Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Akcesorium dla MCR:
Reo-SALS

 • Akcesoria do „Analizy struktury i reooptyki”
 • Rozpraszanie światła pod małymi kątami (SALS) połączone z reologią
 • Do badania kształtu i orientacji mikrostruktury zależnych od ścinania
 • Zakres temperatur od -20 °C do 300 °C
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Cena
na żądanie
Informacja o zakupie
Kupuj urządzenia Anton Paar w sklepie internetowym
Nr katalogowy:
Sprawdź dostępność w sklepie internetowym Zapytaj o cenę Kup ten produkt online
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy

Połączenie pomiarów optycznych i reologicznych jest niezbędne do zrozumienia zależności między mikrostrukturą a właściwościami mechanicznymi płynów złożonych. Zależne od ścinania zmiany mikrostruktury lub procesów krystalizacji podczas pomiarów reologicznych mają znaczenie dla wielu zastosowań, takich jak produkcja i opracowywanie roztworów emulsyjnych, zawiesinowych lub polimerowych. Rozpraszanie światła pod małymi kątami (SALS, Small-Angle Light Scattering) to uznana metoda badania struktury w zakresie wielkości zbliżonych do długości fali stosowanego lasera. Największą zaletą Rheo-SALS produkcji Anton Paar jest szeroki kąt rozpraszania, umożliwiający badanie struktur w szerokim zakresie wielkości. Połączenie pomiarów rozpraszania światła pod małymi kątami i technologii analizy reologicznej dostarcza nam cennych danych dla badań i rozwoju.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule: NRC-2006-SALS-Micro-Paper [link zewnętrzny]

Podstawowe charakterystyki

Uzyskaj informacje o strukturze próbki jednocześnie z danymi reologicznymi i w czasie rzeczywistym

Uzyskaj informacje o strukturze próbki jednocześnie z danymi reologicznymi i w czasie rzeczywistym

Połączenie reologii i rozpraszania światła pod małymi kątami (SALS) pozwala badać związane ze ścinaniem zmiany strukturalne lub krystalizację poprzez analizę sposobu rozpraszania wiązki laserowej. Główna wiązka lasera jest skupiona na ścinanej próbce, która rozprasza to światło. Powstały obraz rozproszenia wizualizuje zmiany strukturalne i zawiera informacje o mikrostrukturze. W ten sposób można generować informacje strukturalne i dane reologiczne jednocześnie i w czasie rzeczywistym.

W tej konfiguracji dostępne są wszystkie tryby testów reologicznych, które można łączyć z systemami kontroli temperatury opartymi na modułach Peltiera (od -20 °C do 200 °C) lub ogrzewaniu elektrycznym (do 300 °C). Oba systemy temperaturowe oferują łatwo wymienialne dolne płyty szklane. Podgrzewana dolna płytka i górny układ termostatowania zapewniająca niskie gradienty temperatury zapobiegają utlenianiu próbki  i umożliwiają przedmuchiwanie azotem. W zależności od lepkości próbki można zastosować układ z płytek równoległych lub podwójna szczelina.

Zastosowano klasę lasera 1 dla najwyższego bezpieczeństwa

Zastosowano klasę lasera 1 dla najwyższego bezpieczeństwa

Opcja SALS jest wstępnie wykalibrowana i nie wymaga żadnych poważnych ustawień użytkownika, aby zminimalizować czas instalacji i zaoferować więcej czasu na pomiary. Systemy pomiarowe są szybko dostosowywane do pomiarów za pomocą płytek równoległych i cylindra podwójna szczelina oraz umożliwiają szybkie i powtarzalne pozycjonowanie i ogniskowanie. Duży zakres kątów rozpraszania umożliwia pomiary zarówno małych, jak i dużych struktur. Aby zredukować szum tła, rozproszone światło musi przejść przez nieruchomą płytkę, a ponieważ przed i za próbką znajdują się polaryzatory, można dokonywać pomiarów zarówno światłem spolaryzowanym, jak i zdepolaryzowanym. Modułowa i otwarta konstrukcja składa się z diody laserowej, kamery CCD, optyki i polaryzatorów wyposażonych w laser zintegrowany w górnym module. Laser jest zgodny z laserem klasy 1, wykorzystując certyfikowaną koncepcję bezpieczeństwa lasera. Optykę można przesuwać niezależnie od lasera w celu elastycznego ogniskowania na różnych punktach próbki.

Dopasuj swoje dane do obrazów i filmów ze zintegrowanej kamery CCD

Dopasuj swoje dane do obrazów i filmów ze zintegrowanej kamery CCD

Zintegrowana kamera automatycznie rejestruje obrazy i filmy podczas testu, które są następnie porównywane z danymi reologicznymi przez oprogramowanie RheoCompass. Po zapisaniu można w dowolnym momencie przeanalizować zarejestrowane obrazy lub filmy z pomiaru. Można je przypisać do określonych punktów pomiarowych i w ten sposób bezpośrednio powiązać z danymi reologicznymi. Zarówno reometr, jak i kamera CCD są kontrolowane przez oprogramowanie, a obraz rozproszenia może być dalej analizowany za pomocą dedykowanego pakietu oprogramowania (w tym oszacowanie rozkładu wielkości cząstek). Idealne połączenie pomiarów rozpraszania światła pod małymi kątami i technologii analizy reologicznej zapewnia cenne dane dla badań i rozwoju.

ReoOptics Toolbox połaczony z Reo-SALS oraz innymi metodami optycznymi zapewnia kompleksową analizę próbki na jednym urządzeniu.

ReoOptics Toolbox połaczony z Reo-SALS oraz innymi metodami optycznymi zapewnia kompleksową analizę próbki na jednym urządzeniu.

Opcja SALS jest częścią modułowego zestawu RheoOptics Toolbox dla serii reometrów MCR, która zawiera również inne opcje do analizy struktury. Dzięki modułowej koncepcji reometru MCR można łatwo i szybko przełączać się między opcją SALS a innymi narzędziami optycznymi, takimi jak spektroskopia Ramana, spektroskopia IR, mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie w świetle spolaryzowanym i utwardzanie UV. W celu zastosowania szerokiego zakresu temperatur wszystkie te narzędzia optyczne można łączyć z urządzeniami Peltiera i elektrycznymi urządzeniami do kontroli temperatury.  Użyj reometru i urządzenia do kontroli temperatury z różnymi narzędziami optycznymi i uzyskaj jak najwięcej z próbki za pomocą tylko jednego urządzenia. Oprócz narzędzi optycznych Anton Paar oferuje również dodatkowe akcesoria do Obrazowania cząstek (PIV), spektroskopii dielektrycznej z urządzeniem dielektroreologicznym (DRD), rozpraszania promieni rentgenowskich pod małym kątem (SAXS) i rozpraszania neutronów pod małym kątem (SANS) ), które można łatwo zamontować na reometrze MCR i stworzyć jeszcze więcej możliwości analizy struktury. 

Głębszy wgląd w inteligentne opracowywanie materiałów

Głębszy wgląd w inteligentne opracowywanie materiałów

Do badań z Rheo-SALS nadają się wszystkie materiały wykazujące znaczące zmiany mikrostruktury spowodowane ścinaniem lub zależne od ścinania procesy krystalizacji. Stosowanie rozpraszania światła pod małym kątem w połączeniu z reologią może, na przykład, prowadzić do głębszego zrozumienia stabilności emulsji lub oddzielenia mieszanki polimerów. Ogólnie wszystkie próbki z pierwotną mikrostrukturą mogą być mierzone w tej konfiguracji, np. metoda komplementarna do reologii połączona z mikroskopem świetlnym.

Typowe przykłady takich materiałów obejmują:

 • Emulsje (np. produkty spożywcze, produkty konsumenckie)
 • Zawiesiny, roztwory koloidalne
 • Środki powierzchniowo-czynne (np. samoorganizujące się micele)
 • Roztwory polimerowe, stopy polimerowe, mieszanki polimerów
 • Miękka materia (np. hydrożele do zastosowań w naukach przyrodniczych)

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Urządzenia kompatybilne

Podobne produkty