This is a required field.
Invalid
Part number

Řízení teploty:
Konvekční teplotní systémy (-160 °C až +1000 °C)

  • Pro teplotně řízená reologická a DMA měření tavenin, pevných látek, filmů a vláken v teplotním rozsahu -160 °C až 1000 °C
  • Homogenní rozložení teploty pro přesné a stabilní výsledky
  • Pro systémy měření MCR: deska-deska, kužel-deska, DMA v torzi nebo extenzi, řízená relativní vlhkost atd.
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Konvekční temperační systémy pro reometry řady MCR zajistí vynikající řízení teploty při měření tavenin a pevných materiálů (DMA) a elongačních reologických měřeních filmů a vláken. Díky své symetrické konstrukci představují záruku dokonale homogenní distribuce teploty, a tím i přesného a stabilní řízení teploty se všemi měřicími systémy, počínaje systémem deska-deska až po systém pro uchycení pevných materiálů, pro optimální výsledky při měření polymerních tavenin, tavenin skla či kovů a pevných látek. Pro svoji inovativní konstrukci a komplexní rozsah příslušenství jsou konvekční temperační systémy žádanou a nutnou výbavou pro zkušené uživatele.

Key features

Řízení nejvyšší účinnosti vůbec

Řízení nejvyšší účinnosti vůbec

Konvekční temperační systémy umožňují řízení největšího vlivu na reologické vlastnosti vůbec: teploty. K zajištění specifických požadavků Vašich vzorků využijte obrovský teplotní rozsah. Konstrukce těchto zařízení vám současně umožňuje použití téměř všech měřicích systémů ze širokého portfolia příslušenství MCR, od systému deska-deska (včetně jednorázových) až po systémy pro dynamickou mechanickou analýzu v torzi nebo extenzi. Navíc lze v kombinaci s teplotou vzorek testovat i v prostředí s řízenou relativní vlhkostí. Spolehněte se na vysoce přesné řízení teploty požadované k získání skutečně přesných výsledků pro všechny typy reologických testů.

Spolehněte se na nejinovativnější výrobní techniky

Spolehněte se na nejinovativnější výrobní techniky

Nejmodernější výrobní techniky, například 3D metalický tisk, pozdvihují řízení teploty na zcela novou úroveň. Výsledným efektem unikátní konstrukce vnitřního pláště konvekčního temperačního zařízení CTD 600 MDR, které je vyráběno jako jeden celistvý kus, je dokonale homogenní teplotní distribuce v celém prostoru pícky. Se systémem CTD 600 MDR je záležitost teplotního gradientu již navždy minulostí. Navíc je zapotřebí pouze nízký průtok plynu, který minimalizuje nežádoucí vlivy ovlivňující měření, jakými jsou vzdušné víry a osychání vzorku.

Využijte výhod širokého portfolia příslušenství MCR

Využijte výhod širokého portfolia příslušenství MCR

Reologickou charakterizaci lze provádět na všech druzích materiálů, od nízkoviskózních kapalin až po pevné materiály. Měření různých typů vyžaduje mnoho různých měřicích systémů. Tento široký aplikační rozsah vyžaduje komplexní řešení teplotního řízení poskytující plnou flexibilitu ohledně teploty, měřicích systémů i typů testů: Konvekční temperační zařízení od společnosti Anton Paar splňují tyto požadavky díky velkému objemu pícky a širokému rozsahu teplot.

Užijte si pohodlnou instalaci a jednoduchou manipulaci

Užijte si pohodlnou instalaci a jednoduchou manipulaci

Všechny dostupné temperační systémy lze, nezávisle na výběru, snadno a rychle integrovat a vyměnit, takže se Váš reometr přizpůsobí každému novému požadavku. Následující funkce MCR zajišťují: Technologie Toolmaster™ přináší automatickou identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení, TruGap™ slouží k řízení a nastavení skutečné měřicí štěrbiny reometru. T-Ready™ zkracuje nežádoucí časové prodlevy okamžitou detekcí teplotní rovnováhy. Integrované nereflektivní vnitřní osvětlení temperační pícky CTD 600 MDR zajišťuje dokonalé sledování vzorku v průběhu měření.

