Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Plně automatizovaná laboratoř pro kontrolu kvality cukru:
Sugarlyzer 5000

 • media
 • +7
 • Plně automatizovaná a automaticky řízená laboratoř
 • Kombinuje přípravu vzorků, měření a přenos dat
 • Můžete provést o 8 manuálních kroků méně, odejít na 6 hodin a zpracovat až 300 vzorků denně
 • Digitální správa úloh – snadno přizpůsobitelná vašim pracovním postupům
 • Plánování zabezpečení pracovního postupu kontroly kvality

Plně automatizované řešení laboratorní analýzy pro cukrovarnický průmysl kombinující přípravu vzorků, vysoce přesné měření a přenos dat.

Sugarlyzer 5000, který kombinuje několik nejmodernějších přístrojů Anton Paar, je automaticky řízená laboratoř připravená k použití, která dokáže spolehlivě provádět všechny fáze procesu analýzy cukru. To zahrnuje analýzu všech vzorků kapalin, sirupů, melas a krystalů cukru.

Všechny kroky přípravy vzorků a měření jsou plně automatizované, takže není třeba školit ani najímat specializovaný personál. Sugarlyzer 5000 dohlíží na provádění předem definovaných standardních provozních postupů pro každý vzorek a získává vysoce přesné a úplné výsledky, zatímco vy se věnujete jiným úkolům. Automatizace zajišťuje vyšší efektivitu laboratoře, bezpečnost laboratoře a vysokou opakovatelnost a sledovatelnost výsledků kontroly kvality.

Klíčové charakteristiky

Spolehlivá kontrola kvality pro cukrovarnický průmysl, plně automatizovaná

Spolehlivá kontrola kvality pro cukrovarnický průmysl, plně automatizovaná

Sugarlyzer 5000 kombinuje přípravu vzorků, vysoce přesné měření a přenos dat, čímž nahrazuje celou laboratoř a eliminuje až 8 manuálních kroků pomocí jednoho komplexního systému, který mobilizuje předem definované pracovní postupy. Tato plně automatizovaná laboratoř s automatickým řízením integruje měření všech klíčových parametrů, které jsou pro proces výroby cukru zásadní.

Využívejte všechny výhody prvotřídních přístrojů včetně MCP 5300, DMA 4501, Haze 3001, Abbemat 650 a PH 3201 v jedné kombinované laboratoři připravené k použití, která umožňuje společnosti Anton Paar poskytovat záruku vysoké přesnosti. V případě potřeby lze na přání zákazníka přidat další přístroje.

Plánování zabezpečení pracovních postupů kontroly kvality

Plánování zabezpečení pracovních postupů kontroly kvality

Sugarlyzer 5000 nabízí nejrychlejší přechod na automatizovanou laboratorní analýzu v cukrovarnickém průmyslu. Zajišťuje spolehlivé zpracování vzorků 24 hodin denně, včetně přípravy vzorků a měření. Můžete zpracovat až 300 vzorků denně bez nutnosti shánět kvalifikované pracovníky nebo školit manuální pracovníky pro obsluhu složitého zařízení. Sugarlyzer 5000 dosahuje maximální produktivity díky práci až s 5 vzorky najednou.

K tomu dále přispívají kelímky z nerezové oceli, které se automaticky čistí, produkují minimum odpadu a zaručují dlouhou životnost.

Uvolnění času a zdrojů

Uvolnění času a zdrojů

Automatizovaná příprava vzorků uvolňuje čas a zdroje, protože Sugarlyzer 5000 může autonomně připravovat, zpracovávat a čistit vzorky. Tyto kroky pracovního postupu provádí dokonce paralelně pro více vzorků najednou. Eliminujete potřebu neustálé správy a sledování vzorků, protože Sugarlyzer 5000 mobilizuje všechny opakující se úlohy podle vašich požadavků.

Sugarlyzer 5000 je vybaven rozsáhlým úložištěm, které uživatelům přidá více než 6 hodin volného času a umožní jim věnovat se dalším důležitým úkolům. I když jsou výsledky k dispozici, není třeba zasahovat, protože kombinovaná data se exportují automaticky.

Flexibilní přizpůsobení vašim pracovním postupům

Flexibilní přizpůsobení vašim pracovním postupům

Vzorky z různých fází procesu výroby cukru mají různé požadavky. Sugarlyzer 5000 nabízí zákazníkům možnost výběru z různých modulů. Ať už je třeba vzorek dávkovat, míchat nebo filtrovat, toto komplexní řešení si poradí s každým krokem.

