Multiparametrický systém pro analýzu:
Modulyzer

Získejte ze vzorku maximum

S měřicími systémy Modulyzer můžete získat více parametrů z jednoho vzorku v jediném měřícím cyklu. V kombinaci s autosamplery společnosti Anton Paar můžete dokonce analyzovat velké množství vzorků v jednom běhu v plně automatickém režimu. Vyberte si z předkonfigurovaných, ale modulárních možností pro vaše konkrétní odvětví a aplikaci. Konfigurace měřicího systému Anton Paar Modulyzer jsou stejně individuální jako vaše požadavky. Bez ohledu na to, kolik nástrojů integrujete do své individuální konfigurace, Modulyzer se ovládá prostřednictvím jediné obrazovky a poskytuje všechny potřebné výsledky stisknutím tlačítka.

Najděte své předkonfigurované systémy

Modulyzer
Polymery

Získat nabídku

Náš systém Modulyzer Polymers měří hustotu a viskozitu polymerních roztoků v rámci jediného nadávkování vzorku. Měřicí systém se skládá ze tří přístrojů: hustoměru, viskozimetru s padající kuličkou a autosampleru. Parametry specifické pro polymery – včetně vnitřní viskozity, K-hodnoty, molekulové hmotnosti a mnoha dalších – se automaticky vypočítají a zobrazí na obrazovce bez potřeby PC nebo dalšího softwaru.

Podrobnosti o produktu
 • Získejte výsledky za pouhých 5 minut
 • Snižte provozní náklady díky malému objemu vzorku a rozpouštědla a energeticky úspornému Peltierovu termostatu
 • Zvyšte produktivitu a omezte vliv lidského faktoru na výsledek pomocí automatizace při měření velkého množství vzorků
 • Provádějte svá měření přes noc a o víkendech díky automatizaci

Modulyzer
Jedlé oleje

Získat nabídku

Se systémem Modulyzer Edible Oils můžete zkontrolovat kvalitu každého druhu oleje na vaření, což vám dává možnost rozpoznat možné falšování a podvody. Kompletní měřicí systém zahrnuje tři přístroje – hustoměr, refraktometr a autosampler – a automatizuje analýzu. Kombinací parametrů hustoty a indexu lomu si můžete být jisti, že získáte přesné informace o pravosti oleje. Díky intuitivnímu softwaru máte všechny ostatní parametry na dosah ruky a výpočty jsou automaticky prováděny integrovaným PC.

Podrobnosti o produktu
 • Ušetřete čas a peníze díky rychlému měření
 • Neplýtvejte cenným olejem – pro analýzu je zapotřebí pouze malé množství vzorku
 • Zachovejte si svůj vzorek díky nedestruktivnímu měření
 • Změřte více parametrů s pouhým 1  měřicím cyklem, není třeba manipulovat s několika přístroji
 • Eliminujte lidské chyby pomocí automatizace, včetně automatického čištění (např. s autosamplerem Xsample 530)
 • Používejte jej okamžitě, není potřeba žádné zaškolení

Modulyzer
Sladina/Mladina

Získat nabídku

Měřením klíčových parametrů kvality v kongresní sladině pomocí našeho systému Modulyzer Wort můžete snadno určit, jak dobře je na tom konkrétní slad. Je to dokonalé řešení pro sledování kvality a konzistence mladiny v celé horké fázi vašeho varného procesu, což je kritické, protože viskozita mladiny koreluje se stupněm modifikace.

To vám dává informace o rozpustnosti sladu, očekávané době scezení, filtrovatelnosti piva, stabilitě pěny a chuti a zároveň ovlivňuje kvalitu produktu a efektivitu procesu. Standardní konfigurace je dodávána s hustoměrem, viskozimetrem a s autosamplerem.

