Scratch Tester

Scratch Tester

Světově nejúspěšnější série vrypových testerů (scratch testerů)

Scratch testery Anton Paar se využívají k charakterizaci systémů film-substrát a kvantifikaci parametrů, jako je adhezní a třecí síla použitím různých komplementárních metod. To z scratch testerů činí neocenitelné nástroje určování adheze povlaku, odolnosti vůči poškrábání a poškození ve výzkumu, vývoji a kontrole kvality.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of

5 Reasons

Přístup k unikátnímu a patentovanému synchronizovanému panoramatu

Anton Paar je jediným držitelem patentů US 8261600 and EP 2065695. Po vrypu máte možnost zaznamenat celé panorama bez ztráty rozlišení obrazu. Panoramatický obraz je zobrazen dokonale synchronizovaným způsobem s údaji o vrypu. Jakmile je záznam panoramatu připraven, můžete kdykoli provést opakovanou analýzu svých výsledků.

Více informací o skutečné hloubce průniku pro studium dopružování

Posun snímače Dz monitoruje profil povrchu vzorku před aplikací vrypu, po dobu aplikace vrypu a po aplikaci vrypu (americký patent: US 6520004). To znamená, že je možné vyhodnotit hloubku penetrace indentoru v průběhu a po aplikaci rýhy pro ještě spolehlivější náhled do rýhy a rezistenci vůči poškození.

Přesné řízení síly i na komplexních površích

Zpětná vazba aktivní síly systému zajišťuje reprodukovatelné scratch testy, dokonce i při vyšetřování komplexnějších povrchových geometrií jakými jsou neparalelní, zdrsněné nebo oblé vzorky. Testery Anton Paar jsou jediné komerčně dodávané systémy nabízející funkci zpětné vazby aktivní síly.

Platforma vyhovující vašim potřebám i rozpočtu

Portfolio modulárních platforem poskytuje ideální nástroj pro každý rozpočet a rozsah síly (vyhrazený přístroj pro mikro, nano a ultra nano rozsah). Vrcholem je vysoce kvalitní, ale cenově dostupná testovací platforma pro mechanické testování povrchu pro mikro rozsah, která je speciálně navržena pro vysokokapacitní a rychlá měření.

Úspora času při výměně mezi vysoce kvalitními cíli

Mikroskop integrovaný do scratch testeru obsahuje stojan s vysoce kvalitními objektivy Olympus a USB video kameru namísto mikroskopu s jedním objektivem nižší kvality. Zvětšení pro zobrazování lze snadno změnit, což vám ušetří čas a zajistí plynulé testování řady různých vzorků v jedné sérii.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars