This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Příslušenství pro MCR:
Kuličkový měřicí systém a cela pro stavební materiály

 • Příslušenství pro rozšířenou materiálovou charakterizaci
 • Měřicí systémy pro reologii velkých částic
 • Určeno pro stavební materiály, potravinářské výrobky, kašovité materiály a kaly
 • Vestavěné řízení teploty
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Přesná reologická charakterizace suspenzí s velkými částicemi představuje výzvu. Standardní měřicí geometrie, jako je kužel-deska, deska-deska nebo koaxiální válce, jsou vhodné pouze pro materiály bez částic nebo granulátů anebo jen s velmi malým i částicemi (granuláty). Kuličkový měřicí systém (BMS) a cela pro stavební materiály (BMC) toto omezení překonávají a otevírají dveře reologii velkých částic.  

Key features

Kuličkový měřicí systém: otevírá dveře reologii velkých částic

Kuličkový měřicí systém: otevírá dveře reologii velkých částic

Kuličkový měřicí systém (BMS) je určen k měření tokových vlastností vzorků s velkými částicemi, jako je mnoho vzorků potravin (typická velikost částic těchto vzorků se pohybuje mezi 1 mm a 10 mm). Princip měření, vyvinutý Müllerem a Thyrachem,* je založen na excentricky rotující kuličce v kalíšku, který zamezuje nežádoucímu usmyknutí, posunu a rušivým hranám. Kulička je k dispozici s různými průměry, které umožňují měření velkého rozsahu viskozit vzorků. Přesná regulace teploty vzorku je možná v rozmezí od -10 °C do 70 °C. Díky vynikajícímu regulaci motoru lze zaznamenat křivku plného toku a viskozity za jednu jedinou otáčku měřicího systému. Integrovaná analýza produkovaného tokového pole umožňuje online výpočet reologických parametrů, jako je viskozita a smyková rychlost.

Vhodné reometry: řada MCR, RheolabQC

Cela pro stavební materiály: navržena pro kontrolu kvality a vývoj produktů

Cela pro stavební materiály: navržena pro kontrolu kvality a vývoj produktů

Cela pro stavební materiály (Building Material Cel, BMC) umožňuje měření suspenzí a pastovitých materiálů o velikosti částic do 5 mm, jako jsou stavební materiály (cement, beton, omítka), a poskytuje spolehlivé informace o zpracovatelnosti, trvanlivosti a tekutosti. Vyměnitelná, robustní a snadno čistitelná vnitřní klec a speciální míchadlo jsou odolné vůči abrazivním materiálům, zabraňují prokluzování vzorku a poskytují vylepšené účinky míchání, aby se zabránilo oddělování. Všechny povrchy přicházející do kontaktu se vzorkem jsou vyrobeny z nerezové oceli. Potřebný objem vzorku je podstatně nižší ve srovnání s kuličkovým měřicím systémem a regulace teploty vzorku pomocí Peltierova článku je možná v rozsahu od 0 °C do 90 °C. Pro sofistikovanou reologickou charakterizaci jsou k dispozici všechny typické testovací režimy, včetně dynamických měření v oscilaci. 

Vhodné reometry: Řada MCR

Přímá reologická charakterizace reálných vzorků

Přímá reologická charakterizace reálných vzorků

Rozličné reálné materiály obsahují záměrně velké částice. Tyto částice mohou hrát důležitou roli v tom, jak vnímáme potravinářské výrobky v ústech, u obecných tokových vlastností, v chování při tuhnutí a u vlivu přísad ve stavebních materiálech. Těmto částicím se tedy nelze během výrobního procesu a v hotovém výrobku vyhnout.

Mezi typické příklady takových materiálů patří:

 • Stavební materiály (např. cement, beton, omítka)
 • Potravinářské výrobky (např. marmeláda s kousky ovoce, masová omáčka, rýžový puding)
 • Další hrubé suspenze (např. kašovité materiály a kaly)


Přečtěte si více informací o reologických výzkumech stavebních materiálů

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

*LÄUGER, J., MÜLLER, M., TYRACH, J. (1999). A new ball measuring system for large particle suspensions. (Nový kuličkový měřicí systém pro suspenze velkých částic.) Applied Rheology, červenec/srpen, str. 145–147.