Podrobnosti o produktu
 • Nakonfigurujte jej pomocí volitelných modulů (např. pH ME beverage a HazeQC ME), abyste mohli měřit další parametry, jako je pH a zákal
 • Buďte bez obav– splňuje příslušné mezinárodní standardy (např. European Brewery Convention)
 • Zajistěte, aby do vašeho procesu vaření piva vstoupil pouze slad nejvyšší kvality

Modulyzer
Spektroskopie vína

Získat nabídku

Systém Modulyzer Wine Spectroscopy vám pomůže analyzovat vzorky z různých fází v procesu výroby vína. Integrací FTIR analyzátoru, hustoměru a modulu pro měření alkoholu do jediného nástroje jsme zajistili, že získáte přesné výsledky měření obsahu alkoholu a hustoty a také podrobné profily kyselin a cukru. Díky autosampleru je plnění a měření až pro 48 vzorků automatizováno, což zkracuje dobu manipulace na minimum. 

Podrobnosti o produktu
 • Měří více než 15 parametrů v rámci 1 nadávkování vzorku a 1 měření
 • Analyzuje váš vzorek v 1 kroku
 • Stanovení obsahu alkoholu je v shodě s normou – není potřeba destilace
Více informací

Modulyzer
Zákal

Získat nabídku

Modulyzer Turbidity rychle přináší 2 klíčové parametry pro vaši farmaceutickou aplikaci – měrnou hmotnost a zákal – z 1 plnění vzorku. Získejte více výsledků za poloviční dobu zpracování vzorku. Navíc ušetříte asi 50 % prostoru na laboratorním stole.

Podrobnosti o produktu
 • Dávkujte a měřte denní kvótu vzorků pomocí autosampleru pro více vzorků
 • Pouhé 3 ml objemu vzorku pro jediné měření zákalu
 • Správně dávkujte a čistěte nebezpečné vzorky pomocí samostatných autosamplerů, abyste bezpečně manipulovali s nebezpečnými látkami
 • Zbavte se všech nepohodlných činností souvisejících s údržbou skleněné kyvety
 • „Živý“ pohled do U-trubice hustoměru za účelem vyhodnocení účinnosti postupu čištění 
Více informací

Modulyzer
Cukrovarnictví

Získat nabídku

Modulyzer Sugar je systém pro analýzu cukru pro cukrovary, který podstatně zvyšuje jejich výkon. Základní verze poskytuje analýzu %Brix a °Z s kompenzací teploty při až 120 měřeních/hod. Rozšířená verze má navíc o 50 % vyšší přesnost měření i malých nečistot (ve srovnání se základní verzí).

Podrobnosti o produktu
 • Automatická a efektivní analýza čistoty cukerných výrobků pro všechny druhy vzorků
 • Kontroly surovin, meziproduktů a konečných produktů výroby cukru
 • Peltierova regulace teploty pro zajištění homogenní a rychlé teplotní rovnováhy
 • 2 přístroje, 1 rozhraní: rychlá a plynulá měření
 • Žádné pohyblivé části uvnitř nástrojů, světelné zdroje LED s dlouhou životností
Více informací

Modulyzer
Letecké palivo

Získat nabídku

Modulyzer Jet Fuel je univerzální víceparametrové řešení pro analýzu paliva pro stanovení parametrů v rámci jednoho měření. Těmito parametry jsou viskozita, hustota, bod zákalu, bod tuhnutí a index lomu. Přístroj šetří čas laboratořím a společnostem provádějícím testování paliva a kontrolu kvality. Aby toho nebylo málo, přichází za konkurenceschopnou cenu.

Podrobnosti o produktu
 • Velmi malé množství vzorku (až 12,5 ml) pro udržitelná a ekonomická měření
 • Regulace teploty pomocí Peltierovy technologie
 • Žádné zpětné chlazení pro měření viskozity až do -20 °C
 • Autosampler Xsample 530: měření přes noc / o víkendech, menší pravděpodobnost lidské chyby
 • Všechny výpočty provádí automaticky integrovaný počítač podle konfigurace přístroje
Více informací

Modulyzer
Výroba olejů

Získat nabídku

Modulyzer Oil měří viskozitu, hustotu a index lomu, určuje index viskozity a provádí analýzu uhlovodíkového složení v jediné konfiguraci s jedním měřením. Je to skutečná úspora času pro laboratoře a společnosti zabývající se kontrolou kvality maziv.

