Oprogramowanie reometryczne: RheoCompass

Potężne oprogramowanie do obsługi badań

Reometry produkcji Anton Paar stwarzają praktycznie nieograniczone możliwości pomiaru. Wymaga to narzędzia nawigacyjnego zapewniającego użytkownikom pełen ogląd procesów i wgląd we wszystkie pożądane parametry. Oprogramowanie RheoCompass od firmy Anton Paar to najnowocześniejsze oprogramowanie do obsługi reometru na rynku. Intuicyjne w obsłudze oprogramowanie RheoCompass umożliwia filtrowanie szablonów według zastosowania, uproszczone pobieranie danych, analizę danych i wiele więcej.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Najważniejsze funkcje

Reologia na Twój sposób

Reologia na Twój sposób

Oprogramowanie reometru RheoCompass oferuje szeroki zakres wstępnie zdefiniowanych szablonów pomiarowych i metod analitycznych do wielu różnych zastosowań. Aby znaleźć szablon, który najlepiej odpowiada potrzebom użytkownika, można użyć menedżera aplikacji do filtrowania dostępnych szablonów według zastosowania, właściwości materiału, typu próby reologicznej lub ich kombinacji. Pozwala to w prosty i szybki sposób uzyskać wyniki pomiarów. RheoCompass jest dostępny w różnych językach (angielski, niemiecki, chiński, japoński, francuski, portugalski, hiszpański, polski) i stanowi doskonałe wprowadzenie w świat reologii.

Indywidualne pomiary i funkcjonalność automatyki

Indywidualne pomiary i funkcjonalność automatyki

„Kreator szablonów" umożliwia szybkie wygenerowanie i dostosowanie definicji prób poprzez przeciąganie i upuszczanie różnych „czynności” do procesów roboczych, obejmujących wszystkie etapy badań, od przygotowania i pomiaru próbki do analizy, przetwarzania końcowego i generowania raportów. Zapewnia to wysoki stopień automatyzacji, szczególnie w zakresie kontroli jakości. Za pomocą „Kreatora raportów” można udostępniać raporty w standardowych formatach, takich jak PDF lub XPS. W celu identyfikacji próbki, wpisy do bazy danych, takie jak nazwa próbki lub numer partii, mogą być opcjonalnie wyświetlane jako kody kreskowe.  

Wszystkie dane na wyciągnięcie ręki

Wszystkie dane na wyciągnięcie ręki

RheoCompass wykorzystuje bazę danych do obsługi wszystkich istotnych danych i zagwarantowania ich bezpieczeństwa. Dzięki funkcji „RheoFinder” zarządzanie i pobieranie danych pomiarowych i szablonów jest tak łatwe, jak ich generowanie. Ponieważ RheoCompass można połączyć ze zdalną bazą danych, dane z kilku stanowisk pracy reometru można zapisać w jednej bazie. Dodatkowe nośniki, takie jak zdjęcia i filmy wideo, są opcjonalnie wyświetlane bezpośrednio na schemacie i mogą być przypisane do punktu pomiarowego, w którym zostały zarejestrowane. Ponadto dane pomiarowe mogą być eksportowane (np. do formatu PDF, XML, ASCII) w celu ich udostępnienia innym użytkownikom lub automatycznej wymiany danych z systemem zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS).

Zarządzanie jakością i użytkownikami

Zarządzanie jakością i użytkownikami

RheoCompass oferuje funkcje zarządzania użytkownikami i jakością, takie jak konta użytkowników z określonymi rolami i prawami, rejestrowanie zdarzeń, zatwierdzanie szablonów oraz zaawansowane funkcje zarządzania jakością do wykorzystania zgodnie z regulacjami QM, takimi jak GLP/GMP lub 21 CFR część 11 (w tym pełną ścieżkę audytu, podpis elektroniczny, wyszukiwanie danych). Wszystkie istotne działania użytkownika są udokumentowane i identyfikowalne. Dla reometrów Anton Paar dostępny jest Pakiet do kwalifikacji farmaceutycznej (PQP) Anton Paar. 

Wrota do reologii naukowej

Wrota do reologii naukowej

RheoCompass zapewnia pełną elastyczność i funkcjonalność dla badań reologicznych. Definicje testów i metody analizy mogą być programowane w każdym szczególe. Umożliwia to pełną elastyczność definiowania nowych, obecnie nieznanych profili i dostosowywania ich do specjalnych wymagań współczesnych badań reologicznych, zarówno w środowisku przemysłowym jak i akademickim. Dane dotyczące siłownika, czujnika i dane przejściowe (np. kształty fal, figury Lissajous, współczynniki Fouriera, zmienne wewnątrzcyklowe) mogą być rejestrowane, prezentowane, analizowane i eksportowane. 

Parametry techniczne

Wymagania systemowe
  • Microsoft Windows™ 7-SP1, 8, 8.1, 10; systemy 64-bitowe
  • procesor Intel i5 o taktowaniu 2,67 GHz lub szybszy
  • 8 GB RAM lub więcej
  • SSD 240 GB lub więcej

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Dokumenty