This is a required field.
Invalid
Part number

Příslušenství pro reometr se dvěma EC motory Sada pro reologickou mikroskopii

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Reomikroskopie je osvědčená technologie vizualizace vnitřní struktury vzorků za současné aplikace smykových a deformačních sil. Reomikroskopická sestava v konfiguraci se dvěma EC motory je systém pro provádění měření v režimu protirotace a protioscilace, vytvářející stagnační rovinu, na které lzestrukturu udržet v zorném poli mikroskopu za současného získávání přesných reologických dat. Tímto způsobem je možné vizualizovat procesy rozpadu aglomerátů, srovnávání, deformace a relaxace pro jednotlivé struktury. 

Key features

Kompletní vizualizace toku na stagnační rovině

Kompletní vizualizace toku na stagnační rovině

Režimy protirotace a protioscilace reometru lze využít pro vytvoření stagnační roviny, na které je pozorovaná struktura zatížená smykem, ale zůstává ve stejné pozici. Stagnační rovina konstantně drží zaostřenou strukturu v zorném poli mikroskopu za současného získávání přesných reologických dat.

Regulátor rychlosti vám umožňuje zachytit a zafixovat struktury

Regulátor rychlosti vám umožňuje zachytit a zafixovat struktury

Použití regulátoru rychlosti v režimu protirotace vám umožní změnit rozložení rychlosti mezi oběma motory a přesouvat stagnační rovinu vertikálně skrz vzorek. Tímto způsobem lze jakoukoli vybranou strukturu udržet v zorném poli a individuálně ji zkoumat a vyhodnotit, a to beze změny smykové rychlosti aplikované na vzorek.

Flexibilní možnost přístupu a osvětlení

Flexibilní možnost přístupu a osvětlení

Vedle možnosti zaostření vzorku skrz spodní desku pomocí zrcadla, systém lze také posouvat k zaostření ze strany smětrem do štěrbiny vzorku. Držák lze za účelem skenování vzorku v radiálním a axiálním směru posouvat v ose x a z. Vzorek je osvětlován světlovodem, buď podél optické osy, nebo přes vhodný držák světlovodu.

Příslušenství pro polarizační, nepolarizační a fluorescenční mikroskopii

Příslušenství pro polarizační, nepolarizační a fluorescenční mikroskopii

Modularita mikroskopu Anton Paar vám umožňuje jednoduše přecházet mezi různými optickými technikami. Pokud je vyžadováno polarizované světlo nebo fluorescence, je možné odpovídající optický modul jednoduše připevnit, zatímco všechny ostatní součásti zůstanou nezměněné.

Záznam a zobrazení obrázků

Záznam a zobrazení obrázků

Software reometru řídí jak reometr, tak kameru CCD, která umožňuje automatické zaznamenávání obrázků a videa během měření. Navíc software nabízí přímé přiřazení obrázků a videí k reologickým datům za účelem přímého zvýraznění korelací mezi makroskopickými a strukturálními vlastnostmi.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments

Similar products