Podrobnosti o produktu
 • Výsledky jsou k dispozici za pouhých 5 minut.
 • Nízký objem vzorku a rozpouštědla v kombinaci s energeticky účinnou Peltierovou regulací teploty minimalizují náklady na likvidaci a provoz.
 • Automatizace zvyšuje produktivitu, snižuje počet lidských chyb, umožňuje měření přes noc a o víkendech a šetří čas obsluhy.
 • Díky flexibilnímu nastavení neztrácíte čas se vzorky s neznámou viskozitou, protože ke stanovení správné velikosti kapiláry není třeba postupovat metodou pokus-omyl.
 • Nepotřebujete žádné další kapiláry, lázně ani přístroje, protože Modulyzer Oil zvládá širokou škálu vzorků včetně minerálních, motorových, procesních, izolačních, kosmetických a lékařských bílých olejů.
 • Intuitivní software: Všechny parametry máte na dosah ruky. Integrovaný počítač provádí všechny výpočty automaticky. Vyžaduje se pouze minimální školení uživatelů.
 • Soulad se všemi mezinárodními normami a specifikacemi výrobků*.
 • Kovová měřicí cela viskozimetru a měřicí hranol refraktometru jsou robustní a přístupné bez použití nářadí, takže jejich čištění je pohodlné.

*Viskozita a hustota podle ASTM D7042 a D4052, index lomu podle ASTM D1218, viskozitně-hustotní konstanta (VGC) podle ASTM D2501, odhad střední relativní molekulové hmotnosti podle ASTM D2502 – pro stanovení uhlovodíkového složení (ASTM D2140) a distribuce uhlíku (ASTM D3238).

Více informací

Modulyzer
E-Liquids

Získat nabídku

Modulyzer E-Liquids je dokonalým řešením pro výrobce e-liquidů při analýze poměrů PG/VG (propylenglykol / rostlinný glycerin ve směsích). Tato konfigurace přístroje umožňuje přípravu směsí s různými poměry podle potřeb zákazníků. Určete koncentraci přidaného nikotinu, aby vyhovovala mezinárodním předpisům.

Podrobnosti o produktu
 • Výsledky jsou k dispozici do 3 minut, což je 10x rychleji než u manuálních metod
 • Potřebujete pouze 10 ml vzorku – ideální pro drahé nikotinové látky
 • Kombinací přístroje Modulyzer E-Liquids s autosamplerem Xsample docílíte zvýšení rychlosti automatizace a bezpečnější techniku ve srovnání s pyknometry, zejména u toxických látek, jako je nikotin nebo jiné žíravé látky.
 • Výkon dále podpoříte pomocí přídavného refraktometru. Můžete také zkontrolovat vstupní suroviny pro další použití, například pomerančový olej.
 • Přidáním viskozimetru s padající kuličkou můžete měřit glykolové přísady pro jemné doladění složení e-cigarety.
 • Pro cenné vzorky použijte volitelnou jednotku pro zpětné získání vzorků
 • S trochou zaškolení zvládne obsluhu i nezkušený personál – na rozdíl od tradičních pyknometrů, které vyžadují zkušený personál, další vybavení (váhu, vodní lázeň pro temperaci vzorku atd.) a více rozpouštědel, poskytují méně přesné výsledky měření a jsou náchylné k chybám lidského faktoru.
 • Získejte kvalifikační balíček Pharma Qualification Package (PQP), abyste vyhověli mezinárodním farmaceutickým předpisům – obzvláště přísným pro nikotin. 
Více informací

Modulyzer
Příchuti a parfémy

Získat nabídku

Modulyzer Flavors & Fragrances kombinuje výkon 3 přístrojů – hustoměru, autosampleru a refraktometru – a poskytuje tak rozsáhlé informace o látkách v odvětví příchutí a aromat.

