Řízení teploty: Systémy Peltier (-40 až 200 °C)

Temperační systémy pro efektivní a pohodlný ohřev a chlazení

Kontrola teploty pomocí Peltierova článku je ideální například pro lubrikanty, barvy, kosmetiku, potraviny, horké taveniny a dokonce i polymerové taveniny. Systémy jsou založeny na principu zpětného chlazení buď pomocí oběhového čerpadla nebo vzduchem, jsou schopné dosáhnout vysoké rychlosti ohřevu nebo chlazení a mají vynikající teplotní přesnost. Všechny modely v široké nabídce lze snadno integrovat, měnit a ovládat. To je garantováno patentovanými funkcemi, například Toolmaster™, který automaticky rozpoznává a nastavuje všechna připojená zařízení a funkcí T-Ready™, která snižuje zbytečné čekání díky detekci teplotní rovnováhy. 

Kontaktujte nás Vyhledávač dokumentů

Klíčové charakteristiky

Deskové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Deskové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Temperační systém Peltier v provedení kužel-deska (CP) a deska-deska nabízí rychlou a přesnou kontrolu teploty v rozsahu -40 až 200 °C. Systém lze zkombinovat s Peltierovým krytem (patent v USA č. 6 571 610) k zajištění minimálních teplotních přechodů ve vzorku napříč rozsahem. Peltierův temperační systém je především určen pro měření asfaltů a bitumenů dle AASHTO T315. Volitelně lze použít systémy s patentovanou funkcí TruGap™ (patent USA č. 6 499 336) k měření a nastavení skutečné mezery během měření. Pak nedochází k chybám v určení velikosti mezery způsobeným tepelnou roztažností nebo stahováním.

Válcové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Válcové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Temperační systémy Peltier pro válce jsou tvořeny inovativním systémem pro přenos tepla a přesné řízení teploty od -30 do 200 °C při práci s protichlazením pomocí oběhového termostatu, nebo od 0 do 180 °C s použitím systému se vzduchovým protichlazením. Temperační zařízení je určeno pro použití s měřicími systémy koaxiálních válců a dvojité štěrbiny. Navíc je k dispozici také temperační systém Peltier, který lze kombinovat s tlakovými buňkami k měření uzavřeného prostředí nebo pod zvýšeným tlakem.

Válcové a deskové systémy pro konfigurace se dvěma pohony

Válcové a deskové systémy pro konfigurace se dvěma pohony

U konfigurací reometru se dvěma rotačními pohony zajišťuje speciální Peltierův temperační systém Peltier přesnou kontrolu teploty od -20 do 180 °C pro systémy kužel-deska a deska-deska, a od -20 do 150 °C pro měřicí systémy s koaxiálním válcem a s dvojitou štěrbinou. Toto nastavení vám umožňuje provádět měření v režimu „motor transducer mode “ nebo v režimu „counter-movement mode” a disponuje tepelným krytem, který zajišťuje nejnižší teplotní gradienty v rámci vzorku. Kromě toho nižší měřicí systémy mají teplotní čidlo v blízkosti vzorku, což garantuje co možná nejpřesnější detekci skutečné teploty vzorku.

Připraven na pokročilou materiálovou charakterizaci

Připraven na pokročilou materiálovou charakterizaci

Kromě standardních Peltierových temperačních systémů Anton Paar nabízí rovněž modulární Peltierovské systémy, které lze zkombinovat s rehomikroskopy, se systémem maloúhlového rozptylu světla, s polarizovaným snímkováním, s Ramanovým spektrometrem nebo optickým příslušenstvím vlastního návrhu. Díky tomu lze získat informace i o těch nejmenších změnách mikrostruktur ve vzorku. Makroskopický přehled se pak určuje pomocí reologického měření. Temperační řídicí jednotka, která je schopna pokrýt teplotní rozsah od -20 do 200 °C umí spolupracovat s UV světlem a provádět reologickou charakterizaci vzorků reagujících na UV světlo.

Další příslušenství a řešení

Další příslušenství a řešení

Kromě standardních modelů jsou k dispozici zařízení s jednorázovými měřícími systémy a aplikační povrchy, které dokáží splnit i ty nejsofistikovanější měřicí požadavky (např. aby nedocházelo k prokluzování na stěně nebo za účelem charakterizace reakcí při tvrdnutí). Temperační systém Peltier lze zkombinovat se systémem pro zachycování rozpouštědel, aby nedocházelo k vypařování a schnutí vzorku (při reologii nátěrů, barev a potravin). K dispozici je také příslušenství pro charakterizaci vzorku v kapalném prostředí.

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
Další informace

Dokumenty

Příslušenství

Podobné produkty