Regulacja temperatury: Moduły Peltiera (od -40 °C do 200 °C)

Urządzenia temperaturowe do efektywnego i funkcjonalnego ogrzewania i chłodzenia

Moduły Peltiera do regulacji temperatury są idealne do aplikacji takich jak: środki smarowe, farby, kosmetyki, żywność, kleje na gorąco, a nawet kleje polimerowe. W oparciu o chłodzenie przeciwprądowe za pomocą cyrkulatora cieczy lub jedynie powietrza , moduły te są w stanie osiągać znaczą szybkość zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia oraz doskonałą dokładność temperaturową. Z szerokiej gamy różnych modeli, każdy z nich jest łatwy do zintegrowania, wymiany i obsługi. Jest to możliwe dzięki takim opatentowanym funkcjom jak Toolmaster™, która automatycznie rozpoznaje i konfiguruje wszystkie podłączone urządzenia oraz T-Ready™, zapewniająca skrócenie zbędnego czasu oczekiwania, poprzez wykrywanie stabilizacji docelowej temperatury. 

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Najważniejsze funkcje

Układy pomiarowe dedykowane dla reometrów z jednym napędem

Układy pomiarowe dedykowane dla reometrów z jednym napędem

Układy pomiarowe z płytkami stożkowymi (CP) i równoległymi (PP) wykorzystujące moduły Peltiera oferują szybką i dokładną regulację temperatury w zakresie od -40 °C do 200 °C. Moduł ten można połączyć z opatentowanym górnym Peltierem (patent USA 6,571,610) w celu zapewnienia temperatury próbki o zminimalizowanych gradientach w całym zakresie temperatur. Moduły Peltiera do pomiaru temperatury to wersja dedykowana do pomiarów asfaltu i bitumenu zgodnie z AASHTO T315. Opcjonalnie, systemy z opatentowaną funkcją TruGap™ (US Patent 6,499,336) mogą być używane do pomiaru i regulacji szczeliny zerowej nawet podczas pomiaru, aby zapobiec błędom w wielkości szczeliny spowodowanym rozszerzalnością termiczną lub kurczeniem się próbki.

Systemy cylindrów dedykowane dla reometrów z jednym napędem

Systemy cylindrów dedykowane dla reometrów z jednym napędem

Moduły Peltiera do pomiaru temperatury w cylindrach współosiowych składają się z innowacyjnego systemu transferu ciepła, umożliwiającego szybką i dokładną regulację temperatury w zakresie od -30 °C do 200 °C w przypadku pracy z kontrchłodzeniem pomp cyrkulacyjnych lub od 0 °C do 180 °C za pomocą modułu chłodzonego powietrzem. Moduły Peltiera są przeznaczone do stosowania z układami pomiarowymi typu cylindry współosiowe oraz z układami pomiarowymi z podwójną szczeliną. Ponadto dostępne są moduły Peltiera do pomiaru temperatury, które można łączyć z celami ciśnieniowymi do wykonania pomiaru w środowisku zamkniętym lub pod zwiększonym ciśnieniem.

Systemy cylindryczne i płytkowe dedykowane dla reometrów z dwoma napędami

Systemy cylindryczne i płytkowe dedykowane dla reometrów z dwoma napędami

W przypadku konfiguracji reometrów wykorzystujących dwa napędy obrotowe, specjalny moduł Peltiera do pomiaru temperatury zapewnia precyzyjną regulację temperatury w zakresie od -20 °C do 180 °C dla systemów z płytkami stożkowymi i równoległymi oraz od -20 °C do 150 C dla cylidrów współosiowych oraz systemów pomiarowych z podwójną szczeliną. Konfiguracja umożliwia wykonywanie pomiarów w trybie z oddzielnym przetwornikiem silnika lub w trybie kontrrotacji oraz posiada termicznie sprzężoną pokrywę, dzięki której redukuje się powstawanie gradientu temperatury w próbce. Dodatkowo, dolne systemy pomiarowe zawierają czujnik temperatury w pobliżu próbki, który gwarantuje dokładne wykrywanie rzeczywistej temperatury w próbce.

Odpowiedni do zaawansowanej charakterystyki materiału

Odpowiedni do zaawansowanej charakterystyki materiału

Oprócz standardowych urządzeń Peltiera do pomiaru temperatury, Anton Paar oferuje modułowe systemy Peltiera, które można łączyć z mikroskopami reologicznymi, systemem rozpraszania światła pod małym kątem, optyką obrazowania polaryzacyjnego, spektrometrem Ramana lub samodzielnymi akcesoriami optycznymi. Zapewniają one informacje na temat najmniejszych zmian mikrostruktury w próbce. Ponadto, makroskopowy „duży obraz” określany jest za pomocą pomiarów reologicznych Jednostka regulacji temperatury, odpowiednia dla zakresu temperatur od -20 °C to 200 °C, może być również połączona z opcją światła UV w celu wykonania charakterystyki reologicznej próbek reagujących na promieniowanie UV.

Dodatkowe akcesoria i rozwiązania

Dodatkowe akcesoria i rozwiązania

Oprócz modeli standardowych, dostępne są urządzenia z jednorazowymi systemami pomiarowymi i powierzchniami specyficznymi dla danego zastosowania, aby sprostać nawet najbardziej wyszukanym wymaganiom pomiarowym (np. aby zapobiec poślizgowi przy ściance lub scharakteryzować reakcje utwardzania). Urządzenie Peltiera do pomiaru temperatury można łączyć z akcesorium typu Solvent Trap, które pomaga zapobiec odparowywaniu i suszeniu próbki (w przypadku powłok, farb i reologii żywności). Istnieje także możliwość zanurzenia próbki w celu jej scharakteryzowania w środowisku płynnym.

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Dokumenty

Akcesoria

Podobne produkty