This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Modulární kompaktní reometr:
MCR 702e

Model:
 • Přelomový špičkový reometr v nejvyšší třídě
 • Jeden reometr, dvě pohonné jednotky, všechny testovací režimy
 • Připraveno pro DMA v režimu kroucení, pnutí, ohýbání či stlačování
 • Nejrozsáhlejší portfolio příslušenství
 • Špičkový reometr pro sofistikovaný reologický výzkum
 • Jeden reometr, dvě pohonné jednotky, všechny pracovní režimy
 • Připraveno pro DMA v režimu kroucení, pnutí, ohýbání či stlačování
 • Více než 200 příslušenství pro nekonečné možnosti výzkumu a vývoje
 • Reometr pro sofistikovaný reologický výzkum a dynamickou mechanickou analýzu
 • Maximální pracovní prostor umožňuje snadnou kombinaci s dalšími optickými nebo mechanickými konfiguracemi, např. konfokálním mikroskopem
 • Pro práci v hermeticky uzavřeném boxu, dokonce i v atmosféře inertního plynu
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 92016
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Dva špičkové modely nové řady MCR Evolution, MCR 702e MultiDrive a MCR 702e Space MultiDrive, jsou nejuniverzálnější dostupné reometry. Vedle všech standardních reologických testovacích režimů mohou být vybaveny další spodní pohonnou jednotkou. To znamená, že můžete provádět reologické testy se dvěma měniči točivého momentu a pohonnými jednotkami najednou – což otevírá více možností pro váš výzkum. Nejsou zde žádná omezení týkající se použití zkušebních režimů, měřicích systémů, příslušenství a temperačních systémů, ani omezení přesnosti měření. MCR 702e Space MultiDrive navíc poskytuje maximální pracovní prostor a usnadňuje tak práci s příslušenstvím a dalšími přístroji. Jedná se o systém první volby, který zahrnuje řešení všech požadovaných reologických aplikací – nyní i v budoucnu.

Key features

Jeden reometr, všechny reologické pracovní režimy

Jeden reometr, všechny reologické pracovní režimy

Kombinace dvou rotačních pohonných jednotek se vzduchovými ložisky umožňuje provádět reologická měření v režimu kombinovaného motorového převodníku (CMT) a režimu samostatného motorového převodníku (SMT). Použitím jediného EC motoru se vzduchovým ložiskem v režimu CMT můžete maximálně využít funkce řízení polohy motoru v reálném čase (TruStrain™) a provádět „klasické“ testy řízené smykovým napětím. V režimu SMT je jeden motor provozován výhradně jako měnič točivého momentu, zatímco druhý motor se výhradně používá jako pohonná jednotka za účelem získání co nejpřesnějších reologických výsledků i v přechodovém režimu měření (např. relaxace napětí, počáteční smyk) a s použitím širokého rozmezí amplitud a frekvencí při oscilačních měřeních. Se všemi svými pracovními režimy doplňuje MCR 702e MultiDrive a MCR 702e Space MultiDrive úspěšné série MCR a díky nim jsou tyto reometry nejcitovanějšími přístroji ve vědeckých publikacích o reologickém výzkumu.

Posuňte limity charakterizace materiálu zpět pomocí režimu protisměrného pohybu

Posuňte limity charakterizace materiálu zpět pomocí režimu protisměrného pohybu

V režimu protisměrného pohybu používá reometr oba motory EC se vzduchovými ložisky jako pohonné jednotky, ale i jako měniče točivého momentu. Oba motory jsou snadno nastavitelné k pohybu v opačném směru, což lze použít například k vytvoření pevné stagnační roviny u vzorku pro pokročilou strukturální analýzu materiálů ve smyku pomocí mikroskopu. Tento režim se také používá s univerzálním extenzionálním systémem pro upínacím zařízením pro extenzionální testy až na minimální naměřené torze. Pokud jde o rychlost, režim protisměrného pohybu jednoduše „zdvojnásobí skóre“ až na maximální rychlost rozdílu 6 000 ot/min, což rozšiřuje rozsah smykové rychlosti pro aplikace s vysokou rychlostí smyku.

