Farmaka

Řešíme nové výzvy, abychom zajistili kvalitu a shodu farmaceutických výrobků

V tak přísně regulovaném odvětví, jakým je farmaceutický průmysl, jsou kvalita a bezpečnost směrodatnými zásadami. Inovace, vysoká účinnost a nejvyšší kvalita výrobků patří mezi kritéria, která se hodnotí každý den tak, aby vyhovovali požadavkům 21 CFR Part 11 FDA (americký Úřadpro kontrolu potravin a léčiv) stejně jako různým lékopisyným normám. V rámic tohoto hodnocení je nezbytné monitorovat a kontrolovat širokou škálu parametrů. Společnost Anton Paar nabízí několik řešení, která lze využít v kontrolní laboratoři, ve výrobě či ve výzkumu a vývoji - a nejen to: Anton Paar kvalifikuje vaše nově zakoupené přístroje přímo na pracovišti a zapojí je do vašeho pracovního procesu za velmi krátkou dobu.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Analyzátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 500

Analyzátor plynové sorpce: QUADRASORB evo

Analyzátor plynové sorpce: VSTAR

Analyzátor povrchové plochy a velikosti pórů: NOVAtouch

Analyzátor povrchové plochy: AutoFlow BET+

Analyzátor velikosti částic: Litesizer 100

Analyzátor velikosti částic: Litesizer 500

Analyzátory mikroporovité fyzické sorpce a chemisorpce: autosorb iQ

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Analzyátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 5

Automatisches Prozesspolarimeter Propol

Automatický procesní polarimetr: Propol

Automatizované analyzátory setřesené hustoty: Autotap

Automatizovaný analyzátor průtokové chemisorpce: ChemBET Pulsar

Automatizovaný přístroj pro přípravu reprezentativního vzorku: Micro Rotary Riffler

Autosampler: Xsample 320

Perfect results with automatic cleaning and needle washing using up to three cleaning solvents.

Autosampler: Xsample 530

With its extended low temperature range the automatic Abel closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method

Bod vzplanutí Abel: ABA 4

With its extended low temperature range the automatic Tag closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method.

Bod vzplanutí Tag: TAG 4

Abbemat Performance and Performance Plus

Digitální refraktometr: Abbemat Performance

HTR Compact: Rheometer autosampler pro vysokou kapacitu měření

HTR: Automatizace reometru pro vysokou kapacitu a komplexní zpracování vzorků

Hustoměr: DMA 4100 M

Hustoměr: DMA 4500 M

Hustoměr: DMA 5000 M

Hustotní senzor: L-Dens 3300

Inline refraktometr: L-Rix

Kombinovaný senzor hustoty a rychlosti zvuku: L-Com 5500

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Kompaktní Ramanovy spektrometry: Cora 5X00

Cryo & Humidity Chamber CHC plus+ is a unique combination of the multi-purpose CHC Cryo & Humidity Chamber and an advanced humidity (RH) generator for the analysis of humidity-dependent and/or temperature-dependent structural changes in materials using X-ray diffraction

Kryo & vlhkostní komůrka: CHC plus⁺

Kulový mlýn: BM500

Laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS: SAXSpoint 5.0

MCP 100 Modulární cirkulační polarimetr

MCP 150

MCP 150 Modulární kompaktní polarimetr

Mikro Scratch systém: MST³

Mikroindentační systém: MHT³

Based on a revolutionary new technique, the all-new Masterwave BTR benchtop reactor for the first time transfers microwave synthesis to the kilolab. Productivity in your lab is considerably increased up to kilogram amounts per day. The benchtop reactor’s magnetically driven paddle stirrer provides independent stirring regimes for individual content. Due its rising-sensor temperature measurement technique, Masterwave BTR features the high temperature accuracy required for direct method transfer from any smaller microwave device.

Mikrovlnná syntéza Kilolab Masterwave BTR

Mikrovlnná syntéza: Monowave 400/200

Rotor 16SOLV HF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Mikrovlnný extrakční rotor: Rotor 16SOLV HF100

Rotor 16SOLV MF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Mikrovlnný extrakční rotor: Rotor 16SOLV MF100

Mikrovlnný reaktor pro mikrovlnné extrakce: Monowave 450

The acid digestion rotor 16HF100 with 16 high pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Mikrovlnný rozkladný rotor: Rotor 16HF100

The acid digestion rotor 16MF100 with 16 pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Mikrovlnný rozkladný rotor: Rotor 16MF100

Mikrovlnný rozkladný systém: Multiwave GO Plus

Modul pro měření hodnoty pH: pH ME

Modulární cirkulační polarimetr: MCP 5100/5300/5500

Modulární kompaktní reometr: MCR 72/92

Modulární kompaktní reometr: MCR 102/302/502

Motorizované zarovnání pro XRD: platforma pro zarovnání v ose z

Multiparametrický systém pro analýzu: Modulyzer

Měřicí hlava dynamického smykového reometru: DSR 502

Nanoindentační tester: NHT³

Nízkoteplotní komůrka: TTK 600

Penetrometer PNR 12 with accessories for cone penetration and needle penetration.

Penetrometr: PNR 12

Plynový pyknometr: PentaPyc

Pyknometr pro testování pěnových vzorků: PentaFoam

Přenosný hustoměr: DMA35

Přenosný hustoměr: DMA 35 Basic

Přístroj pro měření hustoty a rychlosti zvuku: DSA 5000 M

Abbemat Heavy Duty

Refraktometr Heavy Duty: Abbemat Heavy Duty

Abbemat WR/MW, Multi wavelengt refractometer

Refraktometr s více vlnovými délkami: Abbemat MW

Revetest® Scratch Tester: RST³

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Rotační reometr: RheolabQC

Rotační viskozimetr: ViscoQC

The Rotor 4x24MG5 is specially designed for hit-to-lead generation in gram scale and parallel method optimization in microwave synthesis. Its reliable setup features 96 disposable glass vials arranged in ANSI format silicon carbide blocks with a convenient 6x4 matrix for reaction conditions up to 200 °C and 20 bar.

Rotor 4X24MG5

The Rotor 64MG5 is specially designed for high throughput and library generation and development in gram scale. Its reliable setup features 64 disposable glass vials arranged in 16 groups of four. Proper sealing with modified screw caps allows the use of 5 mL standard vials for reaction conditions of 200 °C and 20 bar.

Rotor 64MG5

Rotor 1DRY is the ideal accessory for efficient handling of samples prior to digestion. Microwave-assisted drying takes a quarter of the time required by conventional methods, without carbonization or contamination of samples.

Rotor pro mikrovlnně asistované sušení: Rotor 1DRY

Rtuťové porozimetry: PoreMaster

Ruční přístroj pro měření alkoholu Snap

Ruční Ramanův spektrometr: Cora 100

Software pro částicovou analýzu: Kalliope™

Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe

Stolní Ramanovy spektrometry Cora 7X00

SAXSpace instrument

Systém SAXS/WAXS/BioSAXS: SAXSpace

Top View mounted T-probe with Rotor 8N of Multiwave PRO.

T-probe

The T-probe S is an immersing sensor for synthesis applicatinos for accurate temperature measurement and temperature control inside the reaction vessel of Rotor 8NXF100 and Rotor 8NXQ80 for Multiwave PRO.

T-probe S

Teploměr v milikelvinech: MKT

Tester Micro Combi: MCT³

Tribometr Pin-on-Disk: TRB³

Ultra nanoindentační tester: UNHT³

Vakuové a průtokové odplynění: FloVac

Vakuové odplynění: XeriPrep

High Temperature Vacuum Tribometer

Vakuový tribometr: VTHT / VTRB

Viskozimetr s padající kuličkou: Lovis 2000 M/ME

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Vysokotlaký rozkladný systém: HPA-S

Zcela přizpůsobitelné řešení pro automatizaci laboratoře: HTX

Řada Ultrapyc

Zobrazení do z

Quantachrome Produkty

Anton Paar Aplikace

Application PNR 12: Consistency of Carboxymethylcellulose Sodium Paste

Application PNR 12: Consistency of Carboxymethylcellulose Sodium Paste

The penetrometer PNR 12 allows a rating of the plasticity or consistency of carboxymethylcellulose sodium paste containing products.

Application PNR 12: Consistency of Pharmaceutical Products

Application PNR 12: Consistency of Pharmaceutical Products

The Penetrometer PNR 12 is suitable for consistency measurements required in the pharmaceutical industry. Various test kits are available for different pharmaceutical products and standards like the official WHO method European Pharmacopoeia 2.

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Nanoindentation for biological materials

Continuous Monitoring of Hydrogen Peroxide

Continuous Monitoring of Hydrogen Peroxide

Relevant for detergents/cleaners, descaling agent, beverages, food industry, pharmaceuticals, personal care

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Monoclonal antibodies (MAb) solutions are a major class of biopharmaceuticals with various applications. However, challenges like a high viscosity at the required MAb concentrations need to be addressed at an early development stage.

Cross-selling with MCP | Reliable Partner for Pharmaceutical Industries

The pharmaceutical market shows a strong demand for efficient and improved synthesis methods of active components (APIs) as well as for effective analysis methods.

Determination of Camphor by Polarimetry

Determination of Camphor by Polarimetry

Camphor is naturally produced by trees of the laurel family. It has a strong aromatic odour and is used for various medical and non-medical applications.

Determination of Glucosamine via Polarimetry

Determination of Glucosamine via Polarimetry

Glucosamine is used as a joint supplement for the treatment of arthralgia and osteoarthritis. In order to have high-quality products the optical rotation of glucosamine needs to be analyzed via polarimetry.

Determination of the Enantiomeric Purity of Dextromethorphan Hydrobromide

Determination of the Enantiomeric Purity of Dextromethorphan Hydrobromide

Dextromethorphan, the dextrorotatory enantiomer of methorphan, serves as an antitussive drug. According to the US pharmacopoeia, the optical rotation of dextromethorphan hydrobromide has to be measured at a wavelength of 325 nm whereas the EU pharmacopoeia

Fast Structure Analysis of Pharmaceutical Excipients by SWAXS for Product Quality Control

Fast Structure Analysis of Pharmaceutical Excipients by SWAXS for Product Quality Control

The nanostructure of pharmaceutical excipients used as taste masking agents was rapidly determined for quick quality control with the SAXSpace system.

Glycerol

Glycerol

Glycerol is used in various industries as a moisturizer, a thickener, as antifreeze or as a precursor for explosives. Its quality as well as its concentration in solution can be determined by using refractometry.

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles are now used in many fields, from medicine to electronics, but each application has specific particle-size and stability requirements. Gold nanoparticles can be easily monitored with the Litesizer™ 500.

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

Intelligent Quartz Control Plates for Polarimetric Calibration and Adjustment

Intelligent Quartz Control Plates for Polarimetric Calibration and Adjustment

Modern polarimeters are calibrated or adjusted with intelligent quartz control plates that do not require manual data entry in order to ensure data traceability.

L-Rix 510: Determination of Concentration on Producing Dialysis Products

L-Rix 510: Determination of Concentration on Producing Dialysis Products

L-Rix 510 – Enjoy the simplicity of refractive index measurements without maintenance or adjustments.

Mesoporous thin films - Investigating the structure of multi-layered films by GISAXS

Mesoporous thin films - Investigating the structure of multi-layered films by GISAXS

Single- and double-layered mesoporous thin films have been analyzed by GISAXS for their structural properties using the SAXSpoint system.

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

In nanoparticle suspensions that will be used in ceramics, particle size and stability are of vital importance. Suspension stability is essential to ensure that the particles to stay in suspension, and maintain constant particle size.

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Pharma, Cosmetics - Determining the Rheological Properties of Pharmaceutical Products

Pharma, Cosmetics - Determining the Rheological Properties of Pharmaceutical Products

The rheological characterisation of microemulsions with the Rotational Rheometer RheolabQC gives essential information about their properties and the customer’s evaluation of the end product.

Polarimeters for Processing Applications

Polarimeters for Processing Applications

The Propol process polarimeter is ideal for process applications on chiral compounds such as sugars and pharmaceuticals. It is designed to be placed inline or in bypass allowing continuous measurements.

Polarimetric Determination of Lactose Content in High Lactose Dairy Products

Polarimetric Determination of Lactose Content in High Lactose Dairy Products

The quality of milk and milk powders depends, among others, on the lactose content. The lactose needs to be extracted from dairy products having high lactose content (e.g. milk and milk powders) before using the polarimeter for concentration determination.

Quality Control in Drugs

Quality Control in Drugs

Polarimeters are essential in drug quality control to ensure the enantiomeric purity and therefore efficacy of pharmaceutical drugs.

Quality Control of Saline Solution

Quality Control of Saline Solution

Abbemat refractometers from Anton Paar are valuable instruments for the precise analysis of concentration and purity of saline solutions.

Quality control of pharmaceutical excipients during storage and processing

Quality control of pharmaceutical excipients during storage and processing

The structure of pharmaceutical excipients as a function of storage time and temperature was analyzed by small- and wide-angle X-ray scattering using the SAXSpace system.

Refractive Index of Essential Oils

Refractive Index of Essential Oils

The refractive index of essential oils is a quickly measured, easily generated quality parameter. Moreover, it helps to differentiate between different essential oils.

Refractometric analysis of fats and oils

Refractometric analysis of fats and oils

The refractive index or butyro value of animal and vegetable fats and oils is a quickly measured, easily generated quality parameter value. Moreover, it helps to differentiate between different fats, such as butter and margarine.

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint now integrates the high-brightness MetalJet X-ray source enabling ultra-fast SAXS measurements in the laboratory.

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

A solution of colloidal gold nanoparticles was characterized for size and shape by the SAXSpace system.

