• The Ball Measuring System for MCR rheometer series
  • The Ball Measuring System for RheolabQC

Kulowy układ pomiarowy

Kulowy układ pomiarowy (BMS) służy do badania właściwości przepływu próbek zawierających bardzo duże cząstki, na przykład materiałów budowlanych – cementu, betonu, tynku – i żywności. Opracowana przez duet Müller-Thyrach zasada pomiaru opiera się na wykorzystaniu niewspółśrodkowo obracającej się sfery, dostępnej w wersjach o różnej średnicy. Wyjątkowe sterowanie silnikiem reometrów z serii MCR umożliwia zarejestrowanie kompletnej krzywej przepływu i lepkości w ciągu jednego obrotu układu pomiarowego.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Najważniejsze funkcje

Najważniejsze cechy techniczne

  • możliwość badania próbek zawierających bardzo duże cząstki
  • wyznaczenie całej krzywej przepływu w ciągu jednego obrotu dzięki wyjątkowej regulacji szybkości (TruRate™)
  • dostępne różne układy pomiarowe odpowiednie do szerokiego zakresu lepkości próbki

Zastosowania

  • materiały budowlane: badanie właściwości przepływu i wiązania oraz wpływu dodatków
  • żywność: badanie właściwości przepływu próbek gotowych produktów, np. dżemu z kawałkami owoców, sosów do mięs i deserów ryżowych

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Dokumenty