Připraveno pro DMA v režimu torze, napětí, komprese a dalších

Připraveno pro DMA v režimu torze, napětí, komprese a dalších

Namísto spodního rotačního pohonu můžete pomocí doplňkového spodního lineárního pohonu provádět DMA v režimu ohybu či komprese za použití měřicích systémů, jako je tříbodový ohyb, konzola nebo systém paralelních desek. Dále v kombinaci s geometrií pro filmy, vlákna a obdélníkové vzorky lze použít lineární pohon k provádění DMA v tenzi, zatímco horní rotační motor je použit pro DMA při torzi, a to platí i pro jedinou definici testu. Navíc je lineární pohon schopen provádět termomechanickou analýzu, testy tečení a elasticity nebo testy relaxace napětí. Přečtěte si více o možnostech DMA.

To nejlepší je nyní ještě lepší: Zařízení pro aplikace, které byly dříve nemyslitelné

To nejlepší je nyní ještě lepší: Zařízení pro aplikace, které byly dříve nemyslitelné

Nový MCR 702e Space MultiDrive je navržen tak, aby poskytoval jedinečný maximalizovaný pracovní prostor pod opěrnou deskou reometru a na obou stranách přístroje. To umožňuje nejen snadnou instalaci příslušenství, ale také snadnou kombinaci s dalšími externími konfiguracemi vhodnými pro pokročilou charakterizaci materiálu. Například MCR 702e Space MultiDrive umožňuje kombinovat konfokální mikroskopii a reologii. Samostatná elektronická skříň reometru navíc umožňuje nakonfigurovat reometr v omezeném prostoru nebo v laboratorním hermeticky uzavřeném boxu, a to i při použití atmosféry inertního plynu (dusík, argon) např. pro měření při vysoké teplotě u vzorků s určitou úrovní rizika. 

Změřte a regulujte teplotu tam, kde je to důležité

Změřte a regulujte teplotu tam, kde je to důležité

Mějte pod kontrolou nejdůležitější podmínku prostředí – teplotu – pomocí vysoce přesných jednotek řízení teploty v kombinaci s inovativní optoelektronickou technologií společnosti Anton Paar. Tato technologie umožňuje bezkontaktní přenos dat založený na emisi světla a fotovoltaickém efektu. To umožňuje stanovení teploty bez ovlivnění citlivosti momentovou citlivost v režimu samostatného motorového převodníku (SMT) a rovněž v režimu v opačném směru. Senzor je umístěn přímo v měřicím systému velmi blízko ke vzorku (vzdálenost pouze 1 mm), což snižuje možné odchylky mezi teplotou vzorku a teplotou měřenou na senzoru. To umožňuje přesné stanovení teploty vzorku i při skokových nebo rampových teplotních změnách.

Více než 200 příslušenství a inteligentních funkcí, které se hodí pro všechny vaše aplikace

Více než 200 příslušenství a inteligentních funkcí, které se hodí pro všechny vaše aplikace

Zařízení MCR 702e MultiDrive a MCR 702e Space MultiDrive jsou připravena k osazení libovolným měřicím a temperačním systémem a/nebo aplikačně specifickým příslušenstvím známým ze série MCR Anton Paar k zajištění standardních i sofistikovaných reologických analýz vzorku. Patentovaná funkce Toolmaster™ slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích systémů. Funkce QuickConnect navíc umožňuje připojení měřicích systémů jednou rukou. Obě funkce zajišťují maximální flexibilitu a minimální práci potřebnou pro přizpůsobení konfigurace vašim potřebám.

