• The Dielectro-Rheological Device (DRD) combines rheology and dielectric spectroscopy. This enables you to investigate the influence of mechanical deformation on the conductivity, capacity and permittivity of the sample.
This is a required field.
Invalid
Part number

Impedanční (dielektrická) spektroskopie

Kombinace mechanické a dielektrické spektroskopie

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Dielektricko-reologický systém (DRD) nabízí kombinaci reologie (jako metody mechanické spektroskopie) a dielektrické spektroskopie. Dielektrická spektroskopie je technika zkoumání založená na studiu odezvy materiálu na aplikované elektrické pole. Elektrický proud protékající vzorkem jako odezva na střídavé elektrické pole se měří jako funkce frekvence pole. Interpretace získaného dielektrického spektra poskytuje informace o struktuře a chování analyzovaného materiálu.

Key features

Rozšiřte své možnosti měření

Rozšiřte své možnosti měření

Systém DRD vám umožňuje získávat souběžně data naměřená mechanickou a dielektrickou spektroskopií. Kromě reologie můžete zkoumat vliv mechanické deformace na vodivost, kapacitu a permitivitu vzorku. Dochází tak k rozšíření měřicích možností vašeho MCR reometru na širší měřitelný rozsah frekvence. Je také možné provádět samostatné dielektrické měření.

Hlubší vhled do chování vašeho vzorku

Hlubší vhled do chování vašeho vzorku

Kombinace mechanické a dielektrické spektroskopie umožňuje hlubší pochopení chování vašeho vzorku, např. detekci a monitoring strukturálních změn ve vytvrzovaných materiálech nebo fázových přechodů souvisejících s teplotou. Využijte těchto dodatečných informací k ovládnutí vašich aplikací.

Typickými vzorky a aplikacemi jsou plněné polymery (např. epoxidová pryskyřice naplněná uhlíkovými nnanovlákny) a polární materiály (jako PVA, PVC, PMMA).

Využijte modularity reometrů MCR ve Váš prospěch

Využijte modularity reometrů MCR ve Váš prospěch

Systém DRD lze používat v jedinečném teplotním rozsahu od -160 °C do 600 °C. V závislosti na požadovaném teplotním rozsahu a aplikaci je možné použít jeden z těchto elektrických kontaktů:

  • Pružinový kontakt pro rotační testy
  • Ohebný drátový hřídelový kontakt pro oscilační testy
  • Elektrolytický kontakt v rozsahu od -50 °C do 100 °C pro oscilační a rotační testy

Systém DRD lze snadno instalovat na konvekční temperační zařízení (CTD) a je k dispozici pro měření v režimu s jedním i dvěma motory (TwinDrive). V závislosti na požadovaném rozsahu dielektrického měření je možné kombinovat různé LCR metry. Pro záznam obrazu a videa vzorku v reálném čase je možné systém kombinovat i s kamerou Digital Eye v konvekčním temperačním zařízení CTD

Užijte si praktické uspořádání a jednoduchou manipulaci

Užijte si praktické uspořádání a jednoduchou manipulaci

Software RheoCompass ™ umožňuje flexibilní programování testu v režimu rotace a oscilace a synchronizuje LCR metr systému DRD s MCR pomocí spouštěcího impulsu. V softwaru se zobrazují a analyzují data reologického a dielektrického měření, včetně vytvoření hlavní křivky. Patentovaná funkce Toolmaster™ slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích geometrií.

Technical specifications

Technická data DRD Možnost pro P PTD 200/DI DRD Možnost pro CTD 180, CTD 450 TDR, CTD 600 MDR
Teplotní rozsah -40 °C až 200 °C (CMT)
Elektrolytický kontakt -40 °C až 100 °C
Pružinový a ohebný drátový hřídelový kontakt:
-160 °C až 600 °C
(SMT, CMT, režim opačné rotace)
Elektrolytický kontakt -50 °C až 100 °C
Možnosti kontaktů Pružinový kontakt
Elektrolytický kontakt
Ohebná drátěná hřídelová svorka
Pružinový kontakt
Elektrolytický kontakt
Ohebná drátěná hřídelová svorka
Min. Měřitelná kapacitance Závisí na možnosti kontaktu a teplotě měření Závisí na možnosti kontaktu a teplotě měření
Frekvenční rozsah Závisí na LCR metru Závisí na LCR metru
Rozsah napětí Závisí na LCR metru Závisí na LCR metru
Měřicí systémy Paralelní desky (PP, vyrobené z titanu), PP pro jednorázové použití Paralelní desky (PP, vyrobené z titanu), PP pro jednorázové použití

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of