Bu alanının doldurulması şarttır.
Invalid
Parça numarası
Doğrulamada hata!

MCR için optik aksesuar:
Reometre-Kızılötesi Spektrometre Kurulumu

 • +3
 • Yapı analizi ve reo-optik için aksesuar
 • Kızılötesi spektroskopi ile reolojiyi birleştirir
 • Bir malzemenin kimyasal bileşimini araştırır
Reometre-Kızılötesi Spektrometre Kurulumu İletişim

Reometer-Kızılötesi Kurulumu iki güçlü ölçüm ilkesini birleştirir ve mekanik yöntem olarak reoloji ve moleküler spektroskopi yöntemi olarak kızılötesi arasında mükemmel bir simbiyozdur. Kızılötesi (IR) spektroskopisi, bir malzemenin kimyasal bileşiminin kalitatif ve kantitatif tanımlanması için iyi tesis edilmiş bir araçtır; oysa reoloji, malzemenin yapısı hakkında bilgi sağlar. Makromoleküler davranış ve yapısal parametrelerle arasındaki ilişki hakkındaki bilgi, çeşitli malzemelerin kimyasal işlevlerinde ve mikro-yapısındaki değişikliklerin ve bunların prosesler ve uygulamalar üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Önemli özellikler

MCR reometre ve kızılötesi spektrometresi – molekül seviyesine ulaşın

MCR reometre ve kızılötesi spektrometresi – molekül seviyesine ulaşın

Reometre-Kızılötesi Spektrometre Kurulumu ile kimyasal ve mekanik (reolojik) değişikliklerin gerçek zamanlı yerinde gözlemlerini gerçekleştirin. Elektromanyetik olarak ışıma yapan etkileşimli moleküllerin neden olduğu molekül içi titreşimlerin veya rotasyonların gözlemlenmesi için, MCR reometre orta (MIR) ve yakın (NIR) kızılötesi ışık aralığını birleştirir. Doğrudan örneğe yerleştirilen bir ATR (azaltılmış toplam yansıma) kristali ile, örneğin yüzey tabakası özellikleri hakkında bilgi elde etmek için MIR spektroskopisi kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak, homojen UV radyasyonu aynı anda kullanılabilir ve örneğin yapıştırıcıların foto polimerizasyon reaksiyonlarının araştırılması için güçlü bir araç sağlar.

Çok çeşitli test türleri ve sıcaklık ayarları

Çok çeşitli test türleri ve sıcaklık ayarları

Bu kurulum; iyi yapılandırılmış ve aktif olarak kontrol edilen Peltier başlık, evrensel optik cihaz ve kolayca değiştirilebilen alt cam plakalara sahip bir Peltier sıcaklık kontrollü cihazdan oluşur. Birlikte, -20 ila +200 °C arasında hızlı ve doğru sıcaklık kontrolü sağlarlar. Oksidasyon veya bozunma gibi istenmeyen kimyasal reaksiyonları önlemek ve IR spektrumunda atmosferik su sinyalini azaltmak için soy gazla temizlemeye bile izin verirler. Alternatif olarak, ortam sıcaklığından 300 °C'ye kadar elektriksel sıcaklık kontrolünün yanı sıra çeşitli çaplarda tek kullanımlık ölçüm geometrileri sunuyoruz (ör. kürlemeden sonra yerinden çıkarılamayan örnekler için). 

İstediğiniz kızlılötesi spektrometresini edinin

İstediğiniz kızlılötesi spektrometresini edinin

Ünlü MCR reometre serisi, piyasadaki çeşitli FT-IR spektrometreleri ve probları ile birleştirilebilir. Bunların çoğu, karmaşık ölçüm tanımlarının bile otomasyon ve kontrolünü sağlayan reometre yazılımı tarafından tetiklenebilir ve kontrol edilebilir. Her iki alandaki uzmanlığımız sayesinde, uygulamanıza ve gereksinimlerinize bağlı olarak IR spektrometrenizin entegrasyonu için özel çözümler geliştirebilmekte, sağlayabilmekte ve bunları destekleyebilmekteyiz. RheoCompass reometre yazılımı size önceden tanımlanmış ölçüm şablonlarına erişim sağlarken, IR spektrumları, belirli IR spektrometresinin yazılım ve araçları tarafından saklanır, işlenir ve değerlendirilir.

ReoOptik Araç Kutusu - modüler ve kullanımı kolay

ReoOptik Araç Kutusu - modüler ve kullanımı kolay

IR-spektroskopi seçeneği, bir dizi yapı analizi aksesuarı ve MCR reometre serisi için modüler ReoOptik Araç Kutusu ile birlikte gelir. Modülerliği sayesinde MCR reometre, Polarize Işık Görüntüleme Seçeneği ile birlikte kullanılabilir, ancak birkaç dakika içinde diğer optik aksesuarlara da geçiş yapabilirsiniz. Peltier ve elektrikli sıcaklık cihazları; Raman spektroskopisi, polarize görüntüleme, (floresans) ışık mikroskopisi, küçük açılı ışık saçılımı (SALS) ve UV ile kürleme gibi diğer reo-optik araçlarla birlikte kullanılabilir. Bu, ölçüm ekipmanınızın zaman ve maliyet açısından verimli kullanılmasını sağlar. Diğer yapı analizi aksesuarları, örneğin partikül görüntüleme velosimetrisi (PIV) ve dielektro-reolojik cihazdır (DRD). Toolmaster™ ve QuickConnect gibi MCR reometre serisinin iyi bilinen özellikleri ve her çalışma adımını kolaylaştıran diğer özellikler de paketin bir parçasıdır.

Davranışlarını araştırırken farklı malzemelerin gerçek yaşam koşullarını simüle edin

Davranışlarını araştırırken farklı malzemelerin gerçek yaşam koşullarını simüle edin

Reometre-IR-spektrometre kurulumu, mekanik ve kimyasal örnek özelliklerini aynı anda ölçmek için fırsatlar sunar. Çeşitli malzemelerin kimyasal işlevlerinde ve mikro-yapısındaki değişikliklerin ve bunların prosesler ve uygulamalar üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Raman spektroskopisi ve dielektrik spektroskopisi de tamamlayıcı teknikler olarak kabul edilebilir.

Tipik uygulamalar:

 • Kimyasal reaksiyonlar (örneğin, yapıştırıcıların veya kaplamaların UV ile başlatılmış kürlenmesi)
 • Genel olarak polimerizasyonlar
 • Polimerlerin morfolojisi
 • Süspansiyonların sıcaklık davranışı ve stabilitesi
 • Biyolojik ve gıda örneklerinin yapısal parametreleri (örneğin biyofilmler, hücre kültürleri, proteinler)

Anton Paar Onaylı Hizmet

Hizmet ve destekte Anton Paar kalitesi:
 • Dünya çapında 350'den fazla üretici onaylı teknik uzman
 • Yerel dilinizde nitelikli destek
 • Yatırımınız için yaşam döngüsü boyunca koruma
 • 3 yıl garanti
Daha fazla bilgi

Uyumlu cihazlar

Seçiminiz: Tüm filtreleri sıfırla X
Endüstri
Uygulamalar
Standartlar
Gösterilenler: - /

Benzer ürünler