This is a required field.
Invalid
Part number

Reologická konfokální mikroskopie:
MCR 702e Space MultiDrive a reologická optika

  • Příslušenství pro „Strukturální analýzu“: Reologie se snoubí s konfokální mikroskopií
  • MCR reometr se všemi možnostmi a maximálním pracovním prostorem pro sofistikovaný výzkum
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Kombinace konfokální mikroskopie a reologie je mocným nástrojem pro podrobnou charakterizaci mikrostruktury komplexních tekutin a měkkých materiálů, jako jsou biomimetické hydrogely nebo koloidní suspenze. Řízené smykové podmínky a přímé spojení s reologickým chováním umožňují hlubší pochopení skutečně složitých materiálů. MCR 702e Space MultiDrive nabízí jedinečnou možnost kombinovat různé konfokální mikroskopy s reometrem. 

Key features

Špičkový výzkumný reometr, který vám poskytne veškerý pracovní prostor, který potřebujete

Špičkový výzkumný reometr, který vám poskytne veškerý pracovní prostor, který potřebujete

Při návrhu „konfokálního reometru“ je hlavní výzvou kombinace dvou velkých pouzder. MCR 702e Space MultiDrive je plně funkční reometr založený na technologii MCR 702e MultiDrive. Má jedinečný maximalizovaný pracovní prostor pod opěrnou deskou (přírubou), který poskytuje nejlepší dostupnou základnu pro přidání konfokálního mikroskopu. Reometr a konfokální mikroskop lze stále používat nezávisle na sobě v samostatném režimu. Samostatná elektronická skříň reometru navíc umožňuje nakonfigurovat reometr v omezeném prostoru nebo v laboratorním hermeticky uzavřeném boxu, a to i při použití atmosféry inertního plynu (dusík, argon).

Vyberte si preferovaný konfokální mikroskop a my vám ho pomůžeme integrovat

Vyberte si preferovaný konfokální mikroskop a my vám ho pomůžeme integrovat

Konfokální mikroskopie (nebo přesněji: konfokální laserová skenovací mikroskopie, CLSM) se v posledních letech stala standardní technologií. Mnoho komerčních výrobců nabízí řadu různých modelů a příslušenství. „Reologické konfokální konfigurace“ jsou vždy přizpůsobená řešení závisející na konkrétních požadavcích uživatele. V návaznosti na různé úspěšné reologické konfokální projekty v průběhu let poskytuje společnost Anton Paar technickou podporu a přizpůsobená řešení, často ve spolupráci s výrobci konfokálních mikroskopů. Kontaktujte nás ohledně přizpůsobeného řešení pro vaše měření!

Prozkoumejte dosud neobjevené aplikace

Prozkoumejte dosud neobjevené aplikace

Konfokální mikroskopie je osvědčený nástroj pro studium nanoskopických vlastností a procesů v buňkách a materiálech. „Konfokální reometr“ MCR 702e Space MultiDrive umožňuje studovat vztah mezi reologickými vlastnostmi („tokové chování“), externě aplikovanými mechanickými silami a morfologií materiálů současně a v reálném čase. To je možné s regulací teploty vzorku až do 300 °C. Tato úžasná kombinace nabízí dosud neobjevený potenciál pro více aplikací:

  • Přírodní vědy / biologie / medicína, např. buněčná biologie, tkáňové inženýrství, biopolymery
  • Výzkum měkké hmoty, např. biomimetické hydrogely
  • Koloidní systémy / suspenze
  • Krystalografie

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Compatible instruments

Similar products