Doporučené výsledky

HTR: Automatizace reometru pro vysokou kapacitu zpracování vzorků a komplexní manipulaci se vzorky

První plně automaticky vysokokapacitní reometr na světě

HTR je jediný plně automatizovaný reometr na světě. Reologická měření jsou prováděna reometry MCR s nálepkou nejvyšší kvality, jež tyto přístroje provází, přičemž robot zpracovává všechny ostatní úkoly spojené s měřením, jako je vkládání vzorku, ořezání vzorku a čištění horního a spodního měřicího systému. Zcela poprvé je celý postup měření – od vložení vzorku až po hodnocení dat – plně automatizován díky vysokokapacitnímu reometrickému systému od společnosti Anton Paar.

Kontaktujte nás

Klíčové charakteristiky

Plně automatická manipulace se vzorky

Plně automatická manipulace se vzorky

Systém HTR 502 je určen pro automatické reologické měření vzorků s nízkou, střední a vysokou viskozitou. Zařízení je dodáváno s šestiosým robotem s multifunkčním uchopovacím nástrojem, který slouží k manipulaci s geometrií měření (CC, CP a PP), vialkami na vzorky, pipetami a ořezávacími čepelemi. Reometr MCR 502 je vybaven automatickým měřicím systémem a podtlakovým uchopovacím systémem, který se používá v robotickém článku. Dále je dodáván plně nastaven, což je obvyklé u samostatných reometrů konfigurovaných pro vaše specifické požadavky na automatizaci.

Modulární systém pro všechny vaše potřeby

Modulární systém pro všechny vaše potřeby

V závislosti na pracovním postupu lze systém HTR 502 vybavit samostatnými moduly:

  • Zařízení pro uzavírání/otevírání vialek se vzorky (gravitační víčka nebo šroubovací víčka)
  • Čisticí stanice
  • Stanice pro ohřev a chlazení vzorků
  • Čtečka čárových kódů pro sledování vzorků
  • Řezací nástroj pro automatické ořezávání vzorků (včetně kamery pro dokumentaci ořezávání)
  • Modul pro měření pH
Nikdy se neunaví

Nikdy se neunaví

Šestiosý robot dokáže pracovat s viskózními, pastózními a tuhými vzorky, 24 hodin denně, 52 týdnů za rok. Všechny použité měřicí geometrie jsou vyměňovány a čištěny automaticky pomocí příslušného modulu. 

Váš sklad v robotické cele

Váš sklad v robotické cele

Kromě různých modulů pro pracovní postup lze systém HTR 502 vybavit také regály měřicího systému až pro 96 měřicích geometrií, regály pro pipety a také třemi různými typy úložiště vzorků: 

  • jednoregálové úložiště vzorků (pouze vodorovné regály),
  • víceregálové úložiště (vodorovné a svislé regály),
  • víceregálové úložiště s řízením teploty (od +4 °C do +50 °C).
Uživatelsky přívětivý řídicí software a komunikace

Uživatelsky přívětivý řídicí software a komunikace

Pomocí reometrického softwaru probíhá vývoj metody, dále umožňuje automatickou analýzu, výtisky a export dat měření. Díky softwaru je možné používat jednotlivé sady parametrů měření a analýzy pro libovolný počet vzorků. Export dat měření lze provést prostřednictvím systému LIMS nebo ERP jako soubor CSV nebo databázi SQL. Kromě toho metody a data jsou vyměnitelná mezi laboratorními a automatizovanými zařízeními. 

Technická specifikace

Reometr
Technické údaje Přístroj MCR 502
Ložiska Vzduchová
EC motor Ano
Max. torze mNm 230
Min. torze v rotaci mNm 1
Min. torze v oscilaci mNm 0,5
Úhlová odchylka µrad 0,05 až ∞
Úhlová rychlost rad/s 10-9 až 314
Max. rychlost 1/min 3000
Rozsah frekvenční rychlosti rad/s 10-7 až 628
Rozsah normálové síly N 0,005 až 50
Maximální teplotní rozsah vzorků °C -40 až +200