This is a required field.

Revetest® Scratch Tester:
RST³

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 171646
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Scratch tester Revetest® nachází široké uplatnění při charakterizaci materiálů s tvrdými povrchovými vrstvami a typickou tloušťkou přesahující 1 μm. RST³ je spolehlivý přístroj určený k charakterizaci adhezi povlaků/substrátů a povrchové protivrypové odolnosti. Přístroj je vybaven softwarovým balíčkem s intuitivním ovládáním a je připraven provádět vrypové testy v širokém rozsahu testovacích režimů, včetně jednoduchých zkoušek, rozšířených testů (s pre-scan a post-scan), vrypových map, vrypových map po etapách, uživatelsky definovaných vrypových testů, atd. S více než 1 500 prodanými systémy Revetest® je společnost Anton Paar světovou jedničkou v oblasti vrypových zkoušek.

Key features

Patentovaný režim synchronizovaného panoramatu

Patentovaný režim synchronizovaného panoramatu

Tuto jedinečnou funkci najdete výhradně u scratch testerů Anton Paar. Automaticky synchronizuje záznam všech signálů všech senzoru s úplným zobrazením vrypu v perfektním zaměřením. Tímto způsobem lze měřicí křivku přesně analyzovat paralelně s obrazovým vrypovým záznamem na jedné stránce. Společnost Anton Paar je držitelem patentů US 12/324, 237 a EP 2065695 pro synchronizovaný panoramatický režim.

Měření na zaoblených a nerovných površích

Měření na zaoblených a nerovných površích

Díky jedinečné regulaci silového senzoru je scratch systém Revetest® schopný detekovat každou odchylku povrchu a tuto odchylku aktivní zpětnou vazbou síly korigovat. Sledováním tvaru vzorku s celkovým řízením požadovaného zatížení je systém RST³ schopen provádět dokonale spolehlivé měření na nerovných a zakřivených plochách.

Shoda s normami ASTM C1624, ISO 20502 a ISO EN 1071

Shoda s normami ASTM C1624, ISO 20502 a ISO EN 1071

Společnost Anton Paar úzce spolupracuje s normalizačními organizacemi, jako jsou ISO, ASTM, DIN a další, aby bylo možné našim zákazníkům pomoci splnit vysoké požadavky kladené na jejich výrobky, zejména v oblasti řízení jakosti, kde jsou normy často zásadní. Certifikací našich výrobků můžeme zaručit vysoce kvalitní produkty a služby z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Vysoká flexibilita vrypových měření

Vysoká flexibilita vrypových měření

Špičku indentoru lze v držáku indentoru velmi jednoduše a lehce vyměnit. K dispozici jsou různé poloměry a úhly. Stejný držák indentoru lze použít pro různé typy špiček, jako jsou sférické špičky (1, 5, 20, 200, 800, ... μm špičky s tupými úhly 120° nebo 90°), Berkovichovy a Vickersovy špičky.

Automatická detekce kritického zatížení

Automatická detekce kritického zatížení

Údaje o kritickém zatěžování se používají ke kvantifikaci adhezních vlastností různých kombinací fólie a substrátu pomocí různých senzorů (akustická emise, penetrační hloubka, třecí síla) a pozorování videomikroskopu. S novým softwarem, který se vyznačuje intuitivní obsluhou, lze automaticky zjistit všechna kritická zatížení. Na uživateli je pouze nastavení některých prahových hodnot a start automatické analýzy kritických zatížení (Lc). Přístroj RST³ je jediný scratch tester na trhu s automatickou detekcí kritického zatížení.

Technical specifications

Normálové zatížení Jemný rozsah Široký rozsah
Max. zatížení [N] 100 200
Rozlišení [mN] 0,1 0,2
Báze šumu [rms] [nm]* 1000  
Penetrační hloubka Jemný rozsah Široký rozsah
Max. hloubka [μm] 100 1000
Rozlišení hloubky [nm] 0,05 0,5
Báze šumu [rms] [nm]* 2,5  
Třecí zatížení Jemný rozsah Široký rozsah
Max. tření [N] 100 200
Rozlišení tření [mN] 0,1 0,2

 

Akustický emisní senzor 

 • Střední frekvence: 150 kHz 
 • Dynamický rozsah: 65 dBae 
 • Maximální amplifikace: 200 000 x 

Vrypová rychlost 

 • Od 0,4 mm/min do 600 mm/min 

Vrypové stolky 

 • Vrypová délka: až do 70 mm 
 • Porovnávací in-line vrypy: až do 30 mm 
 • Vrypová rychlost: 0,4 mm/min až 600 mm/min 

*Hodnota báze šumu specifikována za ideálních laboratorních podmínek a pomocí antivibračního stolu.

Standards

A

ASTM C1624

I

ISO 20502
ISO 27307:2015

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents