stosowanie akcesoriów przeznaczonych do szczególnych zastosowań oraz systemów pomiarowych, co umożliwia spełnienie wszystkich wymagań najszerszej liczby różnorodnych zastosowań.

Podstawowe charakterystyki

Dwie jednostki napędowe na Twoje potrzeby

Dwie jednostki napędowe na Twoje potrzeby

Połączenie łożyska powietrznego, górnego napędu obrotowego i dolnego napędu liniowego umożliwia liniową dynamiczną analizę mechaniczną z wykorzystaniem napędu liniowego i dynamicznej analizy mechanicznej skrętnej z wykorzystaniem napędu obrotowego. Wybór trybu pomiarowego zależy od potrzeb danego zastosowania. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii ruchomego magnesu i renomowanej technologii silników EC z reometrów MCR, koncepcja ta gwarantuje bardzo precyzyjne pomiary nawet przy najmniejszych amplitudach.

Kontrola najważniejszego czynnika – temperatury

Kontrola najważniejszego czynnika – temperatury

Innowacyjna, zoptymalizowana pod kątem CFD konstrukcja i materiały przystosowane do systemów pomiarowych do dynamicznej analizy mechanicznej gwarantują nieznaczne gradienty temperatury wewnątrz próbki, co jest niezbędne, gdy wymagane są bardzo dokładne i wiarygodne wyniki. Każdy system pomiarowy został wyposażony w zintegrowany czujnik temperatury umieszczony na stałe w pobliżu zamocowanej próbki. W ten sposób mierzona temperatura odnosi się bezpośrednio do rzeczywistej temperatury próbki, a najwyższą odtwarzalność w całym zakresie temperatury zapewnia się bez ręcznego pozycjonowania czujnika.

Konstrukcja konwekcyjnych układów regulacji temperatury jest zoptymalizowana w celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury koniecznego do dokładnej kontroli temperatury próbki. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie niskiego strumienia przepływu gazu, co zmniejsza niekorzystny wpływ na pomiary, wynikający ze strugi powietrza powstającej w trakcie schnięcia próbki. Ponadto do pracy z próbkami można wykorzystać sterowanie wilgotnością względną, obok temperatury. Można polegać na precyzyjnym układzie kontroli temperatury w celu uzyskania dokładnych wyników we wszelkiego rodzaju testach reologicznych.

Korzyści wynikające ze stosowania bogatej palety wyposażenia do serii MCR w zakresie reologii

Korzyści wynikające ze stosowania bogatej palety wyposażenia do serii MCR w zakresie reologii

Oprócz klasycznej dynamicznej analizy mechanicznej pomiary reologiczne umożliwiają scharakteryzowanie odkształceń konstrukcyjnych ciał stałych i płynięcia cieczy. Aby przeprowadzić pomiary próbek różnego rodzaju, wymagany jest szereg różnych systemów pomiarowych, akcesoriów i urządzeń termostatujących. Po usunięciu liniowego zespołu silnikowego instrument MCR 702 MultiDrive można wyposażyć w dowolną geometrię pomiarową, urządzenie do pomiaru temperatury oraz odpowiednie dla danego zastosowania akcesorium z serii MCR Anton Paar w celu przeprowadzenia zarówno standardowych, jak i zaawansowanych analiz reologicznych próbki.

Skorzystaj z wygodnych procedur ustawiania i łatwej obsługi

Skorzystaj z wygodnych procedur ustawiania i łatwej obsługi

Niezależnie od dokonanych wyborów wszystkie urządzenia do pomiaru temperatury oraz geometrie pomiarów są szybko i łatwo integrowane, a także wymieniane, a instrument MCR 702 MultiDrive niezawodnie dopasuje się do każdej nowej konfiguracji. Dodatkowo funkcja QuickConnect umożliwia podłączenie układu pomiarowego za pomocą jednej ręki, dzięki czemu szybko i wygodnie można dokonać zmian w systemie bez potrzeby korzystania ze śrubokręta. Opatentowana funkcja Toolmaster™ automatycznie rozpoznaje i konfiguruje wszystkie podłączone urządzenia oraz geometrie pomiarowe. Dodatkowo zastosowanie zintegrowanych czujników temperatury oraz w pełni zautomatyzowanych procedur optymalnego dopasowania (ZeroGap i ZeroAngle) zapewnia precyzyjne pomiary bez potrzeby ręcznego ustawiania systemów pomiarowych lub czujników temperatury.

Jedno wielofunkcyjne i charakteryzujące się łatwością obsługi oprogramowanie, spełniające wszystkie wymagania

Jedno wielofunkcyjne i charakteryzujące się łatwością obsługi oprogramowanie, spełniające wszystkie wymagania

Intuicyjne oprogramowanie RheoCompass™ pomaga użytkownikowi w znajdowaniu właściwych, predefiniowanych albo dostosowanych szablonów próby, dostosowywaniu definicji analiz i prób do szczególnych potrzeb oraz eksportowaniu danych i generowaniu sprawozdań. Oprogramowanie oferuje szeroką gamę predefiniowanych, ale indywidualnie dostosowywanych metod analizy, np. określenie temperatury zeszklenia lub złożenie czasu i temperatury. Dzięki wykorzystaniu bazy danych Microsoft SQL 2012 zarządzanie danymi i wyszukiwanie ich jest tak proste, jak ich wygenerowanie. Dane mogą być filtrowane między innymi według roku, numeru partii lub operatora, a ich wyświetlenie jest kwestią kilku sekund.

Dane techniczne

Jednostka Parametry techniczne
Napęd liniowy dla DMA w trybie rozciągania, gięcia i ściskania
Siła maksymalna N 40
Siła minimalna N 0,0005
Maksymalne przemieszczenie µm 9400 [1]
Minimalne przemieszczenie µm 0,01
Maksymalna częstotliwość Hz 100
Minimalna częstotliwość Hz 0,001
Maksymalna temperatura °C 600 [2]
Minimalna temperatura °C -160 [3]
Maksymalna szybkość ogrzewania K/min 35 [2]
Maksymalna szybkość schładzania K/min 30 [3]
Napęd obrotowy dla dynamicznej analizy mechanicznotermicznej skręcania i reologii
Maksymalny moment obrotowy mNm 230
Minimalny moment (rotacja) nNm 1
Minimalny moment (oscylacja) nNm 0,5
Odchylenie kątowe (wartość ustawiana) μrad 0,05 do ∞
Minimalna szybkość kątowa [4] rad/s 10-9
Maksymalna szybkość kątowa rad/s 314
Minimalna częstotliwość kątowa [5] rad/s 10-7 [6]
Maksymalna częstotliwość kątowa rad/s 628
Zakres siły normalnej N 0,005 do 50
Zakres temperatury °C od -160 do ponad +1000

Dalsze informacje na temat funkcji ogólnych, systemów pomiarowych, akcesioriów i specyfikacji aparatu MCR 702 TwinDrive korzystającego jedynie z napędów obrotowych można znaleźć w tym miejscu: Aparaty z serii MCR i MCR 702 TwinDrive

MCR 702 MultiDrive
Dynamiczna analiza mechaniczna naprężeń, gięcia i ściskania
Dynamiczna analiza mechaniczna skręcania
Reologia
Analiza termomechaniczna
Układ pomiarowy Toolmaster™
Cela pomiarowa Toolmaster™
QuickConnect – pozbawione śrub złącze układu pomiarowego
T-Ready™
Opcja niskiej temperatury o
Opcja wilgotnościo

✔ dołączone | o opcjonalnie

1) W oscylacji maksymalne przemieszczenie ± 4500 μm.
2) W połączeniu z urządzeniem CTD 600 MDR. Standardowe systemy pomiarowe są przeznaczone do użytkowania w temperaturach do 350°C. Systemy pomiarowe do testowania w obecności temperatur osiągających 600°C są dostępne na życzenie.
3) W połączeniu z urządzeniem CTD 600 MDR i z opcją niskiej temperatury.
4) Przy odpowiednich czasach próbkowania i trwania pomiaru w danym punkcie możliwe jest osiąganie praktycznie dowolnych wartości.
5) Nastawy częstotliwości poniżej 10-4 rad/s są praktycznie nieistotne przy czasie trwania pomiaru w danym punkcie przekraczającym 1 dzień.
6) Wartość teoretyczna (czas trwania na cykl = 2 lata)

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość Anton Paar w zakresie obsługi i wsparcia:
  • Ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
  • Profesjonalne wsparcie w języku lokalnym
  • Ochrona inwestycji w całym cyklu życia
  • 3-letnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Akcesoria i oprogramowanie

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Zastosowania
Standardy
Wyświetlono do z

Podobne produkty