Doporučené výsledky

Scratch Tester

Scratch Tester

Patentovaná scratch technologie

Scratch testery Anton Paar se využívají k charakterizaci systémů film-substrát a kvantifikaci parametrů, jako je adhezní a třecí síla použitím různých komplementárních metod. To z nich činí neocenitelné nástroje určování adheze vrstvy, odolnosti vůči poškrábání a poškození ve výzkumu, vývoji a kontrole kvality.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Standardy
Typ zařízení
Průmysl
Zobrazení do z

5 důvodů

Unikátní a patentované synchronizované panorama

Anton Paar je jediným držitelem patentů US 8261600 and EP 2065695. Panoramatický mód scratch testeru je nejdůležitější funkce softwaru. Po aplikaci rýhy je možné provést záznam celého panorama. Následovně je záznam panorama připravený k opakované analýze výsledků v libovolném čase.

Patentované měření skutečné penetrační hloubky pro studium dopružování

Posun senzoru Dz monitoruje profil povrchu vzorku před, po dobu a po aplikaci rýhy. To znamená, že je možné vyhodnotit hloubku penetrace indentoru v průběhu a po aplikaci rýhy pro ještě spolehlivější náhled do rýhy a rezistenci vůči poškození.

Zpětná vazba aktivní síly

Zpětná vazba aktivní síly systému zajišťuje reprodukovatelné scratch testy, dokonce i při vyšetřování komplexnějších povrchových geometrií jakými jsou neparalelní, zdrsněné nebo oblé vzorky. Testery Anton Paar jsou jediné komerčně dodávané systémy nabízející funkci zpětné vazby aktivní síly.

Modulární systém

Scratch testery Anton Paar je možné s narůstajícími potřebami flexibilně konfigurovat. Je možné volit mezi kompaktní a otevřenou platformou, na které se dají instalovat a navzájem synchronizovat jednotlivé zobrazovací moduly. Optický mikroskop je standardní modul obou platforem.

Vysoce kvalitní optické zobrazování

Mikroskop integrovaný do scratch testeru obsahuje stojan s vysoce kvalitními objektivy Olympus a USB video kameru namísto mikroskopu s jedním objektivem nižší kvality. Jednoduchá výměna zvětšení zobrazení je s ohledem na kapacitu testování stále důležitější.