Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy

Dynamiczny Analizator Mechaniczny:
MCR 702e MultiDrive

 • Najwyższa na świecie dostępna uniwersalność do dynamicznej analizy mechanicznej oraz prób reologicznych
 • Napęd z ruchomym magnesem wsparty na łożyskach powietrznych do pomiarów siły w zakresie od 0,5 mN do 40 N w celu scharakteryzowania miękkich i sztywnych materiałów
 • Dokładna regulacja temperatury w zakresie od -160 °C do 600 °C i powyżej
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0VAT
Cena
na żądanie
Informacja o produkcie
Kupuj urządzenia Anton Paar w sklepie internetowym
Nr katalogowy:
Sprawdź dostępność w sklepie internetowym Zapytaj o cenę Kup ten produkt online
Czas dostawy: %1$s – %2$s dni robocze/roboczych %1$s – %2$s tygodni %1$s – %2$s miesięcy

MCR 702 MultiDrive to najbardziej uniwersalna i potężna platforma przeznaczona do dynamicznej analizy mechanicznej ciał stałych oraz miękkich i płynnych próbek. Unikalna koncepcja instrumentu pozwala na wykonywanie dynamicznych analiz mechanicznych w zakresie gięcia, rozciągania, ściskania i skręcania, standardowych i wysoce zaawansowanych pomiarów reologicznych oraz analizy termomechanicznej (TMA) za pomocą jednego urządzenia. Modułowa budowa systemu umożliwia rozbudowywanie go o różnorodne układy regulacji temperatury oraz stosowanie akcesoriów przeznaczonych do szczególnych zastosowań oraz systemów pomiarowych, co umożliwia spełnienie wszystkich wymagań najszerszej liczby różnorodnych zastosowań.

Podstawowe charakterystyki

Dwie jednostki napędowe do wszystkich zastosowań

Dwie jednostki napędowe do wszystkich zastosowań

Połączenie górnego napędu obrotowego i dolnego napędu liniowego wspomaganych łożyskiem powietrznym umożliwia liniową dynamiczną analizę mechaniczną z wykorzystaniem napędu liniowego i dynamicznej analizy mechanicznej skrętnej z wykorzystaniem napędu obrotowego. Za pomocą jednego urządzenia można przeprowadzić DMA przy rozciąganiu, skręcaniu, zginaniu i ściskaniu, jak również wszelkiego rodzaju badania reologiczne, a nawet eksperymenty z zakresu analizy termomechanicznej. Wybór trybu pomiarowego zależy od potrzeb danego zastosowania. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii ruchomego magnesu i renomowanej technologii silników EC z reometrów MCR, koncepcja ta gwarantuje bardzo precyzyjne pomiary nawet przy najmniejszych amplitudach.

Kontrola najważniejszego czynnika – temperatury

Kontrola najważniejszego czynnika – temperatury

Konwekcyjne układy regulacji temperatury są zoptymalizowane w celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury koniecznego do dokładnej kontroli temperatury próbki. Dodatkowo, do precyzyjnie kontrolowanego chłodzenia można wykorzystać opcje niskotemperaturowe oparte na dostosowanej do potrzeb opcji chłodziarki gazowej (-90°C) lub ciekłego azotu (-160°C). Ponadto do pracy z próbkami oprócz temperatury można wykorzystać sterowanie wilgotnością względną. Każdy system pomiarowy został wyposażony w zintegrowany czujnik temperatury umieszczony na stałe w pobliżu zamocowanej próbki. W ten sposób mierzona temperatura odnosi się bezpośrednio do rzeczywistej temperatury próbki, a najwyższą odtwarzalność w całym zakresie temperatury zapewnia się bez ręcznego pozycjonowania czujnika. Można polegać na precyzyjnym układzie kontroli temperatury w celu uzyskania dokładnych wyników we wszelkiego rodzaju testach reologicznych.

Skorzystaj z ponad 200 akcesoriów dla reologii

Skorzystaj z ponad 200 akcesoriów dla reologii

Oprócz klasycznej dynamicznej analizy mechanicznej pomiary reologiczne umożliwiają scharakteryzowanie odkształceń konstrukcyjnych ciał stałych i płynięcia cieczy. Aby przeprowadzić pomiary próbek różnego rodzaju, wymagany jest szereg różnych systemów pomiarowych, akcesoriów i urządzeń termostatujących. Po usunięciu liniowego silnika z instrument MCR 702 MultiDrive można wyposażyć go w dowolną geometrię pomiarową, urządzenie do kontroli temperatury oraz odpowiednie dla danego zastosowania akcesorium z serii MCR Anton Paar w celu przeprowadzenia zarówno standardowych, jak i zaawansowanych analiz reologicznych próbki. 

