This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Regulace teploty pro MCR:
Peltierovy systémy

  • Účinný a pohodlný ohřev a chlazení
  • Řízení teploty s minimalizovanými teplotními gradienty v rozmezí -40 °C až 200 °C
  • Modulární systém pro kombinaci s příslušenstvím reo-optiky
  • Pro měřicí systémy kužel-deska, deska-deska a kužel-deska a válec
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Kontrola teploty pomocí Peltierova článku je ideální například pro lubrikanty, barvy, kosmetiku, potraviny, horké taveniny a dokonce i polymerové taveniny. Systémy jsou založeny na principu zpětného chlazení buď pomocí oběhového čerpadla nebo vzduchem, jsou schopné dosáhnout vysoké rychlosti ohřevu nebo chlazení a mají vynikající teplotní přesnost. Všechny modely v široké nabídce lze snadno integrovat, měnit a ovládat. To je garantováno patentovanými funkcemi, například Toolmaster™, který automaticky rozpoznává a nastavuje všechna připojená zařízení a funkcí T-Ready™, která snižuje zbytečné čekání díky detekci teplotní rovnováhy. 

Key features

Deskové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Deskové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Peltierovy temperační systémy typu kužel-deska (CP) a deska-deska (PP) nabízejí rychlou a přesnou regulaci teploty od -40 °C do 200 °C. Systém lze kombinovat s krytem s Peltierovou temperací pro zajištění teploty vzorku s minimálními gradienty v celém rozsahu teploty. Peltierův temperační systém je především určen pro měření asfaltů a bitumenů dle AASHTO T315. Volitelně lze použít systémy s funkcí TruGap™ k měření a nastavení skutečné mezery během měření. Pak nedochází k chybám v určení velikosti mezery způsobeným tepelnou roztažností nebo stahováním.

Válcové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Válcové systémy pro konfigurace s jedním pohonem

Temperační systémy Peltier pro válce jsou tvořeny inovativním systémem pro přenos tepla a přesné řízení teploty od -30 do 200 °C při práci s protichlazením pomocí oběhového termostatu, nebo od 0 do 180 °C s použitím systému se vzduchovým protichlazením. Temperační zařízení je určeno pro použití s měřicími systémy koaxiálních válců a dvojité štěrbiny. Navíc je k dispozici také temperační systém Peltier, který lze kombinovat s tlakovými buňkami k měření uzavřeného prostředí nebo pod zvýšeným tlakem.

Válcové a deskové systémy pro konfigurace se dvěma pohony

Válcové a deskové systémy pro konfigurace se dvěma pohony

U konfigurací reometru se dvěma rotačními pohony zajišťuje speciální Peltierův temperační systém přesnou regulaci teploty od -20 °C do 180 °C pro systémy kužel-deska a deska-deska, a od -20 °C do 150 °C pro měřicí systémy s koaxiálním válcem a s dvojitou štěrbinou. Toto nastavení vám umožňuje provádět měření v režimu „motor transducer mode “ nebo v režimu „counter-movement mode” a disponuje tepelným krytem, který zajišťuje nejnižší teplotní gradienty v rámci vzorku. Kromě toho nižší měřicí systémy mají teplotní čidlo v blízkosti vzorku, což garantuje co možná nejpřesnější detekci skutečné teploty vzorku.

Připraven na pokročilou materiálovou charakterizaci

Připraven na pokročilou materiálovou charakterizaci

Kromě standardních Peltierových temperačních systémů Anton Paar nabízí rovněž modulární Peltierovské systémy, které lze zkombinovat s rehomikroskopy, se systémem maloúhlového rozptylu světla, s polarizovaným snímkováním, s Ramanovým spektrometrem nebo optickým příslušenstvím vlastního návrhu. Díky tomu lze získat informace i o těch nejmenších změnách mikrostruktur ve vzorku. Makroskopický přehled se pak určuje pomocí reologického měření. Temperační řídicí jednotka, která je schopna pokrýt teplotní rozsah od -20 °C do 200 °C, umí spolupracovat s UV světlem a provádět reologickou charakterizaci vzorků reagujících na UV světlo.

Další příslušenství a řešení

Další příslušenství a řešení

Kromě standardních modelů jsou k dispozici zařízení s jednorázovými měřícími systémy a aplikační povrchy, které dokáží splnit i ty nejsofistikovanější měřicí požadavky (např. aby nedocházelo k prokluzování na stěně nebo za účelem charakterizace reakcí při tvrdnutí). Temperační systém Peltier lze zkombinovat se systémem pro zachycování rozpouštědel, aby nedocházelo k vypařování a schnutí vzorku (při reologii nátěrů, barev a potravin). K dispozici je také příslušenství pro charakterizaci vzorku v kapalném prostředí.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products