Farmaka

Řešíme nové výzvy, abychom zajistili kvalitu a shodu farmaceutických výrobků

V tak přísně regulovaném odvětví, jakým je farmaceutický průmysl, jsou kvalita a bezpečnost směrodatnými zásadami. Inovace, vysoká účinnost a nejvyšší kvalita výrobků patří mezi kritéria, která se hodnotí každý den tak, aby vyhovovali požadavkům 21 CFR Part 11 FDA (americký Úřadpro kontrolu potravin a léčiv) stejně jako různým lékopisyným normám. V rámic tohoto hodnocení je nezbytné monitorovat a kontrolovat širokou škálu parametrů. Společnost Anton Paar nabízí několik řešení, která lze využít v kontrolní laboratoři, ve výrobě či ve výzkumu a vývoji - a nejen to: Anton Paar kvalifikuje vaše nově zakoupené přístroje přímo na pracovišti a zapojí je do vašeho pracovního procesu za velmi krátkou dobu.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Vaše volba : Zrušit všechny filtry

Nenalezeny žádné výsledky!

Analyzátor plynové sorpce:
QUADRASORB evo
Analyzátory povrchové plochy a velikosti pórů:
Nova
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster 33
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster 60
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster 60GT
Automatické analyzátory setřesné hustoty:
Autotap
Automatické analyzátory setřesné hustoty:
Autotap Dvě stanice 220V / 50HZ
Automatické analyzátory setřesné hustoty:
Autotap Jedna stanice 220V / 50HZ
Automatický viskozimetr pro měření kinematické viskozity:
SVM
Automatizace reometru pro vysokou kapacitu a komplexní zpracování vzorků:
HTR
Automatizovaný analyzátor průtokové chemisorpce:
ChemBET Pulsar
Automatizovaný víceúčelový práškový rentgenový difraktometr:
XRDynamic 500
The Type B L-Cor 4000 Coriolis mass flow meter from the front
Coriolisův průtokoměr:
L-Cor
The Type B L-Cor 4000 Coriolis mass flow meter from the front
Coriolisův průtokoměr:
L-Cor 4000
The Type U L-Cor 8000 Coriolis mass flow meter from the front
Coriolisův průtokoměr:
L-Cor 8000
Digitální refraktometr do náročných podmínek:
Abbemat
Digitální výkonný refraktometr:
Abbemat
Dynamický analyzátor obrazu:
Litesizer DIA 500
FTIR spektrometr:
Lyza 7000
The Type S L-Cor 6000 Coriolis mass flow meter from the front
Hygienický průtokoměr:
L-Cor
The Type S L-Cor 6000 Coriolis mass flow meter from the front
Hygienický průtokoměr:
L-Cor 6000
Inline hustoměr:
L-Dens 3300
Inline hustoměr:
L-Dens 7400
Inline hustoměr:
L-Dens 7500
Inline refraktometr:
L-Rix
Inline senzor rychlosti zvuku:
L-Sonic 5100
Kompaktní digitální hustoměr:
DMA 1001
Kompaktní digitální hustoměr:
DMA 501
Kompaktní Ramanovy spektrometry:
Cora 5001
Kompaktní Ramanovy spektrometry:
Cora 5001 Model Direct pro farmaceutický průmysl
Kompaktní Ramanovy spektrometry:
Cora 5001 Model Fiber pro farmaceutický průmysl
Laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS:
SAXSpoint 5.0
Mikroviskozimetr:
Lovis 2000 M/ME
Mikrovlnný reaktor:
Monowave
Mikrovlnný reaktor:
Monowave 200
Mikrovlnný reaktor:
Monowave 400
Mikrovlnný reaktor:
Monowave 450
Mikrovlnný rozkladný systém:
Multiwave 5000
Modul pro měření pH:
pH 3101 / pH 3201
Modulární kompaktní polarimetr:
MCP 100
Modulární kompaktní polarimetr:
MCP 150
Modulární kompaktní reometr:
MCR 702e MultiDrive
Modulární kompaktní reometr:
MCR 702e Space MultiDrive
Modulární kompaktní reometr:
MCR 72/92
Modulární kompaktní reometr:
MCR 102e/302e/502e
Modulární polarimetr:
MCP
Motorizované zarovnání pro XRD:
platforma pro zarovnání v ose z
Multiparametrický systém pro analýzu:
Modulyzer
Multiparametrický systém pro analýzu:
Modulyzer Farmaceutický průmysl
Multiparametrický systém pro analýzu:
Modulyzer Zákal
Měřicí hlava dynamického smykového reometru:
DSR 502
Nanoindentační tester:
NHT³
Penetrometr:
PNR 12
Plně automatizovaný stolní reometr:
HTR 3000
Plynové pyknometry s pěti stanicemi pro skutečnou hustotu:
PentaPyc a PentaFoam 5200e
Plynové pyknometry s pěti stanicemi pro skutečnou hustotu:
PentaPyc a PentaFoam 5200e Foam
Plynový pyknometr pro polotuhé a pevné látky:
Ultrapyc
Přenosný hustoměr:
DMA 35 Standard
Přístroj pro měření hustoty a rychlosti zvuku:
DSA 5000 M
Přístroj pro měření pomocí dynamického rozptylu světla:
Litesizer DLS
Reaktor pro syntézu:
Monowave 50
Revetest Scratch Tester:
RST 300
Rotační reometr:
RheolabQC
Rotační viskozimetr:
ViscoQC
Ruční přístroj pro měření alkoholu:
Snap 51
Ruční Ramanův spektrometr:
Cora 100
Senzor hustoty kapalin:
L-Dens 2300
Senzor pro měření hustoty a rychlosti zvuku:
L-Com 5500
Stolní hustoměr:
DMA
Systém SAXS/WAXS/BioSAXS:
SAXSpace
Teploměry v milikelvinech:
MKT
Tester bodu vzplanutí podle Penskyho-Martense:
PMA 500
Tester Micro Combi:
MCT³
Tribometr typu Pin-on-disk:
TRB³
Ultra nanoindentační tester:
UNHT³
Vakuové a průtokové odplynění:
FloVac
Vakuové odplynění:
XeriPrep
Vakuový tribometr:
TRB V / THT V
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 2 stanice
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 2 stanice Turbo
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 4 stanice
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 4 stanice Turbo
Vysokovakuové fyzisorpční/chemisorpční analyzátory:
autosorb iQ C-AG
Vysokovakuové fyzisorpční/chemisorpční analyzátory:
autosorb iQ C-MP
Vysokovakuové fyzisorpční/chemisorpční analyzátory:
autosorb iQ C-XR
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb 6100
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb 6200
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb 6300
Zcela přizpůsobitelné řešení pro automatizaci laboratoře:
HTX

Kontrola čistoty a účinnosti léčiv z malých objemů

Při hledání nových léčiv a při zpětné analýze se často pracuje s malými vzorky. Při měření optické nebo specifické otáčivosti za použití polarimetru  řady MCP  je tento problém vyřešen použitím měřících cel o délce 2,5 mm. Tyto malé cely jsou rovněž vhodné pro měření vzorků tmavé barvy. Modulární systémy jako je  Modulyzer  nabízí řešení, které šetří prostor a množství vzorku při měření optické otáčivosti a indexu lomu v rámci jediného měřícího cyklu, a to pouze z jedné lahvičky vzorku.

Urychlení tvorby knihoven při objevování nových léčiv

Tvorba knihoven sloučenin syntetizovaných souběžně nebo postupně pro objevování nových léčiv je časově náročná a finančně nákladná práce. Reakční parametry jako je teplota, čas a druhy rozpouštědel, aditiva, katalyzátory nebo molární poměry výchozích látek je nutné optimalizovat předem. Navíc se množství požadovaného výrobku během výzkumného procesu mění. Ve srovnání s konvenčním ohřevem může použití mikrovlnné syntézy značně snížit reakční dobu. Například běžné období 37 dní, které je potřeba pro tvorbu klasické knihovny látek se zkrátí na pouhé dva dny. S přístrojem  Monowave 400 společnosti Anton Paar, který je vybaven automatickým systémem pro manipulaci s vialkami je možné postupně nasyntetizovat knihovny až pro 24 sloučenin. Multiwave PRO s rotorem obsahujícím destičky z karbidu křemíku umožňuje reakční screening až 192 pozic.

Kontrola stability roztoků

Pokud by spotřebitel v přípravcích jako jsou oční kapky nalezl aglomeráty, pak s takovým přípravkem nebude spokojen. Pro kontrolu vzniku aglomerátů lze využít Litesizer analyzátor velikosti částic, který měří transmitanci. Pokud je transmitance nízká, výrobek nemusí splňovat vysoké standardy, které trh vyžaduje.  

Instalace, kvalifikace a zprovoznění přístroje je provedeno během 1 až 3 dní.

Shoda s regulačními předpisy je jedna věc, ale jednotné nastavení a příprava přístroje na audit je věc druhá. Balíček Pharma Qualification Package společnosti Anton Paar vám pro vybrané přístroje zajistí jejich zprovoznění dle kvalifikačních požadavků během několika dní. Zahrnuje všechny kroky kompletní kvalifikace přístroje (DQ, IQ, OQ, PQ, analýzu rizik, kontrolní seznam požadavků 21 CFR Part 11, seznam odchylek, matici zpětné dohledatelnosti „Traceability Matrix“ a uživatelské SOP ve formátu Word). Balíček splňuje veškeré požadavky předpisů správné výrobní praxe (GMP), 21 CFR Part 11, GAMP 5, USP<1058>, a lze jej použít i pro následnou rekvalifikaci. 

Hodnocení změn způsobených teplotou a vlhkem a jejich vliv na složení léčivých přípravků

Léčivé přípravky a léčiva mohou být během výrobního postupu a skladování vystaveny změnám teploty a vlhkosti. Tyto podmínky mohou vést k neočekávaným fázovým přechodům, jenž mohou snížit pozitivní účinnek přípravku nebo v horším případě bude výsledný účinek dokonce neagtivní. Zkoumání vlivu teploty a relativní vlhkosti na krystalickou strukturu, fázové přechody a polymorfii léčiv lze provádět prostřednictvím rentgenové (RTG) difrakce v non-ambientních podmínkách. S komorou CHC plus+ Cryo & Humidity Chamber společnosti Anton Paar lze údaje RTG difrakce zaznamenat při vysoké relativní vlhkosti a při různých teplotách. Komora umožňuje sledování změny vlhkosti při konstantní teplotě a také změny nu teploty při konstantní vlhkosti pomocí křivky teploty rosného bodu. 

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů

Aplikační listy

Prozkoumejte naši databázi aplikačních zpráv a zjistěte, jak překonat problémy ve vašem oboru.

Zobrazení zpráv o aplikaci