Podrobnosti o produktu
 • Úsporné objemy vzorků menší než 10 ml na jeden cyklus měření, což je důležité zejména u vzácných vzorků
 • Více parametrů s jedním měřicím cyklem
 • Doplňkové vybavení pro automatizaci, např. autosampler Xsample 530, eliminuje lidské chyby, šetří čas a zaručuje nejlepší automatizované čištění.
 • Software pro řízení laboratoře AP Connect – připojte své přístroje, shromažďujte data a audit traily a spravujte je odpovídajícím způsobem. Zaručuje nejvyšší úroveň integrity dat a použitelnosti
 • Software přístroje Modulyzer je v plné shodě s požadavky norem platných pro farmaceutický průmysl, jako jsou GMP, 21 CFR Part 11, GAMP 5, USP a mezinárodní lékopisy (např. Ph. Eur., JP)
 • K dispozici jsou přídavné moduly pro ještě více parametrů
Více informací

Modulyzer
Likéry

Získat nabídku

Modulyzer Liqueurs je specializovaný systém pro analýzu všech typů lihovin a likérů s metodami specifickými pro daný produkt až pro 400 vzorků a simultánním stanovením obsahu alkoholu a extraktu.

Podrobnosti o produktu
 • Volitelné moduly, jako je pH ME pro nápoje, měřič zákalu HazeQC ME a automatické autosamplery, umožňují měřit až 4 parametry kvality současně.
 • Plně automatické zpracování vzorků s identifikací pomocí čárového kódu eliminuje lidské chyby
 • Konzistentní výroba zaručená sledováním i těch nejmenších změn v procesu
 • Stvořeno pro budoucnost: Bez ohledu na to, jak krémové nebo zakalené jsou nové výrobky, Modulyzer Liqueurs je změří.
 • Plně kompatibilní: Princip oscilující U-trubice je akceptován daňovými úřady a celními laboratořemi a proces plnění vzorku a měření umožňuje plnou sledovatelnost.
 • Systém správy uživatelů je intuitivní, přístroj uchovává až 1 000 měření a 10,4" dotykový displej PCAP je radost používat. Měřicí cely rychle a pohodlně vyčistíte pomocí vody nebo běžných laboratorních čisticích prostředků.
Více informací

Modulyzer
Farmaceutický průmysl

Získat nabídku

Modulyzer Pharma kombinuje hustoměr, refraktometr a viskozimetr s padající kuličkou s autosamplerem pro automatizaci, takže z jedné náplně vzorku získáte více parametrů.

Podrobnosti o produktu
 • Měřte pouze parametry, které potřebujete, rozšiřte je o další moduly pro měření optické otáčivosti nebo zákalu a ušetřete až 80 % laboratorního času ve srovnání s manuálními metodami.
 • Soulad se všemi hlavními lékopisy* – Modulyzer Pharma poskytuje software, který zabraňuje chybám při měření, sleduje každý úkon a uchovává data v bezpečí; měření, kontroly, úpravy a změny nastavení přístrojů i metod jsou tak sledovány v komplexním audit trailu, což splňuje předpisy GMP a požadavky auditu.
 • Plně přizpůsobitelná správa uživatelů a rolí s individuálně konfigurovatelnými oprávněními a pravidly pro zadávání hesel přiřazuje akce konkrétním uživatelům, čímž je zajištěn maximální dohled a optimální kontrola. Zabudované softwarové funkce, jako je pokročilý režim integrity dat, zabraňují ztrátě dat.
 • Softwarový balíček AP Connect Pharma propojuje vaše přístroje, shromažďuje data a audit traily, vše centrálně spravuje a umožňuje uživatelsky orientované procesy kontroly a schvalování dat (i jako vzdálené doplňkové vybavení), jednoduché možnosti vyhledávání a filtrování a automatický export do připojených systémů LIMS. Elektronický podpis je plně v souladu s 21 CFR Part 11.
 • Variabilní autosampler umožňuje nejen reprodukovatelné a opakovatelné plnění i náročných vzorků (např. s vyšší viskozitou nebo nebezpečnými složkami), ale také jejich řádné a sledovatelné čištění a následnou kontrolu.

