Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Akcesoria optyczne do MCR:
Konfiguracja reometr-spektrometr podczerwieni

 • +3
 • Wyposażenie do analizy struktury i optyki reologicznej
 • Łączy reologię ze spektroskopią w podczerwieni
 • Bada skład chemiczny materiału

Konfiguracja reometr-IR łączy w potężną kombinację dwie zasady pomiarowe: oferuje doskonałą symbiozę reologii jako metody spektroskopii mechanicznej i spektroskopii w podczerwieni jako metody spektroskopii molekularnej. Spektroskopia w podczerwieni (IR) stanowi szeroko uznane narzędzie do jakościowej i ilościowej identyfikacji składu chemicznego materiału, podczas gdy reologia dostarcza informacji o jego strukturze. Wiedza o związku pomiędzy charakterystyką makrocząsteczkową a parametrami strukturalnymi pozwala na lepsze zrozumienie zmian funkcjonalności chemicznej i mikrostruktury różnych materiałów oraz ich wpływu na przetwarzanie i zastosowania.

Podstawowe charakterystyki

Reometr MCR plus spektrometr IR – osiągnij poziom molekularny

Reometr MCR plus spektrometr IR – osiągnij poziom molekularny

Konfiguracja reometr-spektrometr podczerwieni umożliwia obserwacje zmian chemicznych i mechanicznych (reologicznych) w warunkach in-situ w czasie rzeczywistym. Reometr MCR łączy w sobie zakres średniej (MIR) i bliskiej (NIR) podczerwieni w celu obserwacji wewnątrzcząsteczkowych drgań lub rotacji wywołanych przez interakcje cząsteczek poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki umieszczeniu kryształu ATR (attenuate total reflection – osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia) bezpośrednio w próbce, spektroskopia MIR może być zastosowana do uzyskania informacji o właściwościach warstwy powierzchniowej próbki. Opcjonalnie jednorodne promieniowanie UV może być stosowane jednocześnie, zapewniając potężne narzędzie do badania reakcji fotopolimeryzacji, np. klejów.

Ogromna różnorodność rodzajów pomiarów i ustawień temperatury

Ogromna różnorodność rodzajów pomiarów i ustawień temperatury

Konfiguracja ta składa się z szeroko uznanej i aktywnie kontrolowanej osłony Peltiera, uniwersalnego urządzenia optycznego oraz urządzenia Peltiera o kontrolowanej temperaturze z łatwo wymienialnymi dolnymi płytkami szklanymi. Razem zapewniają szybką i dokładną kontrolę temperatury od -20 do 200°C. Umożliwiają one nawet przedmuchiwanie gazem obojętnym w celu uniknięcia niepożądanych reakcji chemicznych, takich jak utlenianie lub degradacja oraz w celu redukcji sygnału wody atmosferycznej w widmie IR. Ewentualnie, oferujemy elektryczną kontrolę temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 300°C jak również jednorazowe geometrie pomiarowe o różnych średnicach (np. dla próbek nieusuwalnych po utwardzeniu). 

Wybierz dowolny spektrometr IR

Wybierz dowolny spektrometr IR

Renomowana seria reometrów MCR może być łączona z różnymi spektrometrami i sondami FT-IR dostępnymi na rynku. Większość z nich może być uruchamiana i kontrolowana za pośrednictwem oprogramowania reometru, co umożliwia automatyzację i kontrolę, nawet w przypadku złożonych zadań pomiarowych. Dysponując doświadczeniem w obu dziedzinach, jesteśmy w stanie opracowywać, dostarczać i wspierać indywidualne rozwiązania integracji spektrometru IR, w zależności od zastosowania i konkretnych wymagań klienta. Podczas gdy oprogramowanie reometru RheoCompass zapewnia dostęp do predefiniowanych szablonów pomiarowych, widma IR są przechowywane, obsługiwane i szacowane przez oprogramowanie i narzędzia konkretnego spektrometru IR.

RheoOptics Toolbox – modułowość i prostota użycia

RheoOptics Toolbox – modułowość i prostota użycia

Opcjonalne wyposażenie do spektroskopii IR dostarczane jest z zestawem akcesoriów do analizy struktury i modułowym zestawem RheoOptic Toolbox dla serii reometrów MCR. Dzięki swojej modułowości, reometr MCR może być używany w połączeniu z akcesorium do obrazowania w świetle spolaryzowanym, ale możliwa jest również wymiana na inne akcesoria optyczne w ciągu kilku minut. Urządzeń peltierowskich i wyposażenia do elektrycznej regulacji temperatury można używać wraz z innymi narzędziami reologiczno-optycznymi, takimi jak akcesoria do spektroskopii Ramana, obrazowania polaryzacyjnego, mikroskopii fluorescencyjnej, rozpraszania światła pod małymi kątami padania (SALS) oraz utwardzania w świetle UV. Umożliwia to wykorzystanie sprzętu pomiarowego w sposób oszczędny czasowo i kosztowo. Innymi akcesoriami do analizy struktury np. wyposażenie do anemometrii obrazowej (PIV) i urządzenie dielektro-reologiczne (DRD). Dobrze znane funkcje reometrów z serii MCR, takie jak Toolmaster™ i QuickConnect oraz inne, które ułatwiają każdy etap pracy, również stanowią część pakietu.

Symulacja rzeczywistych warunków dla różnych materiałów podczas badania ich charakterystyki

Symulacja rzeczywistych warunków dla różnych materiałów podczas badania ich charakterystyki

Konfiguracja Reometr-spektrometr-IR otwiera możliwości jednoczesnego pomiaru mechanicznych i chemicznych właściwości próbki. Pozwala na lepsze zrozumienie zmian właściwości chemicznych i mikrostruktury różnych materiałów oraz ich wpływu na przetwarzanie i zastosowania. Spektroskopię Ramanaspektroskopię dielektryczną można również uznać za techniki uzupełniające.

Typowe zastosowania:

 • Reakcje chemiczne (np. inicjowane światłem UV utwardzanie klejów lub powłok)
 • Polimeryzacje ogółem
 • Morfologia polimerów
 • Zachowanie zależne od temperatury i stabilność zawiesin
 • Parametry strukturalne próbek biologicznych i żywności (np. biofilmy, hodowle komórkowe, białka)

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Urządzenia kompatybilne

Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Zastosowania
Normy
Wyświetlono do z

Podobne produkty