Technical specifications

MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive
Technické parametry Jednotka Konfigurace s 1 EC motorem Konfigurace se 2 EC motory
Provedení ložiska - Vzduchové, uhlík s jemnými póry
Provedení motoru - Elektronicky komutovaný (EC) – synchronní motor s permanentním magnetem
Provedení snímače posuvu - Optický enkodér s vysokým rozlišením
Provedení měření normálové síly
(US Pat. 6167752, 1996)
- 360° kapacitní senzor, bezdotykový, plně integrovaný v ložisku
Aktivní řízení teploty ložiska a snímače normálové síly - Ano Ano
Pracovní režimy - Kombinovaný motorový převodník (CMT) Samostatný motorový převodník (SMT),
protisměrný pohyb [1]
Minimální torze (rotace) nNm 1 1
Minimální torze (oscilace) nNm 0,5 0,5
Maximální torze mNm 230 230
Minimální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad 0,05 0,05
Maximální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad
Minimální úhlová rychlost [2] rad/s 0 0
Maximální úhlová rychlost
Maximální rychlost
rad/s
1/min
314
3000
628
6000
Minimální úhlová frekvence [3] rad/s 10 -7 10 -7
Maximální úhlová frekvence [4]
Maximální frekvence
rad/s
Hz
628
100
628
100
Rozsah normálové síly N -50 až 50 -50 až 50
S odkrytou opěrnou deskou (WESP / Space) [5] - Ano Ano
Rozměry (š x v x h) mm 444 x 753 x 586
Space:
212 x 767 x 554
444 x 753 x 586
Space:
212 x 767 x 554
Hmotnost kg 48
Space:
51
58
Space:
61
Další funkce zařízení
Displej zařízení s dálkovým ovládáním softwaru
(odpojeno od měřicího senzoru pro prevenci mechanického a elektromagnetického rušení)
- Ano Ano
Přímý regulátor deformace/napětí - Ano Ano
TruRate™ / TruStrain™
(regulátor adaptivní na vzorek)
- Ano Ano
Surová data (LAOS, waveform) - Ano Ano
Profily normálové síly (nastavení a snímání) - Ano Ano
Profily rychlosti, tažení, stlačení - Ano Ano
Automatické řízení/nastavení štěrbiny (AGC/AGS) - Ano Ano
Elektronický zámek trim lock pro měření geometrie - Ano Ano
Plně automatizovaná teplotní kalibrace - Ano Ano
TruGap™
(trvalé ovládání skutečné měřicí štěrbiny)
(US Pat. 6499336, 2000)
- Volitelně Volitelně
T-Ready™[6]
(detekce doby dosažení rovnováhy teploty vzorku)
(US Pat. 8904852, 2011)
- Ano Ano
Toolmaster™
(měření geometrií a příslušenství, ukládání nulové štěrbiny)
(US Pat. 7275419, 2004)
- Ano Ano
Rychlospojka QuickConnect pro měření geometrií
(ovládání jednou rukou, bezšroubové)
- Ano Ano
Ořezávací zrcátko
(360° prevence mrtvého bodu vzorku)
- Ano Ano
Tříbodová podpora zařízení
(tři robustní nohy pro vyrovnání jednou rukou bez použití nástrojů)
- Ano Ano
Tříbodová podpora pro montáž měřicích cel
(prevence kymácení, nedochází k nesprávnému vyrovnání po výměně cel)
- Ano Ano
Rozsah pracovních teplot °C -160 až +1000 -160 až +600 (950 [7])
Maximální rozsah tlaku bar až 1 000 n/a
Připraveno pro DMA při torzi a napětí - Ano Ano
Připraveno pro lineární pohon
(DMA při napětí, ohybu a stlačení)
(US Pat. 9574983, 2015)
- Ano Ano
Připraveno pro tribologii - Ano Ano
Připraveno pro tok prášku a smykovou reologii - Ano Ano

