• Concentric Cylinders

Systemy do pomiarów reologicznych

Aby zapewnić kompleksowy zakres pomiaru charakterystyki reologicznej, reometr RheolabQC oraz reometry z serii MCR są wyposażone w wiele systemów pomiarowych. Szybkie złącze QuickConnect umożliwia podłączenie systemów pomiarowych za pomocą jednej ręki, dzięki czemu w każdej chwili można wygodnie wymienić układ pomiarowy bez potrzeby korzystania ze śrubokręta. Toolmaster™ jest jedynym w pełni automatycznym narzędziem do rozpoznawania i konfiguracji systemów pomiarowych i układów kontroli temperatury. Innowacyjna technologia optoelektroniczna zastosowana w systemie pomiarowym MultiDrive pozwala na określenie temperatury bez wpływu na czułość momentu obrotowego.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

Systemy w postaci koncentrycznego cylindra (zgodne z normami DIN EN ISO 3219 i DIN 53019)*

Systemy w postaci koncentrycznego cylindra (zgodne z normami DIN EN ISO 3219 i DIN 53019)*

Geometrie koncentrycznego cylindra są powszechnie stosowanymi metodami do pomiarów płynów o niskiej lepkości, lecz zasadniczo przeznaczone są do płynów lepkich do lepkosprężystych (od mających konsystencję wody do półstałych, takich jak kremy). Systemy te można łatwo napełniać (poziom wypełnienia próbki jest zaznaczony na wewnętrznej stronie pojemnika). Temperaturę próbki można łatwo kontrolować z zewnątrz dzięki dużej powierzchni zewnętrznej pojemnika, a płyny o niskim napięciu powierzchniowym nie mogą wypłynąć z pojemnika Parowaniu próbki zapobiega specjalna pokrywa lub pułapka na rozpuszczalnik.

Systemy CC z piaskowaną lub wyprofilowaną powierzchnią zapobiegają poślizgowi przy ściance. Są również dostępne jednorazowe pojemniki i ciężarki do użytku z próbkami, które są trudne do zmycia.

Systemy pomiarowe z podwójną szczeliną (DIN 54453)*

Systemy pomiarowe z podwójną szczeliną (DIN 54453)*

Zgodnie z normą ISO/WD 3219-2 systemy pomiarowe z podwójną szczeliną (DG) posiadają specjalną geometrią, która zapewnia dużą powierzchnię styku między próbką a powierzchnią geometrii DG. Systemy te umożliwiają oznaczanie przy wysokiej rozdzielczości momentu obrotowego, w szczególności płynów o niskiej lepkości takich jak woda. Zaletą jest duża powierzchnia udostępniona przez taki system, a także dobra stabilność termiczna. Ponadto wystąpienie przepływu turbulentnego obserwowane jest tylko przy bardzo wysokich prędkościach ścinania .

Różne kształty łopatek i wrzeciona oraz wrzeciona Krebsa (ASTM D562)

Różne kształty łopatek i wrzeciona oraz wrzeciona Krebsa (ASTM D562)

Aby określić wartości lepkości względnej, dostępny jest bogaty wybór różnych systemów pomiarowych Na przykład Różne kształtki łopatek służą do pomiaru próbek zawierających cząstki (>0,1 mm) wykazujące skłonność do osadzania (takich jak materiały dyspersyjne).

Dostępne są różne kształty łopatek i wrzecion, które są dobrze dostosowane do różnorodnych zastosować, takich jak roztwory krochmalu lub jogurty zawierające cząstki owoców. Systemu pomiarowe Krebsa (z jednostką od 40 KU do 150 KU) zostały specjalnie zaprojektowane dla użytkowników w przemyśle farbiarskim, budowlanym i wydobywczym .

Systemy pomiarowe typu płytka-stożek (zgodne z normami DIN EN ISO 3219 i DIN 53019)**

Systemy pomiarowe typu płytka-stożek (zgodne z normami DIN EN ISO 3219 i DIN 53019)**

Geometrie typu płytka-stożek przeznaczone są do wszystkich rodzajów płynów. Wymagana jest tylko mała objętość próbki. Jednak ich zastosowanie do materiałów dyspersyjnych jest ograniczona do pewnej maksymalnej wielkości cząstki (˂10 µm).

Systemy te pozwalają na stworzenie stabilnych warunków ścinania i są łatwo zmywalne. Szybko osiągają równowagę temperatury dzięki szybkiej regulacji temperatury. Możliwe jest zastosowanie specjalnych akcesoriów zapobiegających parowaniu rozpuszczalnika, takich jak specjalna pokrywa lub pułapka na rozpuszczalnik.

Systemy pomiarowe z płytkami równoległymi (ISO 6721-10 i DIN 53019)**

Systemy pomiarowe z płytkami równoległymi (ISO 6721-10 i DIN 53019)**

Systemy pomiarowe z płytkami równoległymi zalecane są do badania past, żeli, miękkich materiałów stałych lub stopów polimer o wysokiej lepkości. Wymagana jest stosunkowo niewielka ilość próbki. Z uwagi na regulowaną szczelinę można łatwo ustawić różne warunki pomiarowe. Możliwe jest również badanie próbek o wysokiej lepkości (w tym nieusieciowanego silikonu), materiałów dyspersyjnych o dużych cząstkach, żeli (o trójwymiarowej nadstrukturze) i miękkich ciał stałych (takich jak sery i elastomery). Kolejną zaletą jest szybki i łatwy proces czyszczenia.

Niestandardowe rozwiązania**

Niestandardowe rozwiązania**

Wszystkie systemy/geometrie do pomiarów reologicznych są rezultatem wysoko wyspecjalizowanej inżynierii produkcji i powstają w Austrii. Każdy z systemów produkowany jest w siedzibie głównej firmy Anton Paar.

Na życzenie klienta dostosowujemy każdy typ systemu pomiarowego do indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego reologicznego zadania pomiarowego.

* dot. RheolabQC, serii MCR X2 i MCR XX2
** dot. serii MCR X2 i MCR XX2

Standardy

D

DIN 53019-1

E

EN 3219

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Podobne produkty