Akcesoria specjalne i rozwiązania niestandardowe

Akcesoria specjalne i rozwiązania niestandardowe

Specjalne zastosowania wymagają innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań. Anton Paar, dzięki własnemu zespołowi projektowemu i produkcyjnemu, jest w stanie dostarczyć urządzenia i akcesoria do zastosowań specjalnych. Na przykładMCR 702e Space MultiDrive oferuje maksymalną dostępną przestrzeń roboczą, co ułatwia pracę z akcesoriami i dodatkowymi przyrządami pomiarowymi. Dodatkowo dostępne są akcesoria do charakteryzowania ciał stałych, które są zanurzone w cieczy lub które muszą być charakteryzowane w temperaturach do 1000°C. Dodatkowo systemy te są dostępne do badań DMA stałych wałków pod kątem wytrzymałości na napięcie i zginanie, takich jak wałki odpowiednie do łączenia z dowolną zwykłą lub dostosowaną geometrią. Do testowania próbek sypkich Anton Paar oferuje zastosowanie kieszeni na materiał w połączeniu z typowymi systemami pomiaru DMA w trybie gięcia. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa wymagań i znalezienia indywidualnych rozwiązań pod konkretne zadania pomiarowe.

Skorzystaj z wygodnych procedur ustawiania i łatwej obsługi

Skorzystaj z wygodnych procedur ustawiania i łatwej obsługi

Niezależnie od dokonanych wyborów wszystkie urządzenia do kontroli temperatury oraz geometrie pomiarów są szybko i łatwo integrowane, a także wymieniane, a instrument MCR 702e MultiDrive niezawodnie dopasuje się do każdej nowej konfiguracji. Dodatkowo funkcja QuickConnect umożliwia podłączenie układu pomiarowego za pomocą jednej ręki, dzięki czemu szybko i wygodnie można dokonać zmian w systemie bez potrzeby korzystania ze śrubokręta. Opatentowana funkcja Toolmaster™ automatycznie rozpoznaje i konfiguruje wszystkie podłączone urządzenia oraz geometrie pomiarowe. Dodatkowo zastosowanie zintegrowanych czujników temperatury oraz w pełni zautomatyzowanych procedur optymalnego dopasowania (ZeroGap i ZeroAngle) zapewnia precyzyjne pomiary bez potrzeby ręcznego ustawiania systemów pomiarowych lub czujników temperatury.

Jedno wielofunkcyjne i charakteryzujące się łatwością obsługi oprogramowanie, spełniające wszystkie wymagania

Jedno wielofunkcyjne i charakteryzujące się łatwością obsługi oprogramowanie, spełniające wszystkie wymagania

Intuicyjne oprogramowanie RheoCompass™ pomaga użytkownikowi w znajdowaniu właściwych, predefiniowanych albo dostosowanych szablonów, dostosowywaniu definicji analiz i prób do szczególnych potrzeb oraz eksportowaniu danych i generowaniu sprawozdań. Oprogramowanie oferuje szeroką gamę predefiniowanych, ale indywidualnie dostosowywanych metod analizy, np. określenie temperatury zeszklenia lub złożenie czasu i temperatury. Dzięki wykorzystaniu bazy danych Microsoft SQL 2012 zarządzanie danymi i wyszukiwanie ich jest tak proste, jak ich wygenerowanie. Dane mogą być filtrowane między innymi według roku, numeru partii lub operatora, a ich wyświetlenie jest kwestią kilku sekund.