[1] US Pat. 8453496
[2] V režimu řízeného smykového napětí (CSS). V režimu řízené smykové rychlosti (CSR) v závislosti na době trvání bodu měření a vzorkovací frekvenci.
[3] Teoretická hodnota (doba trvání jednoho cyklu = 2 roky)
[4] Vyšší frekvence jsou možné pomocí funkce více vln (942 rad/s (150 Hz) nebo dokonce vyšší, v závislosti na měřicím systému a vzorku)
[5] MCR 702e Space MultiDrive: Jedinečný maximalizovaný pracovní prostor pod opěrnou deskou reometru a po obou stranách přístroje
[6] V závislosti na použitém temperačním systému
[7] V CTD 1000 se používají přizpůsobené systémy

Standards

Open all
Close all

ASTM

D4440
D4473
D5279

CZ

3219
14770

DIN

1342 1-3
3219
13343
51810 část 1
51810 část 2
53019-1
53019-2
54458

ISO

3219
6721-1

Pharmacopoeia Europe (Ph. Eur.)

2.2.8 – Viskozita
2.2.10 – Metoda pro rotační viskozimetr
0132

U.S. Pharmacopoeia (USP)

912 – Metody rotačního reometru

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Similar products

Consumables & Accessories

Consumables & Accessories

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Spatula

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 98595

Impedanční (dielektrická) spektroskopie

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Kombinace mechanické a dielektrické spektroskopie
 • Studium reakce materiálu na aplikované elektrické pole
 • Získání informací o struktuře a chování materiálu

More info

Měřicí systémy DMA

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Příslušenství k temperačním jednotkám MCR:
Nízkoteplotní příslušenství

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Lze kombinovat s elektrickými a konvekčními temperačními zařízeními
 • Výběr řešení pro různé požadavky na nízké teploty: až do -40 °C, -90 °C nebo -160 °C
 • Funkce Toolmaster pro automatickou konfiguraci systému a kontrolu chyb

More info

Příslušenství pro MCR:
Integrální laserová anemometrie

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Příslušenství pro „Strukturální analýzu a Rheo-Optics“
 • Pro vizualizaci tokových polí

More info

Příslušenství pro MCR:
měřící geometrie reometru

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Široká škála měřicích systémů pro reometry řady RheolabQC a MCR
 • Koaxiální válec, dvojitá mezera, měřicí systémy kužel-deska a deska-deska, lopatkové geometrie a vřetena, měřicí vřetena Krebs
 • Uživatelská řešení na vyžádání

More info

Příslušenství pro MCR:
Příslušenství pro vlhkostní atmosféru

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Příslušenství pro “Další nastavení parametrů”
 • Ovládejte dopad relativní vlhkosti na reologické chování materiálu

More info

Příslušentsví pro reometr se dvěma EC motory:
sada pro reomikroskopii

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Vizualizace toku na stagnační rovině
 • Ručně nastavitelné rozložení rychlosti mezi dvěma pohony
 • Přímé přiřazení obrázků a videí k reologickým datům

More info

Reologická konfokální mikroskopie:
MCR 702e Space MultiDrive a reologická optika

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Příslušenství pro „Strukturální analýzu“: Reologie se snoubí s konfokální mikroskopií
 • MCR reometr se všemi možnostmi a maximálním pracovním prostorem pro sofistikovaný výzkum

More info

Řízení teploty pro MCR:
Peltierovy systémy

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Účinný a pohodlný ohřev a chlazení
 • Patentované řízení teploty s minimalizovanými teplotními gradienty v rozmezí -40 °C až 200 °C
 • Modulární systém pro kombinaci s příslušenstvím reo-optiky
 • Pro měřicí systémy kužel-deska, deska-deska a kužel-deska a válec

More info

Řízení teploty:
Konvekční temperační systémy (-160°C až +1000°C)

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Pro teplotně řízená reologická a DMA měření tavenin, pevných látek, filmů a vláken v teplotním rozsahu -160 °C až 1000 °C
 • Homogenní rozložení teploty pro přesné a stabilní výsledky
 • Pro systémy měření MCR: deska-deska, kužel-deska, DMA v torzi nebo extenzi, řízená relativní vlhkost atd.

More info