*(Odkaz na lékopis pro hustoměr: USP <841>|Ph. Eu. 2.2.5|JP 17 2.56|ChP 2020 (Vol IV) 0601; pro refraktometr: USP <831>|Ph. Eu. 2.2.6| ChP 2020 (Vol IV) 0622 | JP 17 2.45; pro viskozimetr s padající kuličkou: USP <913>|Ph. EU. 2.2.49)

Více informací

Klíčové charakteristiky

Jedna měřicí stanice + jeden vzorek = všechny výsledky, které potřebujete

Jedna měřicí stanice + jeden vzorek = všechny výsledky, které potřebujete

Vyberte si takovou konfiguraci měřicího systému, která přesně vyhovuje vašim požadavkům na používání. Mezi přístroje, které je možné kombinovat, patří hustoměry, polarimetry, refraktometry, viskozimetry, zákaloměry, autosamplery a další. V závislosti na vašich potřebách jsou k dispozici verze přístrojů s různou mírou přesnosti. Všechny přístroje, které jsou k tomu uzpůsobeny, jsou navzájem kompatibilní. Lze je používat samostatně, či je lze kdykoliv doplnit do komplexního systému. Chcete-li získat podrobné specifikace a více informací o tom, jak si sestavit vlastní systém, kontaktujte naše produktové specialisty.

Kompaktní uspořádání: Krátké vzdálenosti, rychlá měření

Kompaktní uspořádání: Krátké vzdálenosti, rychlá měření

Modulyzer ve vaší laboratoři nezabere moc místa, bez ohledu na zvoleném uspořádání. Výsledné krátké vzdálenosti mezi jednotlivými měřicími celami znamenají krátké doby měření (méně než 3 minuty) a malé požadované objemy vzorků (1 ml až 20 ml v závislosti na počtu instalovaných přístrojů) i při měření více parametrů v jednom cyklu. Celý systém je ovládán jedním řídicím přístrojem, a uživatelé tak pracují pouze na jednom displeji.

Automatizace plnění, měření či čištění – nebo všech tří kroků najednou

Automatizace plnění, měření či čištění – nebo všech tří kroků najednou

Zjednodušte si provádění měření a zvyšte kapacitu systému s jedním z autosamplerů Xsample společnosti Anton Paar. Umí pokrýt několik stupňů automatizace – od automatického plnění jediné stříkačky po automatické plnění, měření a čištění velkého množství vzorků za sebou. Autosamplery Xsample zpracovávají vzorky všech druhů aplikací v chemickém, parfémovém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu a v průmyslu potravinářských příchutí.

Vhodné řešení pro farmaceutický průmysl: Schválená měření všech parametrů

Vhodné řešení pro farmaceutický průmysl: Schválená měření všech parametrů

Přístroje společnosti Anton Paar v konfiguracích Modulyzer zcela splňují požadavky směrnic a ustanovení 21 CFR část 11, cGLP/GMP, GAMP5 a USP< 1058>. S doplňkovou službou společnosti Anton Paar – farmaceutickým balíčkem pro kvalifikaci a validaci – bude váš multiparametrový měřicí systém okamžitě připraven na provoz v regulovaném prostředí. Protože kvalifikace přístroje není pouze jednorázová záležitost, na základě vaší první kvalifikace přístroje vám společnost Anton Paar poskytne podporu při pravidelných rekvalifikacích. Kromě toho můžete zefektivnit tok dat a splnit všechny své požadavky na integritu dat díky softwaru pro řízení laboratoře AP Connect Pharma: Využívejte výhod úplné sledovatelnosti aktivit ve vaší laboratoři a úplného souladu s předpisy o integritě dat. Dohlížejte na celopodnikový systém správy uživatelů a vlastní uživatelská pravidla. Centralizujte svá laboratorní data do úložiště s desítkami tisíc měření a záznamů z audit trailů ze všech připojených přístrojů v jediném digitálním prostoru a využijte je, kdykoli budete chtít.

Jemný k citlivým vzorkům: Nic nezničí, zachová vše

Jemný k citlivým vzorkům: Nic nezničí, zachová vše

Obzvláště při analyzování drahých vzorků, jako jsou vůně nebo určité chemické látky, je důležité neplýtvat vzácnými surovinami a šetřit náklady. Systém Modulyzer vás v této snaze podpoří a zachází s vašimi vzorky opatrně. Celý proces analýzy není destruktivní vůči vzorkům a po měření je lze zcela získat zpátky.

