• Concentric Cylinders
This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Příslušenství pro MCR:
měřící geometrie reometru

  • Široká škála měřicích systémů pro reometry řady RheolabQC a MCR
  • Koaxiální válec, dvojitá mezera, měřicí systémy kužel-deska a deska-deska, lopatkové geometrie a vřetena, měřicí vřetena Krebs
  • Uživatelská řešení na vyžádání
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Aby bylo možné změřit všechny možné reologické vlastnosti, je pro RheolabQC a reomery řady MCR k dispozici široký rozsah měřicích systémů. Systém rychlospojky QuickConnect, umožňuje připojení měřicího systému pouze jednou rukou a zajišťuje rychlou apohodlnou výměnu systému bez použití šroubovacího mechanizmu. Toolmaster™ je jediný komplexní systém bezkontaktní automatické identifikace a konfigurace měřicích systémů a temperačních jednotek. Inovativní optoelektronická technologie implementovaná v měřicích systémech MultiDrive umožňuje stanovení teploty bez ovlivnění citlivosti točivého momentu.

Key features

Měřicí systémy koaxiálních válců (normy DIN EN ISO 3219 a DIN 53019)*:

Měřicí systémy koaxiálních válců (normy DIN EN ISO 3219 a DIN 53019)*:

Geometrie koaxiálních válců (CC) jsou běžné pro testy kapalin s nízkou viskozitou, ale obecně jsou vhodné pro viskózní až viskoelastické kapaliny (od vodných vzorků až po polotuhé vzorky, jako jsou krémy). Tyto systémy se snadno plní (značka hladiny naplnění uvnitř kelímku). Teplota vzorku může být snadno kontrolována z vnějšku; v důsledku velkého vnějšího povrchu kelímku tekutiny s nízkým povrchovým napětím nemohou z kelímku vytékat. Se speciálním krytem nebo systémem pro zachycení rozpouštědel zabráníte odpařování rozpouštědla.

Systémy CC s opískovaným nebo profilovaným povrchem zabraňují prokluzování na stěně. Jednorázové kelímky a válce jsou také k dispozici pro použití s obtížně čistitelnými vzorky.

Měřicí systém dvojité štěrbiny (DG) (norma DIN 54453)*

Měřicí systém dvojité štěrbiny (DG) (norma DIN 54453)*

Podle normy ISO/WD 3219-2 mají systémy s dvojitou štěrbinou (DG) speciální geometrii, která zajišťuje velkou kontaktní plochu mezi vzorkem a povrchem geometrie. S těmito systémy můžete testovat při rozlišeních s vysokým točivým momentem, zejména s kapaliny s nízkou viskozitou, jako je voda. Výhodou je velká plocha, kterou takový systém představuje, a také dobrá tepelná stabilita. Kromě toho se turbulence vyskytují pouze při velmi vysokých smykových rychlostech. 

Lopatkové geometrie a vřetena, vřetena Krebs (ASTM D562)*

Lopatkové geometrie a vřetena, vřetena Krebs (ASTM D562)*

Ke stanovení relativních hodnot viskozity máte na výběr mezi množstvím různých měřicích systémů. Lopatkové geometrie jsou například vhodné pro měření vzorků obsahujících částice (> 0,1 mm) a s tendencí k sedimentaci (jako jsou disperze).

K dispozici jsou různé lopatkové geometrie a vřetena, dobře přizpůsobené pro různé aplikace, jako jsou roztoky škrobu nebo jogurty obsahující částice. Měřicí systémy Krebs (s jednotkovým rozsahem od 40 KU do 150 KU) jsou speciálně určené pro lakýrnický, stavební a těžební průmysl. 

Měřicí systémy kužel-deska (normy DIN EN ISO 3219 a DIN 53019)**

Měřicí systémy kužel-deska (normy DIN EN ISO 3219 a DIN 53019)**

Geometrie kužel-deska je vhodná pro všechny typy tekutin. Je vyžadováno pouze malé množství vzorku Jejich použitelnost na disperze je však omezena na určitou maximální velikost částic (˂10 µm).

Tyto systémy vytvářejí konzistentní smykové podmínky a snadno se čistí. Díky rychlému nastavení teploty dosáhnou rychle teplotní rovnováhy. Aby nedocházelo k odpařování rozpouštědla, lze použít speciální příslušenství, jako je speciální kryt nebo systémem pro zachycení rozpouštědel.

Měřicí systém deska-deska (normy ISO 6721-10 a DIN 53019)**

Měřicí systém deska-deska (normy ISO 6721-10 a DIN 53019)**

Pro testování past, gelů, měkkých látek nebo vysoce viskózních tavenin polymerů se doporučují systémy s paralelními deskami (deska-deska). Je vyžadováno relativně malé množství vzorku Díky nastavitelné mezeře můžete nastavit různé podmínky měření. Je také možné testovat vysoce viskózní vzorky (včetně nezesítěného silikonu), disperze s většími částicemi, gely (s trojrozměrnou strukturou) a měkké látky (jako jsou sýry a elastomery). Další výhodou je rychlé a snadné čištění.

Uživatelská řešení**

Uživatelská řešení**

Všechny systémy/geometrie pro reologická měření jsou výsledkem vysoce specializovaného výrobního inženýringu z Rakouska. Každý systém je vyráběn v ústředí společnosti Anton Paar.

Na požádání přizpůsobíme každý typ měřicího systému vašim potřebám. Kontaktujte nás  a společně nalezneme perfektní řešení pro vaše reologická měření.

* Pro RheolabQC, MCR 72/92, MCR 102e/302e/502e a MCR 702e
** Pro MCR 72/92, MCR 102e/302e/502e a MCR 702e

Standards

Open all
Close all

CZ

3219

DIN

53019-1

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products

Consumables

Consumables

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Disposable Measuring Cup EMB-Z4

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 301519