Důvěřujte bezpečnosti i při vysokých teplotách

Důvěřujte bezpečnosti i při vysokých teplotách

Všechny vnější povrchy konvekčních temperačních zařízení Anton Paar pro reometry řady MCR jsou bezpečné až do nejvyšších teplot měření. Výfuky jsou vybaveny chladicím mechanizmem k zajištění bezpečnosti a uživatelského komfortu při jakékoliv teplotě. Při uzavírání pícek zajišťuje zabudovaný mechanismus eliminaci rizika kolize vnitřního pláště s měřicím systémem, a tím i poškození zařízení.

Mějte během měření o svém vzorku přehled v reálném čase

Mějte během měření o svém vzorku přehled v reálném čase

Kombinace integrovaného osvětlení interiéru s vysoce kvalitním optickým systémem kamery Digital Eye zajišťuje ostré a rovnoměrně osvětlené snímky a videa vašeho vzorku v reálném čase a v celém rozsahu teplot. To umožňuje podrobné zkoumání různých efektů měření, jako jsou trhliny okrajů, zlomení okrajů, průhyby, opticky viditelné fázové přechody, degradace a vyprázdnění štěrbin. Tyto údaje rovněž mohou k analýze doplňovat cenné informace a ověřovat výsledky měření. Snímky a videa v reálném čase se zobrazují v průzkumníku médií softwaru reometru RheoCompass™ a mohou být přímo přidány do grafu a přiřazeny k bodům měření, ve kterých byly zaznamenány. Kamera Digital Eye může být instalována na CTD za méně než jednu minutu.

Technical specifications

Komora Teplotní rozsah Řízení teploty Rychlost ohřevu Rychlost chlazení Typické materiály Měřicí systémy ¹ Příslušenství
CTD 180 -20 °C až 180 °C Peltier
konvekce
18 °C/min 10 °C/min Potraviny, nátěry, barvy, kosmetika, farmaceutika, detergenty, rozpouštědla, adheziva, těsnění, plastizoly, taveniny, petrochemické látky, asfalty, bitumeny, epoxidové pryskyřice, polymerní roztoky

PP, PP pro jednorázové použití, CP, CC, SRF, UXF, SCF, SER, tribologie, CTL, TPB, prášková smyková cela

Volitelně:
Příslušenství pro vlhkostní atmosféru
Impedanční (dialektrická) spektroskopie
Volitelná integrovatelná kamera DigiEye CCD
Systém UV vytvrzování
CTD 450 TDR -150 °C až 450 °C Elektrická
konvekce
50 °C/min 35 °C/min polymerní taveniny, vyztužované materiály, filmy a vlákna, epoxidové pryskyřice, hliník, kovy a slitiny, nízkoteplotní skla

PP, PP pro jednorázové použití, CP, CC, SRF, UXF, SCF, SER, CPP, tribologie

Volitelně:
Nízkoteplotní příslušenství (kapalný dusík)
Příslušenství pro chlazení vzduchem pro UV vytvrzovací systém
Volitelná kamera DigiEye CCD
CTD 600 MDR -160 °C až 600 °C Elektrická
konvekce
35 °C/min 30 °C/min polymerní taveniny, vyztužované materiály, filmy a vlákna, epoxidové pryskyřice, hliník, kovy a slitiny, nízkoteplotní skla

PP, PP pro jednorázové použití, CP, CC, SRF, UXF, SCF, SER, CPP, tribologie, CTL, TPB, prášková smyková cela

Součást dodávky:
Volitelná integrovatelná kamera DigiEye 250

Volitelně:
Nízkoteplotní příslušenství (kapalný dusík)
Volitelný plynový chladič
Systém UV vytvrzování
Impedanční (dialektrická) spektroskopie
Volitelná integrovatelná kamera DigiEye 600
CTD 1000 -100 °C až 1000 °C Elektrická
konvekce
60 °C/min 30 °C/min hliník, kovy a slitiny, nízkoteplotní skla, soli

PP, CP, CC

Volitelně:
Nízkoteplotní příslušenství (kapalný dusík)

1 Kontaktujte nás pro uživatelské měřicí systémy

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products

Consumables

Consumables

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Antifreeze

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 23739

Cover Measuring Cup CV-Cyl/Q1

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 1763

Disposable Dishes EMS/CTD 600

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 4847

Disposable Measuring Bob Shaft D-CP/PP-7

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 10636

Disposable Measuring Cup C-CC39/D/AL

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 17094

Disposible Measuringcup C-CC27/D/AL

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 3716

Hose 4x6 Nylon

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 72595

Protection Hood with Solvent Trap

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 107716

Silicone Mold 18mm for Asphalt Binder

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 26300

Silicone Tubing I.D.=3 O.D.=5

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 50814