Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Multiparametrický systém pro analýzu:
Modulyzer Turbidity

  • Jedna náplň vzorku, dva klíčové parametry: hustota a zákal
  • Mnoho možností dávkování a minimální objem vzorku
  • Snadná manipulace s měřicími kyvetami pro měření zákalu
  • Přesná regulace teploty v průběhu celého procesu měření
  • Úplná sledovatelnost
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Informace o nákupu
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Měření měrné hmotnosti a zákalu z jediného dávkování vzorku – Modulyzer Turbidity kombinuje dva klíčové parametry pro injekční aplikace, infuze, vakcíny, biofarmaceutika a kapalné přípravky. Osvědčené měření hustoty a robustní, zcela uzavřený modul pro měření zákalu vyžadují minimální objem vzorku a nabízejí různé možnosti plnění a přesnou regulaci teploty, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Vynikající softwarové funkce pro regulovaná odvětví zajišťují úplnou sledovatelnost.

Klíčové charakteristiky

Dva klíčové parametry pro vaši farmaceutickou aplikaci z jediného dávkování vzorku

Dva klíčové parametry pro vaši farmaceutickou aplikaci z jediného dávkování vzorku

Většina kapalných farmaceutických receptur, chemikálií nebo aromatických a vonných látek musí být čirá. Částice vyvolávající opalescenci svědčí o kontaminaci nebo dokonce naznačují, že se jedná o nebezpečný produkt. Kromě potřeby měřit hustotu vzorku jsou v mnoha biotechnologických aplikacích změny zákalu parametrem pro sledování filtračních a čisticích procesů nebo faktorů, jako je agregace proteinů.

Modulyzer Turbidity umožňuje kombinované měření těchto dvou parametrů z jednoho dávkování vzorku. Získáte tak více výsledků za pouhou polovinu doby zpracování vzorku. Měření je řízeno z hlavního přístroje (hustoměru) a výsledky se okamžitě sloučí do jedné sady dat, čímž se zabrání chybě při kompilaci. Navíc ušetříte asi 50 % místo na pracovním stole ve vaší laboratoři ve srovnání s jednotlivými přístroji.

Je zapotřebí pouze minimální množství vzorku

Je zapotřebí pouze minimální množství vzorku

Při plnění standardních měřicích kyvet a velkoobjemových skleněných pyknometrů nebo hydrometrů již nikdy neplýtvejte vzácnými kapalnými vzorky. Modulyzer Turbidity umožňuje spolehlivá měření s pouhými 3 ml objemu vzorku pro jediné měření zákalu při přímém vstřikování do modulu HazeQC 3001. Pouhých 5 ml stačí pro kombinované dávkování pro měření hustoty a zákalu. 

Možnosti automatizace, aby vyhovovaly vaší pracovní zátěži a typu vzorku

Možnosti automatizace, aby vyhovovaly vaší pracovní zátěži a typu vzorku

Pro každý požadavek existuje řešení dávkování – od kapacity vzorků přes vlastnosti vzorku až po nezbytná bezpečnostní opatření. Dávkujte a měřte každodenní kvótu vzorků díky multisampleru, ať vám zbyde více času na ostatní laboratorní činnosti. Správně dávkujte a čistěte nebezpečné vzorky pomocí jediného autosampleru, abyste bezpečně manipulovali s nebezpečnými látkami, jako jsou agresivní chemikálie nebo biologicky aktivní farmaceutické látky. Pro rychlé určení jednoho parametru měření jednoduše naplňte konkrétní měřicí modul přímo stříkačkou, abyste minimalizovali spotřebu vzorku.

Žádná složitá manipulace s měřicími kyvetami pro měření zákalu

Žádná složitá manipulace s měřicími kyvetami pro měření zákalu

Údržba skleněných kyvet pro běžný zákaloměr může být nepohodlná. Pro nepřetržitě přesná měření je zapotřebí provádět mnoho úkonů, jako je správné čištění, vyhýbání se poškrábání povrchu, pravidelné kalibrace a značení pro nejlepší orientaci v měřicí cele, a dále potírání kyvet silikonovým olejem, aby se minimalizovalo světelné zkreslení. Robustně konstruovaná, zcela uzavřená měřicí cela a konfigurace modulu pro měření zákalu Haze 3001 je však všechny eliminuje. Jediné, co je tak potřeba, je jednoduché průtočné plnění, buď přímé, nebo s připojením k hustoměru. Naváděná ověřovací měření pro kontroly nulové hodnoty a „živý“ pohled do U-trubice hustoměru pomáhají vyhodnotit efektivitu postupů čištění. Funkce Modulyzer Turbidity snižují celkovou dobu manipulace až o 80 % a zcela eliminují zdroje chyb.

Přesná regulace teploty v průběhu celého měření

Přesná regulace teploty v průběhu celého měření

Teplota vzorku je faktorem, který významně ovlivňuje hodnoty hustoty a zákalu. Měřicí moduly Modulyzer Turbidity mají nejlepší Peltierovu regulaci teploty ve své třídě, která umožňuje rychlé dosažení teplotní rovnováhy vzorku a také dokonalou kontrolu podmínek měření. Jsou tak zaručeny kontinuální reprodukovatelné výsledky.

Kompletní sledovatelnost, pokročilé ovládání přístrojů a zpracování dat

Kompletní sledovatelnost, pokročilé ovládání přístrojů a zpracování dat

Ve všech regulovaných odvětvích, která se řídí pokyny GMP, je třeba zdokumentovat všechny činnosti týkající se laboratorních přístrojů. Vynikající funkce souladu s předpisy, jako je správa uživatelů, audit trail a elektronický podpis / procesy kontroly a schvalování, eliminují veškeré pochybnosti o vašich naměřených výsledcích. Přizpůsobte svůj systém vašim specifickým požadavkům na integritu dat a ujistěte se, že vaše naměřená data jsou v bezpečí. Ovládejte své přístroje přímo z počítače prostřednictvím síťového připojení a použijte náš software pro řízení laboratoře AP Connect ke shromažďování, kontrole a organizování naměřených dat. Balíčky kvalifikace přístrojů specifické pro dané odvětví a kompetentní služby zkracují čas potřebný k integraci přístroje Modulyzer Turbidity do vašich každodenních pracovních postupů a provozních činností.

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace