Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Příslušenství pro MCR:
Rheo-SALS

 • Příslušenství pro „Strukturální analýzu a reo-optiku“
 • Maloúhlový rozptyl světla (SALS) v kombinaci s reologií
 • Pro zkoumání tvaru a orientace mikrostruktury závislé na smyku
 • Rozsah teploty od -20 °C do 300 °C
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Informace o nákupu
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Kombinace optických a reologických měření je nezbytná pro pochopení závislostí mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi komplexních tekutin. Změny v mikrostruktuře nebo krystalizačních procesech závislé na smyku během reologických měření jsou relevantní pro více aplikací, jako je výroba a vývoj roztoků emulzí, suspenzí nebo polymerů. Maloúhlový rozptyl světla (SALS) je ověřená technika strukturální analýzy v rozsahu velikostí vlnové délky použitého laseru. Největším přínosem systému reo-SALS Anton Paar je jeho široký rozptylový úhel umožňující strukturální měření velkém rozsahu velikostí. Kombinace měření SALS a reologické analytické technologie poskytuje nejhodnotnější data pro výzkum a vývoj.

Další informace k tomuto tématu naleznete v tomto dokumentu: NRC-2006-SALS-Micro-Paper [external link]

Klíčové charakteristiky

Získejte strukturální informace souběžně s reologickými daty a v reálném čase

Získejte strukturální informace souběžně s reologickými daty a v reálném čase

Kombinace reologie a maloúhlového rozptylu světla umožňuje zkoumání smykově závislých strukturálních změn nebo krystalizace analýzou vzorce rozptylu světla laseru. Primární laserový paprsek je zaostřen na smykově namáhaný vzorek, který rozptyluje toto světlo. Výsledné vzorce rozptylu vizualizují strukturální změny a obsahují informace o mikrostruktuře. Tímto způsobem je možné generovat strukturální informace a reologická data současně a v reálném čase.

S touto konfigurací jsou k dispozici všechny reologické testovací režimy, které lze kombinovat se systémy regulace teploty založenými na Peltierově metodě temperace (-20 °C až 200 °C) nebo elektrickém ohřevu (do 300 °C). Oba teplotní systémy nabízejí snadno vyměnitelné spodní skleněné desky. Vyhřívaná spodní deska a kryt zajišťující nízkoteplotní gradienty zabraňují oxidaci vzorku  a umožňují čištění dusíkem. V závislosti na viskozitě vzorku lze použít systém paralelních desek nebo systém dvojité štěrbiny.

Laser třídy 1 pro nejvyšší bezpečnost

Laser třídy 1 pro nejvyšší bezpečnost

Možnost SALS je předem nastavená a nevyžaduje žádné větší uživatelské přizpůsobení pro minimalizaci doby instalace a více času pro měření. Měřicí systémy jsou rychle nastaveny pro měření s paralelními deskami a dvojitými štěrbinami a umožňují rychlé a reprodukovatelné umístění a zaostření. Velký rozsah úhlů rozptylu umožňuje měření malých i velkých struktur. Aby se snížil šum na pozadí, musí rozptýlené světlo procházet nepohyblivou deskou a protože před vzorkem a za ním jsou polarizátory, můžete měřit jak s polarizovaným, tak s depolarizovaným světlem. Modulární a otevřený design se skládá z laserové diody, CCD kamery, optiky a polarizátorů vybavených laserem integrovaným do horního modulu. Laser odpovídá laseru třídy 1 a využívá certifikovaný bezpečnostní koncept laseru. Optikou lze pohybovat nezávisle na laseru, a docílit tak flexibilního zaostření na různé body vzorku.

Porovnejte svá data s obrázky a videi z integrované CCD kamery

Porovnejte svá data s obrázky a videi z integrované CCD kamery

Integrovaná kamera automaticky zaznamenává obrázky a videa během testu a následně je porovnává s reologickými daty pomocí softwaru reometru RheoCompass. Po uložení můžete kdykoli analyzovat zaznamenané obrázky nebo videa z měření. Mohou být přiřazeny ke konkrétním měřicím bodům a tímto způsobem přímo spojeny s reologickými daty. Reometr i CCD kamera jsou řízeny softwarem a vzorce rozptylu lze dále analyzovat pomocí speciálního softwarového balíčku (včetně odhadu distribuce velikosti částic). Dokonalé propojení měření a analytické technologie poskytuje nejhodnotnější data pro výzkum a vývoj.

RheoOptics Toolbox – zkombinujte Rheo-SALS s jinými optickými metodami pro analýzu vzorků v celém rozsahu pouze s jedním zařízením

RheoOptics Toolbox – zkombinujte Rheo-SALS s jinými optickými metodami pro analýzu vzorků v celém rozsahu pouze s jedním zařízením

Volitelná funkce SALS je součástí modulárního nástroje RheoOptics Toolbox pro řadu reometrů MCR, který obsahuje také další volitelné funkce pro strukturální analýzu. Díky modulární koncepci reometru MCR můžete snadno a rychle přepínat mezi volitelnou funkcí SALS a dalšími optickými nástroji, jako je Ramanova spektroskopie, IR spektroskopie, (fluorescenční) světelná mikroskopie, polarizované snímkování a UV vytvrzování. Pro použití širokého teplotního rozsahu lze všechny tyto optické nástroje kombinovat s Peltierovými a elektrickými temperačními zařízeními.  Zkombinujte svůj reometr a teplotní zařízení s různými optickými nástroji a získejte maximum ze svého vzorku pouze s jedním zařízením. Kromě optických nástrojů nabízí Anton Paar také další příslušenství pro integrální laserovou anemometrii (PIV), dielektrickou spektroskopii s dielektricko-reologickým zařízením (DRD), systém maloúhlového rozptylu rentgenového záření (SAXS) a systém maloúhlového rozptylu neutronů (SANS), které lze také snadno namontovat na váš reometr MCR a otevřít ještě více možností pro strukturální analýzu. 

Hlubší postřehy pro inteligentní vývoj materiálu

Hlubší postřehy pro inteligentní vývoj materiálu

Všechny materiály vykazující významné smykově indukované změny v mikrostruktuře nebo krystalizační procesy závislé na smykové rychlosti jsou vhodné pro zkoumání pomocí Rheo-SALS. Použití maloúhlového rozptylu světla v kombinaci s reologií může například vést k hlubšímu pochopení stability emulze nebo demixování směsi polymerů. Obecně lze pomocí této konfigurace měřit všechny vzorky s vlastní mikrostrukturou, např. jako doplňková metoda k reologii v kombinaci se světelným mikroskopem.

Typické příklady takových materiálů:

 • Emulze (např. potravinářské výrobky, spotřební zboží)
 • Suspenze, koloidní roztoky
 • Povrchově aktivní látky (např. micely vzniklé samoskladbou)
 • Polymerní roztoky, polymerní taveniny, polymerní směsi
 • Měkká hmota (např. hydrogely pro biologické aplikace)

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kompatibilní přístroje

Podobné produkty