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Starch Decomposition with Subsequent Polarimetric Content Determination

Starch Decomposition with Subsequent Polarimetric Content Determination

This method is suitable for the determination of starch and high molecular weight starch degradation products in food or feedstuffs in compliance with the EC Commission Directive 86/174/EEC and Council Directive 96/25/EC. Please note that this method requi

Targeting Alzheimer’s disease - studying the fibril structure of the Amyloid beta protein on a laboratory system

Targeting Alzheimer’s disease - studying the fibril structure of the Amyloid beta protein on a laboratory system

The fibril structure of Amyloid beta has been studied with the SAXSpoint 2.0 system.

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

The temperature-induced decomposition of a thin film structure has been studied using the SAXSpoint system with the new temperature-controlled GISAXS stage.

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The influence of Surface Roughness on Instrumented Indentation Testing (IIT)

The influence of Surface Roughness on Instrumented Indentation Testing (IIT)

Výhody

Kontrola čistoty a účinnosti léčiv z malých objemů

Při hledání nových léčiv a při zpětné analýze se často pracuje s malými vzorky. Při měření optické nebo specifické otáčivosti za použití polarimetru  řady MCP  je tento problém vyřešen použitím měřících cel o délce 2,5 mm. Tyto malé cely jsou rovněž vhodné pro měření vzorků tmavé barvy. Modulární systémy jako je  Modulyzer  nabízí řešení, které šetří prostor a množství vzorku při měření optické otáčivosti a indexu lomu v rámci jediného měřícího cyklu, a to pouze z jedné lahvičky vzorku.

Urychlení tvorby knihoven při objevování nových léčiv

Tvorba knihoven sloučenin syntetizovaných souběžně nebo postupně pro objevování nových léčiv je časově náročná a finančně nákladná práce. Reakční parametry jako je teplota, čas a druhy rozpouštědel, aditiva, katalyzátory nebo molární poměry výchozích látek je nutné optimalizovat předem. Navíc se množství požadovaného výrobku během výzkumného procesu mění. Ve srovnání s konvenčním ohřevem může použití mikrovlnné syntézy značně snížit reakční dobu. Například běžné období 37 dní, které je potřeba pro tvorbu klasické knihovny látek se zkrátí na pouhé dva dny. S přístrojem  Monowave 400 společnosti Anton Paar, který je vybaven automatickým systémem pro manipulaci s vialkami je možné postupně nasyntetizovat knihovny až pro 24 sloučenin. Multiwave PRO s rotorem obsahujícím destičky z karbidu křemíku umožňuje reakční screening až 192 pozic.

Kontrola stability roztoků

Pokud by spotřebitel v přípravcích jako jsou oční kapky nalezl aglomeráty, pak s takovým přípravkem nebude spokojen. Pro kontrolu vzniku aglomerátů lze využít Litesizer analyzátor velikosti částic, který měří transmitanci. Pokud je transmitance nízká, výrobek nemusí splňovat vysoké standardy, které trh vyžaduje.  

Instalace, kvalifikace a zprovoznění přístroje je provedeno během 1 až 3 dní.

Shoda s regulačními předpisy je jedna věc, ale jednotné nastavení a příprava přístroje na audit je věc druhá. Balíček Pharma Qualification Package společnosti Anton Paar vám pro vybrané přístroje zajistí jejich zprovoznění dle kvalifikačních požadavků během několika dní. Zahrnuje všechny kroky kompletní kvalifikace přístroje (DQ, IQ, OQ, PQ, analýzu rizik, kontrolní seznam požadavků 21 CFR Part 11, seznam odchylek, matici zpětné dohledatelnosti „Traceability Matrix“ a uživatelské SOP ve formátu Word). Balíček splňuje veškeré požadavky předpisů správné výrobní praxe (GMP), 21 CFR Part 11, GAMP 5, USP<1058>, a lze jej použít i pro následnou rekvalifikaci. 

Hodnocení změn způsobených teplotou a vlhkem a jejich vliv na složení léčivých přípravků

Léčivé přípravky a léčiva mohou být během výrobního postupu a skladování vystaveny změnám teploty a vlhkosti. Tyto podmínky mohou vést k neočekávaným fázovým přechodům, jenž mohou snížit pozitivní účinnek přípravku nebo v horším případě bude výsledný účinek dokonce neagtivní. Zkoumání vlivu teploty a relativní vlhkosti na krystalickou strukturu, fázové přechody a polymorfii léčiv lze provádět prostřednictvím rentgenové (RTG) difrakce v non-ambientních podmínkách. S komorou CHC plus+ Cryo & Humidity Chamber společnosti Anton Paar lze údaje RTG difrakce zaznamenat při vysoké relativní vlhkosti a při různých teplotách. Komora umožňuje sledování změny vlhkosti při konstantní teplotě a také změny nu teploty při konstantní vlhkosti pomocí křivky teploty rosného bodu. 

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů