Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Nano scratch tester:
NST³

 • +6
 • Měření adheze povlaku a odolnosti vůči poškrábání
 • Úplný panoramatický snímek synchronizovaný se všemi dalšími signály, například hloubkou penetrace a třecí silou
 • Ideální pro tenké povlaky o tloušťce menší než 1 000 nm
 • Měření síly až do 1 000 mN 

Nano scratch tester (NST3) je zejména vhodný k charakterizaci vrypové rezistence a adheze u tenkých filmů a potahů s typickou tloušťkou pod 1 000 nm. Lze jej použít k analýze organických a anorganických povlaků, jakož i měkkých a tvrdých povlaků. Unikátní konstrukce měřicí hlavy nano scratch testeru obsahuje dva snímače pro měření síly a hloubky spojené s nejmodernějším piezoelektrickým aktuátorem. Získáte tak výsledky v řádu milisekund, navíc s velkou přesností a flexibilitou.

Kombinací hlavy NST3 s jinou hlavou pro scratch testy nebo indentační zkoušky plně pokryjete nano, mikro a makro rozsah. Všestrannost platformy Step vám dokonce umožňuje přidat AFM pro zkoumání topografie povrchu.
 

Klíčové charakteristiky

Plně synchronizované panoramatu pro analýzu kdykoli a kdekoli

Plně synchronizované panoramatu pro analýzu kdykoli a kdekoli

Tato jedinečná funkce našeho nano scratch testeru automaticky synchronizuje panoramatický obrázek celého vrypu s perfektním zaostřením spolu s údaji o vrypu ze všech snímačů. Můžete tak kdykoli provádět analýzy kritického zatížení založené na panoramatickém pozorování a záznamech signálů. Společnost Anton Paar je exkluzivním držitelem patentu na techniku synchronizovaného panoramatu (americký patent 8261600 a evropský patent EP 2065695).

Rychlá odezva při malé síle

Rychlá odezva při malé síle

Nano scratch tester obsahuje dvojitý konzolový nosník pro aplikaci zatížení kombinovaný s piezoelektrickým aktuátorem pro ultra rychlou odezvu (v řádu milisekund) na aplikované zatížení. Tato koncepce taktéž koriguje výsledek u odchylek způsobených jakoukoli událostí, ke které dochází během vrypu (např. vznik trhlin a prasklin, defekty nebo neplochý vzorek).

Aplikujte přesnou požadovanou sílu

Aplikujte přesnou požadovanou sílu

Uzavřená smyčka zpětné vazby aktivní síly poskytuje ještě přesnější nano scratch testy (normální rozlišení zatížení 0,01 µN a báze šumu 0,1 µNm). Tester NST³ obsahuje snímač pro měření skutečné síly, s přímou zpětnou vazbou k aktuátoru normálové síly. To zajišťuje reprodukovatelné scratch testy, dokonce i při vyšetřování komplexnějších povrchových geometrií, jakými jsou neparalelní, zdrsněné nebo oblé vzorky.

Studie elastického zotavení: Měření skutečné penetrační hloubky

Studie elastického zotavení: Měření skutečné penetrační hloubky

Nano scratch tester NST³ obsahuje snímač skutečného posuvu pro sledování vertikálního pohybu indentoru. Jedinečná technika předběžného a následného skenování umožňuje získat skutečnou hloubku: lze tedy vyhodnotit elastické, plastické a viskoelastické vlastnosti materiálů. Tato technika zahrnuje předběžné skenování a záznam profilu povrchu (forma, vlnitost a drsnost) vzorku před vlastním scratch testem. Tester NST³ koriguje pomocí profilu povrchu hloubku indentoru během vrypu (hloubka průniku) a po vrypu (zbytková hloubka).

Režim multi-post-scan pro měření viskózních vlastností po vrypu

Režim multi-post-scan pro měření viskózních vlastností po vrypu

Po provedeném vrypu lze pro měření reziduální hloubky v softwaru definovat neomezené post-scan měření s delta za čas. Tato nová analýza poskytuje další informace o deformačním chování testovaného povrchu versus čas obnovy.

Větší všestrannost díky platformě Step

Větší všestrannost díky platformě Step

Platforma Step představuje komplexní řešení pro testování mechanických vlastností povrchu. Ať už chcete provádět výhradně scratch testy, nebo výsledky rozšířit o zkoušky indentace a měření AFM, platforma Step vždy nabízí nejlepší řešení z hlediska modularity, stability a izolace od šumu.

Technické specifikace

Maximální zatížení [mN] 1 000
Rozlišení zatížení [µN] 0,01
Báze šumu [rms] [µN] 0,1
Rychlost zatížení [N/min] Až 100
Maximální třecí síla [mN] 1 000
Rozlišení třecí síly [μN] 1
Maximální hloubka [μm] 600
Rozlišení hloubky [nm] 0,1
Báze šumu [rms] [nm] 1,5
Frekvence získávání dat [kHz] 192
Rychlost vrypu [mm/min] 0,1 až 600

Normy

Otevřít vše
Zavřít vše

ASTM

D7187

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kategorie
Odvětví
Aplikace
Produkt
Vaše volba: Zrušit všechny filtry

Nenalezeny žádné výsledky!

Další informace

Podobné produkty

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

Příslušenství pro platformy Step:
Mikroskop atomárních sil (AFM) 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Všestranné řešení AFM pro různé vědecké a průmyslové způsoby využití
 • Zobrazovací a analytické funkce poskytují informace o povrchu v nanoměřítku
 • Nedestruktivní interakce se vzorky

Více informací

Příslušenství pro scratch testery:
Modul měření třecí síly 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Posouzení třecích vlastností materiálu
 • Doplňkový nástroj pro hodnocení selhání adheze
 • Kombinuje scratch testy a tribologické testování

Více informací