Spolehlivé výsledky díky plnění bez bublin s funkcí FillingCheck™

Spolehlivé výsledky díky plnění bez bublin s funkcí FillingCheck™

Aby se zajistilo, že výsledky nebudou zkresleny chybami při plnění, jsou hustoměry DMA M a polarimetry MCP vybaveny speciální funkcí: FillingCheck™ detekuje chyby plnění zcela automaticky a v reálném čase a poskytuje varování v případě, že naplněný vzorek obsahuje bubliny nebo částice . Detekce funguje při manuálním a automatickém plnění. Hustoměry DMA M mají navíc kameru s funkcí U-View™. Funkce zobrazuje záznamy naplněné U-trubice ve vysokém rozlišení. Záznamy z ní se ukládají a jsou zpřístupněny v protokolech měření.

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Spotřební materiál & Příslušenství

Spotřební materiál & Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH

DRIP PLATE 390 x 320.6 x 30 mm

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 99384

Hose 1150x3x2 FEP 2x1/4"-28 UNF "AE"

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 101683

HOSE 750x3x2 PTFE 2x1/4"-28 UNF

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 107467

Micro Flow Cell 1.4404 ABBEMAT HDL Cpl.

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 161835

Connection Kit Modulyzer 2 ME

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 101682

Isoversinic Tubing I.D.=3 O.D.=5

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 54629

Hose 360x3x2 PTFE A/B

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 4476

Hose 230x3x2 PTFE 2x1/4"-28 UNF

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 165622

PH STORAGE SOLUTION 500ML HAMILTON

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 12632

BUFFER SOLUTION PH4.01 HAMILTON

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 12554

BUFFER SOLUTION PH7.00 HAMILTON

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 12556

Hose 300x3x2 PTFE "AA"

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 3443

PH ELECTRODE HAMILTON PH=0-14 0-80°

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 9466

Vial 50mL polystyrene (50 Pcs.)

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 12224

HOSE 2.5X4

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 15272

Set of caps D29 (30Pcs.) silicone

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 16031

Set of caps D14 (30Pcs.) Silicone

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 25175

Silicone Tubing I.D.=3 O.D.=5

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 50814

Hose 2x4 Silicone

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 51273

Versilic Silicone Tubing I.D.=4 O.D.=6

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 57024

PRINTER PAPER 57x30 STANDARD

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 59149

PRINTER CONNECTION CABLE

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 64433

Female Luer to 1/4-28 Male Adapter

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 64792

Hose Tygon 2375 I.D.=1,6 O.D.=3,2

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 67540

PRINTER PAPER FOR EPSON TM-U220

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 89990

RIBBON FOR EPSON PRINTER TM-U220

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 90236

Vial 12mL glass (100 Pcs.)

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 94197

DENSITY STAND."ULTRA PURE WATER" 5x10ml

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 96044

INJECTION ADAPTER UNF 1/4" BLACK

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 159025

INJECTION ADAPTER LUER BLACK

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 159026

INJECTION ADAPTER FITTING BLACK

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 159536

FILLING NOZZLE FITTING BLACK ALCOLYZER

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 159945

PLUG WITH THREAD 1/8"

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 89231

HOSE 140x3x2 PTFE 2x1/4”-28 UNF

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 187223

PRINTER CONNECTION CABLE RS232, 1.5 m

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 190223

INTERFACE CABLE DMA™ - PC

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 72979

Autosampler:
Xsample 520

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 185550

Autosampler:
Xsample 340

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 164759

Autosampler:
Xsample 530

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 105700

Tube rack 12 mL

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 24024

DRYING CARTRIDGE

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 65085

KEYBOARD USA USB

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 80807

KEYBOARD GERMAN USB

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 80809

Stand

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 87584

Safety container

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 87585

Printer EPSON TM-U220D or B for DMA

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 93362

Injection Adapter Alcolyzer PBA-B

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 23519

Poltube Niro 010 Luer 0,2ml D5 MCP100

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 143948

Ribbon for Citizen printer - CBM 910

Kompatibilní s::
Modulyzer Polymery | Jedlé oleje | Sladina/Mladina | Spektroskopie vína | Zákal | Cukrovarnictví | Letecké palivo | Výroba olejů | E-Liquids | Příchuti a parfémy | Likéry | Farmaceutický průmysl
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 8139