Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Optické příslušenství pro MCR:
Souprava reometru a infračerveného spektrometru

 • +3
 • Příslušenství pro strukturální analýzu a reo-optiku
 • Kombinace reologie s infračervenou spektroskopií
 • Zkoumání chemického složení materiálů

Souprava reometru a infračerveného spektrometru kombinuje dva výkonné principy měření. Jde o dokonalou symbiózu reologie jako mechanické metody a infračerveného měření jako metody molekulární spektroskopie. Infračervená (IR) spektroskopie je osvědčeným nástrojem pro kvalitativní a kvantitativní identifikaci chemického složení materiálu, zatímco reologie poskytuje informace o jeho struktuře. Znalost vztahu mezi makromolekulárním chováním a strukturálními parametry pomáhá porozumět změnám v chemické funkcionalitě a mikrostruktuře různých materiálů a jejich vlivu na zpracování a aplikace.

Klíčové charakteristiky

Reometr MCR a infračervený spektrometr – měření na molekulární úrovni

Reometr MCR a infračervený spektrometr – měření na molekulární úrovni

Souprava reometru a infračerveného spektrometru umožňuje in-situ pozorování chemických a mechanických (reologických) změn v reálném čase. Při pozorování intramolekulárních vibrací nebo rotací způsobených elektromagneticky ozářenými interagujícími molekulami kombinuje reometr MCR střední (MIR) a blízké (NIR) pásmo infračerveného záření. Krystal využívající zeslabený úplný odraz (ATR) umístěný přímo ve vzorku umožňuje použít spektroskopii MIR k získání informací o vlastnostech povrchové vrstvy vzorku. Volitelně lze současně použít homogenní UV záření, což představuje výkonný nástroj pro výzkum fotopolymerizačních reakcí, např. u adheziv.

Široká škála typů testů a nastavení teploty

Široká škála typů testů a nastavení teploty

Tato sestava využívá osvědčený aktivně řízený Peltierův temperační kryt, univerzální optické zařízení a Peltierovo temperační zařízení se snadno vyměnitelnými spodními skleněnými deskami. Tyto součásti společně zajišťují rychlou a přesnou regulaci teploty od -20 do +200 °C. Umožňují navíc proplachování inertním plynem, který brání nežádoucím chemickým reakcím, jako je oxidace nebo degradace, a snižuje úroveň signálu atmosférické vlhkosti v infračerveném spektru. Alternativně nabízíme elektrickou temperaci od teploty okolí do 300 °C a také jednorázové měřicí geometrie s různými průměry (např. pro vzorky, které nelze po vytvrzení odstranit). 

Infračervený spektrometr podle vaší volby

Infračervený spektrometr podle vaší volby

Renomovanou řadu reometrů MCR lze kombinovat s různými FTIR spektrometry a sondami na trhu. Většinu z nich lze aktivovat a řídit pomocí softwaru reometru, který umožňuje automatizaci a řízení i v případě komplikovaných postupů měření. Díky zkušenostem v obou oblastech můžeme vyvinout a dodat řešení na zakázku - integraci spektrometru a zajistit jeho podporu v závislosti na vašich požadavcích a způsobech použití. Software reometru RheoCompass poskytuje přístup k předdefinovaným šablonám měření a infračervená spektra se ukládají, zpracovávají a vyhodnocují softwarem a nástroji příslušného infračerveného spektrometru.

Sada nástrojů RheoOptics Toolbox – modulární a snadno použitelná

Sada nástrojů RheoOptics Toolbox – modulární a snadno použitelná

Sestavu pro infračervenou spektroskopii dodáváme s příslušenstvím pro strukturní analýzu a modulární sadou RheoOptics Toolbox pro reometry řady MCR. Reometr MCR lze díky modularitě používat v kombinaci se zobrazováním v polarizovaném světle včetně možnosti přejít během několika minut na jiné optické příslušenství. Peltierovy a elektrické temperační systémy lze použít také s ostatními reo-optickými zařízeními, jako je Ramanova spektroskopie, zobrazování v polarizovaném světle, fluorescenční mikroskopie, maloúhlový rozptyl světla (SALS) a UV vytvrzování. Výsledkem je úspora času a nákladů při používání měřicího zařízení. Dalším příslušenstvím pro strukturní analýzu jsou např. částicová sledovací velocimetrie (PIV) a dielektro-reologická cela (DRD). Součástí balení jsou také dobře známé funkce řady reometrů MCR, jako jsou Toolmaster™, QuickConnect a další, které usnadňují všechny kroky postupu.

Simulace skutečných podmínek různých materiálů při zkoumání jejich chování

Simulace skutečných podmínek různých materiálů při zkoumání jejich chování

Kombinace reometru s infračerveným spektrometrem otevírá možnosti současného měření mechanických a chemických vlastností vzorků. Umožňuje hlubší pochopení změn v chemické funkcionalitě a mikrostruktuře různých materiálů a jejich vlivu na zpracování a aplikace. Jako doplňkové techniky lze použít Ramanovu spektroskopii a dielektrickou spektroskopii.

Typické aplikace:

 • Chemické reakce (např. UV vytvrzování lepidel nebo nátěrů)
 • Polymerizace obecně
 • Morfologie polymerů
 • Teplotní chování a stabilita suspenzí
 • Strukturní parametry biologických a potravinových vzorků (např. biofilmy, buněčné kultury, proteiny)

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Kompatibilní přístroje

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Odvětví
Aplikace
Normy
Zobrazení do z

Podobné produkty