Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Akcesorium dla MCR:
Opcja pomiaru wilgotności

  • +4
  • Akcesoria do „Dodatkowe ustawienia parametrów”
  • Kontroluj wpływ wilgotności względnej na zachowanie reologiczne materiału

Użyj opcji wilgotności, aby kontrolować temperaturę i wilgotność względną podczas badania materiału za pomocą reometru z serii MCR. W połączeniu z konwekcyjnym urządzeniem do pomiaru temperatury, CTD 180 Humidity Ready, możesz objąć wszystkie zastosowania, w których temperatura i wilgotność względna wpływają na reologiczne i dynamiczne właściwości mechaniczne badanego materiału. Ta konfiguracja może być używana z szeroką gamą różnych systemów pomiarowych, a nawet w konfiguracjach z dwoma silnikami EC lub dolnym silnikiem liniowym. 

Podstawowe charakterystyki

Precyzyjna kontrola temperatury i wilgotności względnej

Precyzyjna kontrola temperatury i wilgotności względnej

W połączeniu z konwekcyjnym urządzeniem do pomiaru temperatury (CTD 180 Humidity Ready) opcja wilgotności umożliwia niezawodną regulację temperatury i wilgotności względnej powietrza otaczającego próbkę podczas charakteryzowania w zakresie od 5 °C do 120 °C i 5%rH do 95% wilgotności względnej. Utrzymuj stałą wilgotność względną i temperaturę podczas pomiaru lub zmieniaj ją w sposób jednostajny lub stopniowy. Uzyskaj dokładną charakterystykę właściwości próbki nawet przy wysokiej wilgotności względnej, ponieważ konstrukcja komory do badania wilgotności i ukierunkowany przepływ suchego powietrza zapobiega kondensacji wody. 

Elastyczna konfiguracja dla wszystkich rodzajów charakterystyk reologicznych

Elastyczna konfiguracja dla wszystkich rodzajów charakterystyk reologicznych

Oprócz standardowych geometrii (np. płytka równoległa, płytka stożek), w połączeniu z opcją wilgotności, w badaniach próbki poddanej ścinaniu, można zastosować również specjalne geometrie (np. pierścień dzielony). Pozwala to na powtarzalną charakterystykę reologiczną ścinania efektów suszenia i utwardzania. W ten sposób można badać wpływ wilgotności względnej na kleje lub uszczelniacze, farby i powłoki, ale także żywność i kosmetyki, a nawet hydrożele stosowane w farmacji czy w branży nauk przyrodniczych. Ponadto opcja wilgotności może być również używana z systemami pomiarowymi, dla których badania reologii wzdłużnej są dozwolone, co umożliwia charakteryzację cienkich folii i filmów pod wpływem temperatury i wilgotności względnej.

Gotowość do testów DMA w trybie skręcania, rozciągania, zginania i ściskania

Gotowość do testów DMA w trybie skręcania, rozciągania, zginania i ściskania

Opcja wilgotności może być używana dla reometru MCR z jednym lub dwoma silnikami EC jak również z jednym silnikiem liniowym. Pozwala to na pełną analizę materiałów we wszystkich trybach odkształcenia (skręcanie, rozciąganie, zginanie i ściskanie).

Na przykład wpływ wilgotności względnej na zachowanie higroskopijnych lepkosprężystych ciał stałych można określić w komorze kontroli wilgotności metodą dynamicznej analizy mechanicznej. Zapewnia to możliwość scharakteryzowania higroskopijnych polimerów (np. poliamidu), jak również materiałów stosowanych jako otoczki kapsułek w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym (np. żelatyna) lub w systemach spożywczych. W takich materiałach woda może działać jako plastyfikator i zmniejszać właściwości mechaniczne, ale może również zmieniać temperaturę zeszklenia lub objętość.

Rozwiązania do badania materiałów wykraczające poza standardowe metody

Rozwiązania do badania materiałów wykraczające poza standardowe metody

Można również łączyć opcję wilgotności z akcesoriami, stosowanymi badań wykraczających poza standardowe metody. Przykładem jest połączenie z odpowiednimi akcesoriami do badań właściwości reologicznych proszków, co pozwala na analizę wpływu wilgotności względnej na sypkość i kohezję proszków. Ponadto połączenie z celą trybologiczną można wykorzystać do badania wpływu wilgotności względnej na właściwości trybologiczne materiałów wodochłonnych, takich jak polimery higroskopijne. Co więcej, opcja wilgotności może być również używana razem z systemem utwardzania promieniowaniem ultrafioletowym. Otwiera to nowe pole do badań materiałów, np. dla hydrożeli do druku 3D w zastosowaniach medycznych.

Łatwa konfiguracja i pełna kontrola za pomocą oprogramowania RheoCompass

Łatwa konfiguracja i pełna kontrola za pomocą oprogramowania RheoCompass

Podobnie jak wszystkie standardowe akcesoria, które można podłączyć do reometru MCR, opcja wilgotności posiada funkcję Toolmaster™, która umożliwia rozpoznanie i skonfigurowanie akcesorium bezpośrednio w oprogramowaniu RheoCompass. Oznacza to, że można łatwo zdefiniować i regulować wszystkie odpowiednie ustawione parametry oraz rejestrować parametry środowiskowe, temperaturę i wilgotność względną jednocześnie z reologicznymi i dynamicznymi wynikami mechanicznymi.

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
  • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
  • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
  • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Kategorie
Branża
Zastosowanie
Produkt
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Urządzenia kompatybilne

Branża
Zastosowania
Normy
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Podobne produkty