Dane techniczne

    MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive
Unit (Jednostka) Dane techniczne
Napęd liniowy dla DMA w trybie rozciągania, gięcia i ściskania
Siła maksymalna N 40
Siła minimalna N 0,0005
Maksymalne przemieszczenie μm 9400 (1
Minimalne przemieszczenie μm 0,01
Maksymalna częstotliwość Hz 100
Minimalna częstotliwość Hz 0,001
Maksymalna temperatura °C 600 (950) (2
Minimalna temperatura °C -160 (3
Maksymalna szybkość ogrzewania K/min 35 (2
Maksymalna szybkość schładzania K/min 30 (3
Napęd obrotowy dla dynamicznej analizy mechanicznotermicznej skręcania i reologii
Maksymalny moment obrotowy mNm 230
Minimalny moment obrotowy (rotacja) nNm 1
Minimalny moment obrotowy (oscylacja) nNm 0,5
Maksymalne odchylenie kątowe (wartość zadana) µrad
Minimalne odchylenie kątowe (wartość zadana) µrad 0,05
Maksymalna prędkość kątowa rad/s 314
Minimalna szybkość kątowa rad/s 0 (4
Maksymalna częstotliwość kątowa rad/s 628 (5
Minimalna częstotliwość kątowa (6 rad/s 10 -7 (7
Zakres siły normalnej N -50 do 50
Najszerszy zakres temperatury °C -160 do +1000
Dalsze informacje na temat funkcji ogólnych, systemów pomiarowych, akcesioriów i specyfikacji aparatu korzystającego jedynie z napędów obrotowych można znaleźć w broszurze MCR Evolution:
Cechy
Dynamiczna analiza mechaniczna naprężeń, gięcia i ściskania
Dynamiczna analiza mechaniczna skręcania
Reologia
Analiza termomechaniczna
Układ pomiarowy Toolmaster™
Cela pomiarowa Toolmaster™
QuickConnect – pozbawione śrub złącze układu pomiarowego
T-Ready™
Opcja niskotemperaturowa, urządzenie do odparowywania azotu o
Opcja niskotemperaturowa, niestandardowa chłodziarka gazowa o
Opcja pomiaru wilgotności. o

✔ dołączone | o opcjonalne

1) W oscylacji maksymalne przemieszczenie ± 4500 μm.
2) W połączeniu z CTD 600 MDR. Standardowe systemy pomiarowe są przeznaczone do użytkowania w temperaturach do 350°C. Systemy pomiarowe do testowania w obecności temperatur osiągających 600°C są dostępne na życzenie. W połączeniu z CTD 1000 na życzenie dostępne są rozwiązania do stosowania w temperaturze do 950 °C.
3) W połączeniu z CTD 600 MDR i opcją niskotemperaturową.
4) W trybie kontrolowanego naprężenia ścinającego (CSS). W trybie kontrolowanej prędkości ścinania (CSR) w zależności od czasu trwania punktu pomiarowego i częstotliwości próbkowania. 
5) Wyższe częstotliwości są możliwe przy użyciu funkcji wielofalowej (942 rad/s (150 Hz) lub nawet wyższe, w zależności od systemu pomiarowego i próbki).
6) Ustawione częstotliwości poniżej 10-4 rad/s nie mają praktycznego znaczenia ze względu na czas trwania punktu pomiarowego >1 dzień.
7) Wartość teoretyczna (czas trwania na cykl = 2 lata).

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowana pomoc w Twoim lokalnym języku
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Podobne produkty

Materiały eksploatacyjne & Akcesoria

Materiały eksploatacyjne & Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Nie wszystkie przedmioty można kupić online w określonych krajach.

Aby dowiedzieć się, czy możesz dokonać zakupu online w swojej lokalizacji, sprawdź dostępność online poniżej.

Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0VAT

Spatula

Czas dostawy: %1$s – %2$s dni robocze/roboczych %1$s – %2$s tygodni %1$s – %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 98595

Akcesorium dla MCR:
Opcja pomiaru wilgotności

Czas dostawy: %1$s – %2$s dni robocze/roboczych %1$s – %2$s tygodni %1$s – %2$s miesięcy
Dane produktu:
 • Akcesoria do „Dodatkowe ustawienia parametrów”
 • Kontroluj wpływ wilgotności względnej na zachowanie reologiczne materiału

Więcej informacji

Regulacja temperatury:
Konwekcyjne urządzenia do regulacji temperatury (od -160°C do +1000°C)

Czas dostawy: %1$s – %2$s dni robocze/roboczych %1$s – %2$s tygodni %1$s – %2$s miesięcy
Dane produktu:
 • Do pomiarów reologicznych i DMA w kontrolowanej temperaturze stopów, ciał stałych, folii i włókien od -160°C do 1000°C
 • Jednorodny rozkład temperatury zapewnia dokładne i stabilne wyniki
 • Do systemów pomiarowych MCR: płytka równoległa, płytka stożek, DMA przy skręcaniu lub rozszerzaniu, kontrolowana wilgotność względna i inne

Więcej informacji

Systemy pomiarowe DMA

Więcej informacji
Czas dostawy: %1$s – %2$s dni robocze/roboczych %1$s – %2$s tygodni %1$s – %2$s miesięcy