This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Platformy pro mechanické testování povrchu:
Step

Model:
 • Lze osadit jednu hlavu
 • Motorizované stolky x (75 mm), y (75 mm), z (30 mm)
 • K dispozici optický videomikroskop (včetně objektivu x5).
 • Lze osadit jednu hlavu
 • Optický videomikroskop (včetně objektivu x5)
 • Motorizované stolky x (75 mm), y (75 mm), z (30 mm)
 • Antivibrační stůl 
 • Lze osadit až tři hlavy
 • Optický videomikroskop (včetně objektivu x5)
 • Motorizované stolky x (215 mm), y (75 mm), z (30 mm)
 • Antivibrační stůl
 • Lze osadit až tři hlavy
 • Optický videomikroskop (včetně objektivu x5)
 • Motorizované stolky x (215 mm), y (75 mm), z (30 mm)
 • Antivibrační stůl a akustický kryt
 • K dispozici volitelný mikroskop atomárních sil  
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Platformy Step jsou základem pro hlavy mechanického testování povrchu Anton Paar. Na jedné platformě můžete kombinovat různé moduly (pro instrumentovanou indentaci, scratch testování, nanotribologii) nebo používat jednu testovací metodu se samostatným zařízením. Všechny platformy se vyznačují vysokou přesností polohování (<1 μm) i přes velkou délku a umožňují synchronizaci polohy jedním kliknutím z videomikroskopu na indentační hrot. Upravená syntetická žula zajišťuje lepší tlumení vibrací. Na vyžádání jsou k dispozici rukavicové boxy na míru a platformy s vakuovou komorou. 

Key features

Step 100

Step 100

Platforma Step 100 může být vybavena mikro kombi testerem MCT³ a je dodávána s motorizovanými stolky x (75 mm), y (75 mm), z (30 mm). Lze objednat optický videomikroskop (včetně objektivu x5). Antivibrační stůl není součástí dodávky. 

Step 300

Step 300

Platforma 300 může být vybavena jednou hlavou. Její antivibrační stůl umožňuje výběr z různých možností: mikro kombi tester MCT³, nanoindentační tester NHT³, nano scratch tester NST³ a bioindentor UNHT³ Bio. Součástí dodávky jsou motorizované stolky x (75 mm), y (75 mm) a z (30 mm) a optický videomikroskop (včetně objektivu x5). 

Step 500

Step 500

Na platformu Step 500 lze osadit až tři hlavy. Umožňuje libovolnou kombinaci následujících možností: mikro kombi tester MCT³, nanoindentační tester NHT³, nano scratch tester NST³ a bioindentor UNHT³ Bio. Platforma Step 500 je dodávána s antivibračním stolem, motorizovanými stolky x (215 mm), y (75 mm) a z (30 mm) a optickým videomikroskopem (včetně objektivu x5).

Step 700 Noise-Control

Step 700 Noise-Control

Step 700 Noise-Control je nejsofistikovanějším modelem platformy s možností kombinace až tří hlav včetně nejcitlivějších. Kromě mikro kombi testeru MCT³, nanoindentačního testeru NHT³, nano scratch testeru NST³ a bioindentoru UNHT³ Bio lze osadit také ultra nanoindentační tester UNHT³ nebo mikroskop atomárních sil. Akustický kryt a aktivní antivibrační stůl jsou zárukou přesných výsledků. Součástí dodávky jsou motorizované stolky x (215 mm), y (75 mm) a z (30 mm) a volitelný optický videomikroskop (včetně objektivu x5).

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of