Kemisorpsiyona Giriş: Temel Bilgiler

Kemisorpsiyona Giriş: Temel Bilgiler

Bu webinarımızda genellikle katalist malzeme karakterizasyonunda kullanılan kemisorpsiyon tekniği hakkında genel bilgiler verilecektir.

Webinar Konuları:

·        Kemisorpsiyon nedir?

·        Statik Kemisorpsiyon Metodu (Vakum Volumetrik)

·        Dinamik Akış Kemisorpsiyon Metodu

·        TPX (TPD, TPO, TPR)

·        Pulse Titration

·        Metal alanı ölçümü

·        Dispersiyon değeri ve metal kümelerin boyut ölçümü

·        Anton Paar ekipmanları ve değişim kampanyası


Seda Giray (Türkçe)
Seda Giray

Seda Giray, Lisans ve Lisansüstü eğitimini Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. İlaç sektöründe, Ar-Ge bölümündeki 8 yıllık tecrübesinin ardından 2019 yılında Anton-Paar şirketine katılmış ve uygulama uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanı, gözenek boyu ve dağılımı, cıvalı porozimetre ölçümleri ve He piknometresi ile yoğunluk ölçümleri alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda, Koç Üniversitesi’nde Doktora eğitimine devam etmektedir.