Digitální správa úloh v kombinaci s automatizací zajišťuje, že každý vzorek je zpracován podle předem definovaných standardních operačních postupů (SOP). To umožňuje opakovatelnost a konzistenci celého procesu. Zákazník může definovat, jakým způsobem bude vzorek zpracováván (čistý, zředěný, filtrovaný), a Sugarlyzer umožňuje přizpůsobit chemii pro čiření, dobu míchání i teplotu během přípravy vzorku.

Výsledky kontroly kvality, na které se můžete spolehnout

Výsledky kontroly kvality, na které se můžete spolehnout

Díky jednotce pro zpracování vzorků (SPU) mají uživatelé zajištěno rychlé, přesné a současné dodávání vzorků do všech přístrojů, což usnadňuje konzistentní a přesné výsledky ve všech oblastech. Během přípravy ani po ní není třeba do vzorku zasahovat, čímž se minimalizuje lidská chyba a riziko kontaminace.

Využijte všestrannost jednotky SPU, která spojuje všechny přístroje potřebné k analýze cukru do komplexního řešení typu „vše v jednom“.

Technické specifikace

Rozsah měření  
Řízení a měření teploty 20 °C
Obsah cukru (°Z) při 589 nm ± 259 °Z (± 89,9 °OR)
Sušina (°Brix) 1,26–1,72 nD
Zákal [1] 0 EBC až 100 EBC / 0 NTU až 400 NTU
Barva [1] 0 EBC až 120 EBC
Hustota 0 g/cm³ až 3 g/cm³
Hodnota pH pH 0 až pH 14
Opakovatelnost, s. d.
Řízení a měření teploty ± 0,1 °C
Obsah cukru (°Z) při 589 nm ± 0,003 °OR; ± 0,01 °Z"
Sušina (°Brix) ± 0,000001 nD
Zákal [1] 0,02 EBC / 0,08 NTU
Barva [1] 0,1 EBC
Hustota 0,000005 g/cm³
Hodnota pH 0,02 (v rozsahu pH 3–7)
Kapacita vkládání vzorků 72 vzorkovacích kelímků
Typická doba cyklu jednoho vzorku cca 5 min.
Příprava vzorků
Přesnost dávkování (DI voda a čisticí prostředek) 0,04 ml nebo 1 %
Rychlost míchání 0 ot/min až 2 000 ot/min
Stanice pro předehřívání vzorků 65 °C
Potřebný objem vzorku 90 ml až 150 ml / kelímek
Okolní podmínky
Okolní teplota 22 °C (min. 20 °C, max. 25 °C)
Relativní vlhkost (nekondenzující) při teplotě 15 °C až 30 °C: 0 % – 70 % (bez kondenzace)
Testované typy vzorků [2]
Typy vzorků čerstvá šťáva, řídká šťáva, hustá šťáva, sirup, melasa, cukr
Další podrobnosti
Stlačený vzduch ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Částice: třída 6, Voda: třída: 4, Olej: třída: 3, tlak 6–10 bar, průměr trubky Ø 12 mm
Horká voda DI 4 bar až 6 bar abs., bez chlóru (55 °C až 60 °C) 10 l/min
Studená DI voda 2 bar až 4 bar abs., bez chlóru (pokojová teplota; cca 20 °C ± 1 %) 1 l/min
Komunikační rozhraní Export výsledků prostřednictvím souborů CSV nebo obousměrného připojení k systému LIMS
Napájecí zdroj 1 x 230 V 50 Hz až 60 Hz 16 A
Rozměry (D x Š x V) (bez signálních světel a větrání) 3 300 mm x 1 600 mm x 2 300 mm
Vzdálenost od nejbližší zdi 900 mm
Hmotnost Cca 2 300 kg (5 071 lb)
Nadmořská výška Max. 2 000 m (max. 6 560 stop)
Odvětrávání (připojení na sací potrubí od zákazníka) 200 m³/h
Spotřeba vzduchu 300 l/min; špičková hodnota 800 l/min
Akustický tlak Vážená průměrná hladina akustického tlaku La = 62 dB(A), krátkodobě
pod 85 dB(A)
Displej Pro průmyslové počítače, 1 920 px x 1 080 px
Ovládání Myš + klávesnice

[1] Další parametry a jednotky na vyžádání.
[2] Schválení jiných typů vzorků na vyžádání.

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Nenalezeny žádné výsledky!

Podobné produkty