Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Dynamický mechanický analyzátor:
MCR 702e MultiDrive

 • Nejvšestrannější platforma pro dynamickou mechanickou analýzu i reologické výzkumy na světě
 • Pohon na bázi pohyblivého magnetu se vzduchovými ložisky pro měření síly od 0,5 mN do 40 N pro charakterizaci měkkých a tuhých materiálů
 • Přesná regulace teploty od -160 °C do 600 °C a výše
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Informace o nákupu
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

MCR 702e MultiDrive je nejuniverzálnější a nejvýkonnější platforma vhodná pro dynamickou mechanickou analýzu pevných, měkkých a kapalných vzorků. Unikátní koncept umožňuje provádět jedním přístrojem dynamickou mechanickou analýzu při ohybu, tahu, kompresi a torzi, standardní i vysoce sofistikovaná reologická měření a termomechanickou analýzu (TMA) za použití jednoho přístroje. Modularita systému umožňuje integraci širokého rozsahu systémů pro řízení teploty, příslušenství specifických pro jednotlivé aplikace a měřicích systémů k řešení všech druhů požadavků pro široké spektrum různých aplikací.

Klíčové charakteristiky

Dvě motorové jednotky pro všechny vaše aplikace

Dvě motorové jednotky pro všechny vaše aplikace

Kombinace horního rotačního motoru se vzduchovými ložisky a spodního lineárního motoru umožňuje provádět dynamickou mechanickou analýzu použitím lineárního motoru a torzní dynamické mechanické analýzy za použití rotačního motoru. S jedním nástrojem lze provádět DMA při tahu, torzi, ohybu a kompresi, stejně jako všechny druhy reologických výzkumů a dokonce i experimenty termomechanické analýzy. Volba režimu měření je závislá na aplikaci. Díky použití nejmodernější technologie motoru s pohyblivým magnetem a renomované technologie EC motoru převzaté z MCR reometrů je tento koncept zárukou vysoce přesných měření v DMA a reologii.

Ovládejte nedůležitější parametr ze všech – teplotu

Ovládejte nedůležitější parametr ze všech – teplotu

Konvekčních temperační zařízení jsou optimalizována za účelem dosažení homogenní teplotní distribuce potřebné k přesnému řízení teploty vzorku. Pro přesné řízení chlazení lze navíc použít nízkoteplotní funkce založené na volitelné funkci plynového chladiče (gas chiller) (-90 °C) nebo kapalného dusíku (-160 °C). Navíc lze v kombinaci s teplotou vzorek testovat v prostředí s řízenou relativní vlhkostí. Každý měřicí systém obsahuje integrovaný teplotní senzor s fixní pozicí v blízkosti uchyceného vzorku. Tímto způsobem je měřená teplota přímo vztažena k aktuální teplotě vzorku a nejvyšší míra reprodukovatelnosti v celém rozsahu teploty je zaručena bez nutnosti manuálního umístění senzoru. Spolehněte se na vysoce přesné řízení teploty požadované k získání skutečně přesných výsledků všech typů testů.

Využijte možnosti více než 200 typů příslušentví pro reologii

Využijte možnosti více než 200 typů příslušentví pro reologii

Nad rámec klasické dynamické mechanické analýzy otevírají reologická měření možnost charakterizace deformačních vlastností pevných látek a tokových vlastností kapalin. Měření různých typů vzorků vyžaduje mnoho různých měřicích systémů, příslušenství a temperačních zařízení. S vyjmutou jednotkou lineárního motoru je systém  MCR 702e MultiDrive  připraven k vybavení libovolnou měřicí geometrií, temperační jednotkou nebo aplikačně specifickým příslušenstvím z řady Anton Paar MCR za účelem standardních i sofistikovaných reologických analýz vzorku. 

Speciální příslušenství a řešení na míru

Speciální příslušenství a řešení na míru

Speciální aplikace vyžadují inovativní řešení nebo řešení přizpůsobená na míru. Společnost Anton Paar je se svým interním vývojovým a produkčním týmem schopna poskytnout zařízení a příslušenství pro speciální aplikace.Například  MCR 702e Space MultiDrive  nabízí maximální dostupný pracovní prostor, což usnadňuje práci s příslušenstvím a doplňkovými měřicími přístroji. Kromě toho je k dispozici příslušenství pro charakterizaci pevných látek, které jsou ponořeny do kapaliny nebo které je třeba charakterizovat při teplotách až do 1000 °C. Dále jsou k dispozici systémy pro DMA tyčových materiálů s kruhovým průřezem v tahu a kroucení, stejně jako hřídele vhodné ke kombinaci s jakoukoli jednorázovou nebo přizpůsobenou geometrií. Pro testování práškových vzorků navíc společnost Anton Paar nabízí systémy v kombinaci s typickými měřicími systémy DMA v režimu ohýbání. Neváhejte nás kontaktovat, abychom mohli společně probrat vaše požadavky a nalézt řešení pro vaše měření.

Užijte si pohodlné nastavení a snadné používání

Užijte si pohodlné nastavení a snadné používání

Bez ohledu na výběr lze všechna temperační zařízení a měřicí geometrie rychle a jednoduše instalovat a vyměnit a přístroj MCR 702e MultiDrive se spolehlivě adaptuje na každé nové uspořádání. Navíc funkce QuickConnect umožňuje připojení měřicího systému pouze jednou rukou a zajišťuje rychlou, pohodlnou výměnu systému bez použití šroubovacího mechanizmu. Patentovaná funkce Toolmaster™ slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích geometrií. Dále pak použití integrovaných teplotních senzorů, stejně jako plně automatizované procedury optimálního nastavení (ZeroGap and ZeroAngle), zajišťují přesné měření bez nutnosti jakéhokoliv manuálního nastavení měřicích systémů nebo teplotních senzorů.

