Pomiar grubości powłoki

Pomiar grubości powłoki

Oszczędza czas i zmniejsza koszty podczas określania grubości powłoki

Aparaty Calotest firmy Anton Paar umożliwiają szybkie, proste i niedrogie określenie grubości powłoki. Dzięki prostej metodzie wytarcia kulistego można w krótkim czasie z dużą dokładnością sprawdzić grubość dowolnej powłoki, pojedynczej lub wielowarstwowej, w pełnej zgodności z odpowiednimi standardami międzynarodowymi.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Wyświetlono do z

5 powodów

Metoda testowa – wytarcie kuliste

Metoda wytarcia kulistego stosowana w aparatach Calotest firmy Anton Paar to prosty i niezawodny sposób ustalenia grubości cienkich błon. W tym celu tworzone jest w powłoce małe wgłębienie za pomocą kulki o znanej geometrii, udostępniając przekrój błony, który można obejrzeć pod mikroskopem optycznym.

Szybkie określanie grubości powłoki

Aparaty Calotest mierzą grubość powłok w bardzo krótkim czasie, tylko 1–2 s. To idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest szybkość i precyzja pomiaru grubości powłoki.

Zastosowanie do szerokiej gamy materiałów

Systemy Calotest firmy Anton Paar mogą być używane do próbek płaskich, sferycznych i cylindrycznych. Różne metody obliczania grubości próbek są oparte na normie ISO EN 1071-2. Określenie grubości warstwy PVD, CVD, grubych i cienkich powłok, powłok przezroczystych i innych.

Dostępne w konfiguracjach „kompaktowych” i „przemysłowych”

W przypadku próbek, które są zbyt duże i nie można ich umieścić w standardowym podajniku, można usunąć zespół silnika i ramienia, a następnie przymocować próbkę bezpośrednio za pomocą stopy magnetycznej. Wykorzystaj przemysłowy lub kompaktowy aparat Calotest – po prostu wybierz wersję produktu, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Optyczny system pomiarowy z automatycznym obliczaniem grubości

Anton Paar dostarcza kompletne oprogramowanie do pomiaru grubości powłok. To oprogramowanie przyspiesza analizę danych i drukowanie raportów, zgodnie z wymaganiami.

Webinaria

Webinar

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria