Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Mikroskopia reologiczno-konfokalna:
MCR 702e Space MultiDrive i reologia optyczna

  • Akcesoria do "analizy struktury": reologia spotyka się z mikroskopią konfokalną
  • Reometr MCR z wszystkimi możliwościami i maksymalną przestrzenią roboczą dla zaawansowanych badań

Połączenie mikroskopii konfokalnej i reologii jest potężnym narzędziem do szczegółowej charakterystyki mikrostruktury złożonych płynów i miękkich materiałów, takich jak biomimetyczne hydrożele czy zawiesiny koloidalne. Kontrolowane warunki ścinania i bezpośrednie powiązanie z zachowaniem reologicznym umożliwiają głębsze zrozumienie wewnętrznie złożonych materiałów. MCR 702e Space MultiDrive oferuje unikalną możliwość połączenia różnych mikroskopów konfokalnych z reometrem. 

Podstawowe charakterystyki

Najnowocześniejszy reometr badawczy zapewniający pełną przestrzeń roboczą, jakiej potrzebujesz

Najnowocześniejszy reometr badawczy zapewniający pełną przestrzeń roboczą, jakiej potrzebujesz

Podczas projektowania "reometru konfokalnego" głównym wyzwaniem jest połączenie dwóch dużych instrumentów. MCR 702e Space MultiDrive jest w pełni funkcjonalnym reometrem opartym na technologii MCR 702e MultiDrive. Posiada unikalną zmaksymalizowaną przestrzeń roboczą pod płytą nośną (kołnierzem), która zapewnia najlepszą dostępną podstawę do dodania mikroskopu konfokalnego. Reometr i mikroskop konfokalny mogą być również używane jako urządzenia samodzielne. Dodatkowo, oddzielny moduł z elektroniką reometru umożliwia ustawienie reometru w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub w laboratoryjnej komorze rękawicowej, nawet przy zastosowaniu atmosfery gazu obojętnego (azot, argon).

Wybierz swój preferowany mikroskop konfokalny, a my pomożemy Ci go zintegrować

Wybierz swój preferowany mikroskop konfokalny, a my pomożemy Ci go zintegrować

Mikroskopia konfokalna (lub bardziej precyzyjnie: konfokalna laserowa mikroskopia skaningowa, CLSM) stała się w ostatnich latach standardową technologią. Wielu producentów komercyjnych oferuje szereg różnych modeli i akcesoriów. "Zestawy reologiczno-konfokalne" to zawsze rozwiązania indywidualne, dostosowane do szczegółowych, specyficznych wymagań użytkownika. Bazując na wielu udanych projektach reologiczno-konfokalnych realizowanych przez lata, firma Anton Paar zapewnia wsparcie techniczne i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, często we współpracy z producentami mikroskopów konfokalnych. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnego rozwiązania dla Twojego zadania pomiarowego!

Poznaj nieodkryte dotąd rodzaje zastosowania

Poznaj nieodkryte dotąd rodzaje zastosowania

Mikroskopia konfokalna jest dobrze znanym narzędziem do badania nanoskopowych cech i procesów w komórkach i materiałach. Reometr konfokalny MCR 702e Space MultiDrive umożliwia badanie zależności pomiędzy właściwościami reologicznymi ("charakterystyka przepływu"), zewnętrznie przyłożonymi siłami mechanicznymi oraz morfologią materiałów jednocześnie i w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki kontroli temperatury próbki do 300 °C. To ekscytujące połączenie ma nieodkryty potencjał dla wielu zastosowań:

  • Nauki przyrodnicze / biologia / medycyna, np. biologia komórki, inżynieria tkankowa, biopolimery
  • Badania nad materiałami miękkimi, np. biomimetyczne hydrożele
  • Systemy koloidalne / zawiesiny
  • Krystalografia

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
  • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
  • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
  • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Urządzenia kompatybilne

Podobne produkty