Jeden software pro všechny požadavky - multifunkční a uživatelsky přívětivý

Jeden software pro všechny požadavky - multifunkční a uživatelsky přívětivý

Intuitivní software RheoCompass™ napomáhá vyhledat předdefinované nebo uživatelské šablony měření, přizpůsobit testy a definice analýzy, exportovat data a generovat výsledné protokoly. Tento software nabízí širokou paletu předdefinovaných, ale individuálně adaptovatelných metod analýzy, např. stanovení teploty skelného přechodu nebo časově-teplotní superpozice. Díky použití databáze Microsoft SQL 2012 je zpracování a vyhledávání dat, stejně jako jejich generování velmi jednoduché. Data lze filtrovat např. podle roku, čísla šarže nebo operátora a následně je v průběhu několika sekund zobrazit.

Technické specifikace

MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive
Jednotka Specifikace
Lineární motor pro DMA v tenzi, ohybu a kompresi
Maximální síla N 40
Minimální síla N 0,0005
Maximální posun μm 9400 (1
Minimální posun μm 0,01
Maximální frekvence Hz 100
Minimální frekvence Hz 0,001
Maximální teplota °C 600 (950) (2
Minimální teplota °C -160 (3
Maximální rychlost ohřevu K/min 35 (2
Maximální rychlost chlazení K/min 30 (3
Rotační motor pro DMA v torzi a reologii
Maximální torze mNm 230
Minimální torze (rotace) nNm 1
Minimální torze (oscilace) nNm 0,5
Maximální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad
Minimální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad 0,05
Maximální úhlová rychlost rad/s 314
Minimální úhlová rychlost rad/s 0 (4
Maximální úhlová frekvence rad/s 628 (5
Minimální úhlová frekvence (6 rad/s 10 -7 (7
Rozsah normálové síly N -50 až 50
Rozsah pracovních teplot °C -160 až +1000
Další informace ohledně obecných funkcí, měřicích systémů, příslušenství a specifikací v případě použití pouze rotačních pohonů naleznete zde.
Charakteristika
DMA v tenzi, ohybu a kompresi
DMA v torzi
Reologie
Termomechanická analýza
Toolmaster™, měřicí systém
Toolmaster™, měřicí cela
QuickConnect pro měřicí systémy, bezšroubový
T-Ready™
Možnost nízké teploty, odpařovací jednotka pro kapalný dusík o
Možnost nízké teploty, přizpůsobený plynový chladič o
Příslušenství pro vlhkostní komoru o

✔ Součástí dodávky | o Volitelné

1) Při oscilaci maximální posun ± 4500 μm.
2) V kombinaci s CTD 600 MDR. Standardní měřicí systémy jsou určeny pro použití do 350 °C. Měřicí systémy pro testování do 600 °C jsou k dispozici na vyžádání. V kombinaci s CTD 1000 jsou na vyžádání k dispozici přizpůsobená řešení až do 950 °C.
3) V kombinaci s CTD 600 MDR a nízkoteplotní funkcí.
4) V režimu řízeného smykového napětí (CSS). V režimu řízené smykové rychlosti (CSR) v závislosti na době trvání měřicího bodu a vzorkovací frekvenci. 
5) Vyšší frekvence jsou možné pomocí funkce vícevlnové funkce (942 rad/s (150 Hz) nebo dokonce vyšší, v závislosti na měřicím systému a vzorku).
6) Nastavení frekvence pod 10-4 rad/s nemá praktický význam z důvodu doby trvání měřicího bodu >1 den.
7) Teoretická hodnota (doba trvání cyklu = 2 roky).

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Podobné produkty

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH

Příslušenství pro MCR:
Měřicí systémy DMA 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v ohybu, tahu, torzi a tlaku
 • Pevné pravoúhlé úchyty, geometrie tříbodového ohybu, konzoly, kompresní systémy
 • Kompatibilní s přístrojem MCR 702e MultiDrive  

Více informací

MEASURING CONE CP40-1 D:
40 mm; ANGLE 1° 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 2627

MEASURING CONE CP40-2 D:
40 mm; ANGLE 2° 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 2628

MEASURING CONE CP50-0.5 D:
50 mm; ANGLE 0.5° 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 3354

Příslušenství pro MCR:
Příslušenství pro vlhkostní atmosféru 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Příslušenství pro “Další nastavení parametrů”
 • Ovládejte dopad relativní vlhkosti na reologické chování materiálu

Více informací

Řízení teploty:
Konvekční temperační systémy (-160°C až +1000°C) 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro teplotně řízená reologická a DMA měření tavenin, pevných látek, filmů a vláken v teplotním rozsahu -160 °C až 1000 °C
 • Homogenní rozložení teploty pro přesné a stabilní výsledky
 • Pro systémy měření MCR: deska-deska, kužel-deska, DMA v torzi nebo extenzi, řízená relativní vlhkost atd.

Více informací

Příslušenství k temperačním jednotkám MCR:
Nízkoteplotní příslušenství 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Lze kombinovat s elektrickými a konvekčními temperačními zařízeními
 • Výběr řešení pro různé požadavky na nízké teploty: až do -40 °C, -90 °C nebo -160 °C
 • Funkce Toolmaster pro automatickou konfiguraci systému a kontrolu chyb

Více informací

SPATULA

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 98595