Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Akcesoria do MCR:
Obrazowanie w świetle spolaryzowanym

 • Akcesoria do „Analizy struktury i reooptyki”
 • Do wizualizacji naprężenia ścinającego w próbce
 • Do systemów z płytkami równoległymi i płytkami-stożkami oraz w zakresie temperatur od -20 °C do 300 °C.

Dzięki obrazowaniu w świetle spolaryzowanym można bezpośrednio obserwować i rejestrować obrazy próbek i filmy w czasie rzeczywistym, co pozwala na szczegółowy wgląd w procesy krystalizacji indukowanej przepływem, rozkład naprężeń w polimerach lub lokalne efekty indukowane ścinaniem, które mogą występować w ciekłych kryształach. Szczegółowa wiedza na temat procesów krystalizacji i orientacji kryształów jest szczególnie niezbędna w rozwoju produktów, ponieważ mają one duży wpływ na końcowe właściwości produktu.

Podstawowe charakterystyki

rejestrowanie ścinania próbek i wizualizacja rozkładu naprężeń ścinających

rejestrowanie ścinania próbek i wizualizacja rozkładu naprężeń ścinających

Bezpośrednie monitorowanie ścinanych próbek za pomocą światła spolaryzowanego, optyki i kamery oraz wybór pomiędzy ruchomymi polaryzatorami dla spolaryzowanych i zdepolaryzowanych obrazów. Dodatkowo dostępna jest opcja polaryzatora kołowego.  Obserwacja dużego obszaru próbki (średnica 25 mm), aby zwizualizować rozkład naprężeń ścinających w próbce poddanej ścinaniu, za pomocą systemów pomiarowych z równoległymi płytkami lub stożkami i płytkami. Telecentryczne układy optyczne zapewniają równomierne oświetlenie próbki i kierują obraz bezpośrednio na układ CCD kamery, zachowując wymiary występujące w próbce. Stosując tryb Peltiera dla temperatur w zakresie od -20 °C do 200 °C lub elektryczną regulację temperatury dla zakresu temperatur od temperatury pokojowej do 300 °C, można również badać procesy wywołane temperaturą.

Oglądaj, analizuj i dopasowuj swoje dane bezpośrednio do informacji wizualnych

Oglądaj, analizuj i dopasowuj swoje dane bezpośrednio do informacji wizualnych

Opcja obrazowania w świetle spolaryzowanym automatycznie i jednocześnie rejestruje obrazy i wideo podczas testów reologicznych. Ponieważ są one przechowywane przez oprogramowanie reometru RheoCompass, możesz analizować zarejestrowany obraz pomiarowy lub wideo, kiedy tylko chcesz. Zdjęcia i filmy są opcjonalnie wyświetlane bezpośrednio na wykresie, dzięki czemu można je przyporządkować do punktu pomiarowego, w którym zostały zarejestrowane i w ten sposób powiązać z danymi reologicznymi. Sterowanie zarówno reometrem, jak i kamerą CCD przez oprogramowanie do obsługi reometru To idealne połączenie pomiędzy obrazowaniem w świetle spolaryzowanym i analizą reologiczną dostarcza najbardziej wartościowych danych dla badań i rozwoju.

Połącz swój reometr również z innymi systemami z RheoOptics Toolbox

Połącz swój reometr również z innymi systemami z RheoOptics Toolbox

Opcja obrazowania w świetle spolaryzowanym jest częścią oferty akcesoriów firmy Anton Paar do analizy struktury, a także częścią modułowego zestawu narzędzi RheoOptics Toolbox dla serii reometrów MCR. Użycie reometru MCR w połączeniu z opcją obrazowania w świetle spolaryzowanym lub przejście na inne akcesoria optyczne wymaga jedynie minimalnego czasu konfiguracji. Do wyznaczania temperatury można wykorzystać urządzenia Peltiera i elektryczne urządzenia temperaturowe, a także inne narzędzia reooptyczne, takie jak spektroskopia Ramana, spektroskopia IR, mikroskopia świetlna (fluorescencyjna) i utwardzanie UV. W ten sposób można w pełni wykorzystać posiadane urządzenia pomiarowe. Inne konfiguracje do analizy struktury, które można połączyć z reometrem MCR, to na przykład Rheo-SALS (rozpraszanie światła pod małym kątem) i spektroskopia dielektryczna.

Zbadaj znaczenie obrazowania w świetle spolaryzowanym dla Twoich konkretnych zastosowań

Zbadaj znaczenie obrazowania w świetle spolaryzowanym dla Twoich konkretnych zastosowań

Procesy krystalizacji i różne typy kryształów są istotne dla wielu zastosowań, np. w urządzeniach optycznych. Mechanizmy prowadzące do powstania różnych morfologii nie są jeszcze w pełni poznane, a czynniki wpływające na ich powstanie, np. masa cząsteczkowa, nie są jeszcze jasne. Dlatego wiedza na temat procesów krystalizacji i orientacji kryształów jest szczególnie niezbędna w rozwoju produktów, ponieważ mają one duży wpływ na końcowe właściwości produktu.

Dzięki obrazowaniu w świetle spolaryzowanym można:

 • Wykryć kolektywne zachowania makrocząsteczek i nanocząsteczek poprzez zmiany właściwości dwójłomności materiału
 • Kontrolować zachowanie materiału podczas załadunku do reometru: kontrola wypełnienia, śledzenie pęcherzyków powietrza lub zanieczyszczeń uwięzionych w szczelinie
 • Monitorować próbkę podczas obróbki termicznej: częściowego topienia lub krystalizacji
 • Obserwować pękanie krawędzi i propagację pęknięcia
 • Monitorować naprężenie szczątkowe próbki podczas lub po ustawieniu szczeliny (np. w przypadku stopionego polimeru). Czarne obrazy są widoczne, gdy próbka jest rozluźniona, a siła normalna jest bardzo mała.

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Urządzenia kompatybilne

Podobne produkty

Publikacje wykorzystujące indukowane ścinaniem obrazowanie w świetle spolaryzowanym – SIPLI

 

Applications of shear-induced polarized light imaging technique (SIPLI) for mechano-optical rheology of polymers and soft matter materials.

 

O. O. Mykhaylyk, N. J. Warren, A. J. Parnell, G. Pfeifer, J. Läuger. Journal of Polymer Science (2016) Part B: Polymer Physics, 54, 2151-2170. doi.org/10.1002/polb.24111

 

Dynamics of cellulose nanocrystal alignment during 3D printing.

 

M. K. Hausmann, P. A. Rühs, G. Siqueira, J. Läuger, R. Libanori, T. Zimmermann, A. R. Studart. ASC Nano (2018) 12 (7), 6926–6937. doi.org/10.1021/acsnano.8b02366

 

Flow-induced crystallisation of polymers from aqueous solution

 

Gary J. Dunderdale, Sarah J. Davidson, Anthony J. Ryan, Oleksandr O. Mykhaylyk; Nature Communications (2020) 11:3372. doi.org/10.1038/s41467-020-17167-8

 

Shear-Induced Isotropic−Nematic Transition in Poly(ether ether ketone) Melts

 

Daniele Parisi, Jiho Seo, Behzad Nazari, Richard P. Schaake, Alicyn M. Rhoades, and Ralph H. Colby: ACS Macro Lett. (2020) 9, 950−956. doi.org/10.1021/acsmacrolett.0c00404

 

Shear-induced nematic phase in entangled rod-like PEEK melts

 

Daniele Parisi, Jiho Seo, Richard P. Schaake, Alicyn M. Rhoades, Ralph H. Colby: Progress in Polymer Science (2021) 112, 101323. doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2020.101323

 

Rheological response of entangled isotactic polypropylene melts in strong shear flows: Edge fracture, flow curves, and normal stresses

 

Daniele Parisi, Aijie Han, Jiho Seo, and Ralph H. Colby; Journal of Rheology (2021) 65, 605. doi.org/10.1122/8.0000233

 

Role of Sheet-Edge Interactions in β-sheet Self-Assembling Peptide Hydrogels

 

Jacek K Wychowaniec, Andrew M Smith, Cosimo Ligorio, Oleksandr O Mykhaylyk, Aline F Miller, Alberto Saiani, Biomacromolecules (2020) 21(6):2285-2297. doi.org/10.1021/acs.biomac.0c00229

 

Elastic flow instabilities and macroscopic textures in graphene oxide lyotropic liquid crystals

 

Jacek K. Wychowanien et al.; npj 2D Materials and Applications (2021) 11. doi.org/10.1038/s41699-020-00193-x

 

Tuning the vesicle-to-worm transition for thermoresponsive block copolymer vesicles prepared via polymerisation-induced self-assembly

 

Isabella R. Dorsman, Matthew J. Derry, Victoria J. Cunningham, Steven L. Brown, Clive N. Williams and Steven P. Armes. Polym. Chem (2021). doi.org/10.1039/D0PY01713B

 

Rational synthesis of novel biocompatible thermoresponsive block copolymer worm gels

Deborah L. Beattie, Oleksandr O. Mykhaylyk, Anthony J. Ryan and Steven P. Armes. Soft Matter (2021) 17, 5602–5612. https://doi.org/10.1039/D1SM00460C 

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne

Nie wszystkie produkty można kupić online w poszczególnych krajach.

Aby dowiedzieć się, czy możesz dokonać zakupu online w danej lokalizacji, sprawdź dostępność online poniżej.

Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT

DISPOSABLE PLATE D-PP25/AL/S07 D:
25 mm, 1 pack = 10 pcs 

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 10637

DISPOSABLE PLATE D-PP15/AL/S07 D:
15 mm, 1 pack = 10 pcs 

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 26624