Povrchový náboj a zeta potenciál

Povrchový náboj a zeta potenciál

Nedostižná kvalita, rychlost a komfort

Povrchová analýza je zásadní metoda kvalifikace nových materiálů ve všech technických i biologických aplikacích. Analýza povrchového náboje umožňuje uživatelům přesně sledovat chemické charakteristiky povrchu od malých částic ve škále nanometrů až po velké plochy. Získejte náhled na modifikace povrchů získaných jejich úpravami a povrchové interakce s přírodním prostředím za téměř běžných podmínek. Získejte náskok optimalizací existujících produktů a vývojem nových díky analýze zeta potenciálu pomocí přístrojů Anton Paar určených pro široké spektrum aplikací. 

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Normy
Typ zařízení
Odvětví
Vaše volba: Zrušit všechny filtry

Jeden parametr - různé vlastnosti materiálů

Využijte povrchový zeta potenciál, měřený elektrokinetickým analyzátorem SurPASS™ 3, k predikci elektrostatické přitažlivosti nebo odpuzování mezi kapalnou a pevnou fází. Zeta potenciál částic v řádu nanometrů se běžně používá jako indikátor stability koloidních disperzí a stanovuje se přístrojem Litesizer™. Zeta potenciál obecně reprezentuje povrchový náboj a funkcionalitu povrchu a je nevyhnutnou podmínkou pro stanovení izoelektrického bodu materiálu. Vedle klasického využití zeta potenciálu vyvinula firma Anton Paar korelace ke stanovení vodivosti materiálu, porozity a bobtnání.

Zeta potenciál na pevném povrchu

Anton Paar je průkopníkem na poli analýzy zeta potenciálu na rozhraní mezi makroskopickým povrchem pevného vzorku a vodným roztokem. V průběhu nepřetržitého vývoje elektrokinetického analyzátoru převedla firma Anton Paar techniku měření povrchového zeta potenciálu z experimentální metody na nástroj pro rutinní aplikace.

Jeden přístroj – množství výsledků

Bez ohledu na to, zda se jedná o výzkum zaměřený na technologii membrán, aplikace biomateriálů, polovodiče nebo kosmetiku a detergenty, nabízí firma Anton Paar přístroje vhodné pro povrchovou analýzu.

Spolehněte se na naše hluboké aplikační znalosti

25 let zkušeností s povrchovou analýzou se zhmotnilo do SurPASS™ 3. Se systémem cmPALS (Evropský patent 2 735 870) lze provádět měření při výrazně nižším užitém elektrickém poli a ve výrazně kratším čase, a tím umožňuje spolehlivé měření vzorků s ještě vyšší citlivostí. Využijte vynikající znalosti firmy Anton Paar při interpretaci dat z měření zeta potenciálu.

Rychlé a spolehlivé měření zeta potenciálu

Litesizer™ využívá patentovanou technologii cmPALS měření zeta potenciálu. Se systémem cmPALS (Evropský patent 2 735 870) lze provádět měření při výrazně nižším užitém elektrickém poli a ve výrazně kratším čase, a tím umožňuje měření vzorků s ještě vyšší senzitivitou. Unikátní kyveta tvaru Ω od společnosti Anton Paar určená pro měření zeta potenciálu zvyšuje stabilitu a reprodukovatelnost měření zeta potenciálu.

Webináře

Webinar

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů