İlaçlar

Farmakolojik ürünlerin kalitesini ve mevzuatlara uyumunu garanti etme görevinin başarıyla üstesinden gelme

Çok sayıda düzenlemenin olduğu ilaç sektöründe kalite ve güvenlik yol gösterici prensiplerdir. FDA ve çeşitli farmakopeler öncülüğünde, 21 CFR Bölüm 11 bağlamındaki ana çerçeve ile daima uyumlu olacak yenilikçi, verimliliği ve kalitesi yüksek ürünlerin sunulması da yine gerçekleştirilmesi gereken görevler arasındadır. Bu bağlamda bir çok parametrenin takip edilmesi, denetlenmesi ve tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir. Anton Paar, kalite ve üretim denetimi süreçlerinde, araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek çok sayıda çözüme sahiptir - hatta size çok daha fazlasını sunar: Anton Paar, yeni satın aldığınız bir enstrümana sahip olması gereken özellikleri kendi çalışma yerinizde kazandırır ve enstrümanı iş akışınıza kısa sürede entegre eder.

Bizimle irtibata geçin

Anton Paar Ürünler

Seçiminiz: Tüm filtreleri sıfırla X
İşlem türü
Standartlar
Ürün grubu
Cihaz türü
Gösterilenler: - /

Sonuç bulunamadı!

With its extended low temperature range the automatic Abel closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method

Abel Parlama Noktası Test Cihazı: ABA 4

Bilyeli öğütücü: BM500

Birleştirilmiş yoğunluk ve ses hızı sensörü: L-Com 5500

Buhar Sorpsiyonu Analiz Cihazı: VSTAR

Cıva İntrüzyon Porozimetreleri: PoreMaster

Dinamik kayma reometresi ölçüm başlığı: DSR 502

Düşük Sıcaklık Hücresi: TTK 600

Elde taşınabilir Raman spektrometresi: Cora 100

Gaz Piknometrisi: PentaPyc

Gaz sorpsiyonu analiz cihazı: QUADRASORB evo

Abbemat Heavy Duty

Heavy duty dijital refraktometresi: Abbemat

HTR Compact: Yüksek miktarda örnek çıktısı için otomatik örnekleyici

HTR: Yüksek miktarda örnek çıktısı ve karmaşık örneklerin işlenmesi için reometre otomasyonu

Inline Refraktometre: L-Rix

Devrimsel nitelikteki yeni bir tekniðe dayanan tamamen yeni Masterwave BTR tezgah üstü reaktör mikro dalga sentezini ilk kez kilolaba aktarmaktadýr. Laboratuvarýnýzýn üretkenliði dikkat çekici bir þekilde gün baþýna kilogramlar miktarlarýna çýkacaktýr. Tezgah üstü reaktörünün manyetik tahrikli kanat karýþtýrýcýsý her bir içerik için baðýmsýz karýþtýrma rejimi saðlar. Yükselen sensörlü sýcaklýk ölçüm tekniði sebebiyle, Masterwave BTR herhangi bir küçük mikrodalga cihazýndan, metot transferi için gerekli yüksek sýcaklýk doðruluðuna sahiptir.

Kilo Ölçeğinde Mikrodalga Sentezi: Masterwave BTR

Kinematik viskozimetre: SVM

Kompakt Raman spektrometreleri: Cora 5001

Köpük testi Piknometresi: PentaFoam

MCP 100 Modüler Dairesel Polarimetre

MCP 150

MCP 150 Modüler Kompakt Polarimetre

Micropore Fiziksel/Kimyasal Sorpsiyon Cihazları: autosorb iQ

Mikro Kombi Test Cihazı: MCT³

Mikro Çizik Test Cihazı: MST³

Mikro İndentasyon Test Cihazı: MHT³

Mikrodalga destekli ekstraksiyonlar için mikrodalga reaktör: Monowave 450

Rotor 1DRY, numunelerin yakmadan önce etkili bir þekilde iþlenmesi için ideal aksesuardýr. Mikrodalga destekli kurutma, karbonizasyon veya numunede bir kirlenme olmadan, geleneksel yöntemler ile gerekli olan zamanýn dörtte birini alýr.

Mikrodalga destekli Kurutma Rotoru: Rotor 1DRY

Rotor 16SOLV HF100, Multiwave PRO'nun inorganik ve organik numunelerin mikrodalga destekli yakma ve ekstraksiyonu için seçeneklerini geniþletir ve vidalanabilir kapaklarýn deðiþtirilmesiyle asit parçalama uygulamalarý için kolayca yükseltilebilir.

Mikrodalga ekstraksiyon rotoru: Rotor 16SOLV HF100

Rotor 16SOLV MF100, Multiwave PRO'nun inorganik ve organik numunelerin mikrodalga destekli yakma ve ekstraksiyonu için seçeneklerini geniþletir ve vidalanabilir kapaklarýn deðiþtirilmesiyle asit parçalama uygulamalarý için kolayca yükseltilebilir.

Mikrodalga ekstraksiyon rotoru: Rotor 16SOLV MF100

16 yüksek basýnç tanklý asit parçalama rotoru 16HF100, yüksek numune iþ hacmi ve verimli iþlemler için tasarlanmýþtýr.

Mikrodalga Parçalama Rotoru: Rotor 16HF100

16 basýnç tanklý asit parçalama rotoru 16MF100, yüksek numune iþ hacmi ve verimli iþlemler için tasarlanmýþtýr.

Mikrodalga Parçalama Rotoru: Rotor 16MF100

Mikrodalga Sentezi: Monowave 400/200

Mikrodalga özümseme sistemi: Multiwave GO Plus

Millikelvin termometreler: MKT

Modüler dairesel polarimetre: MCP

Modüler Kompakt Reometre: MCR 72/92

Modüler Kompakt Reometre: MCR 102/302/502

Nano indentasyon test cihazı: NHT³

Otomatik Akış Kemisorpsiyon Analiz Cihazı: ChemBET Pulsar

Otomatik Proses Polarimetresi Propol

Otomatik Proses Polarimetresi: Propol

Otomatik sıkıştırmalı yoğunluk analiz cihazı: Autotap

Otomatikleştirilmiş temsili örnekleyici: Mikro Döner Karıştırıcı

Partikül analizi için yazılım: Kalliope™

Partikül boyutu analiz cihazı: Litesizer 100

Partikül boyutu analiz cihazı: Litesizer 500

Penetrometer PNR 12 with accessories for cone penetration and needle penetration.

Penetrometre: PNR 12

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Pensky-Martens parlama noktası test cihazı: PMA 5

Pensky-Martens parlama noktası test cihazı: PMA 500

Abbemat Performance ve Performance Plus

Performance dijital refraktometre: Abbemat

pH değeri ölçüm modülü: pH ME

Pin on disk tribometre: TRB³

Portatif alkol ölçüm cihazı: Snap

Portatif yoğunluk ölçer: DMA 35 Basic

Portatif yoğunluk ölçerler: DMA 35

Revetest® Çizik Test Cihazı: RST³

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Rotasyonel Reometre: RheolabQC

Rotasyonel viskozimetre: ViscoQC

Rotor 4x24MG5 özellikle gram ölçeðinde hit-to-lead nesli ve mikrodalga sentezinde paralel yöntem optimizasyonu için tasarlanmýþtýr. Güvenilir kurulumu içerisinde 200 °C ve 20 bara kadar reaksiyon koþullarý için uygun 6x4 matrisli, ANSI formatýnda silikon karbür bloklarda düzenlenmiþ olan 96 adet tek kullanýmlýk cam flakon bulunur.

Rotor 4X24MG5

Rotor 64MG5, yüksek iþ hacmi ve kütüphane oluþturmak ve gram ölçeðinde geliþtirme için özel olarak tasarlanmýþtýr. Güvenilir kurulumunda 16 dörtlü gruptan oluþan 64 adet tek kullanýmlýk flakon yer alýr. Modifiye edilmiþ vidalanabilir kapaklarla düzgün bir þekilde kapatma sayesinde 200 °C ve 20 bar reaksiyon koþullarý için 5 mL standart flakonlar kullanýlabilmektedir.

Rotor 64MG5

SAXSpace cihazý

SAXS/WAXS/BioSAXS sistemi: SAXSpace

SAXS/WAXS/GISAXS laboratuvar ışın yolu SAXSpoint 5.0

Soðutma ve Nem Odasý CHC plus+, X ýþýný kýrýlmasý kullanan malzemelerde neme baðlý ve/veya sýcaklýða baðlý yapýsal deðiþikliklerin analizi için kullanýlan, çok amaçlý CHC Soðutma & Nem Bölmesi ile geliþmiþ nem (RH) jeneratörünün benzersiz bir kombinasyonudur

Soğutma ve Nem Hücresi: CHC plus⁺

Üstten Görünüm Multiwave PRO Rotor 8N T-prob monte edilmiþ.

T-probe

The T-probe S is an immersing sensor for synthesis applicatinos for accurate temperature measurement and temperature control inside the reaction vessel of Rotor 8NXF100 and Rotor 8NXQ80 for Multiwave PRO.

T-probe S

With its extended low temperature range the automatic Tag closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method.

Tag Parlama Noktası Test Cihazı: TAG 4

Tamamen özelleştirilebilir laboratuvar otomasyon çözümü HTX

Ultra nano indentasyon test cihazı: UNHT³

Ultrapyc serisi

Vakum ve Akış Gaz Giderici: FloVac

Vakumlu Gaz Giderici: XeriPrep

High Temperature Vacuum Tribometer

Vakumlu Tribometre: VTHT / VTRB

XRD için motorize hizalama: z-hizalama aşaması

Yoğunluk Sensörü: L-Dens 3300

Yoğunluk ve ses hızı ölçer: DSA 5000 M

Yoğunluk ölçer: DMA 4100 M

Yoğunluk ölçer: DMA 4500 M

Yoğunluk ölçer: DMA 5000 M

Yuvarlanan bilyeli viskozimetre: Lovis 2000 M/ME

HPA-S

Yüksek Basınçlı Parçalama: HPA-S

Yüzey Alanı Analiz Cihazı: AutoFlow BET+

Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazları: NOVAtouch

Abbemat WR/MW, çoklu dalga uzunluðuna sahip refraktometre

Çoklu Dalga Boyları Refraktometresi: Abbemat MW

Çoklu Parametre Analiz Sistemi: Modulyzer

Örnek değiştirici: Xsample 320

Perfect results with automatic cleaning and needle washing using up to three cleaning solvents.

Örnek değiştirici: Xsample 530

Gösterilenler: - /

Quantachrome Ürünler

Anton Paar Uygulamalar

Application PNR 12: Consistency of Carboxymethylcellulose Sodium Paste

Application PNR 12: Consistency of Carboxymethylcellulose Sodium Paste

The penetrometer PNR 12 allows a rating of the plasticity or consistency of carboxymethylcellulose sodium paste containing products.

Application PNR 12: Consistency of Pharmaceutical Products

Application PNR 12: Consistency of Pharmaceutical Products

The Penetrometer PNR 12 is suitable for consistency measurements required in the pharmaceutical industry. Various test kits are available for different pharmaceutical products and standards like the official WHO method European Pharmacopoeia 2.

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Nanoindentation for biological materials

Continuous Monitoring of Hydrogen Peroxide

Continuous Monitoring of Hydrogen Peroxide

Relevant for detergents/cleaners, descaling agent, beverages, food industry, pharmaceuticals, personal care

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Monoclonal antibodies (MAb) solutions are a major class of biopharmaceuticals with various applications. However, challenges like a high viscosity at the required MAb concentrations need to be addressed at an early development stage.

Cross-selling with MCP | Reliable Partner for Pharmaceutical Industries

The pharmaceutical market shows a strong demand for efficient and improved synthesis methods of active components (APIs) as well as for effective analysis methods.

Determination of Camphor by Polarimetry

Determination of Camphor by Polarimetry

Camphor is naturally produced by trees of the laurel family. It has a strong aromatic odour and is used for various medical and non-medical applications.

Determination of Glucosamine via Polarimetry

Determination of Glucosamine via Polarimetry

Glucosamine is used as a joint supplement for the treatment of arthralgia and osteoarthritis. In order to have high-quality products the optical rotation of glucosamine needs to be analyzed via polarimetry.

Determination of the Enantiomeric Purity of Dextromethorphan Hydrobromide

Determination of the Enantiomeric Purity of Dextromethorphan Hydrobromide

Dextromethorphan, the dextrorotatory enantiomer of methorphan, serves as an antitussive drug. According to the US pharmacopoeia, the optical rotation of dextromethorphan hydrobromide has to be measured at a wavelength of 325 nm whereas the EU pharmacopoeia

Fast Structure Analysis of Pharmaceutical Excipients by SWAXS for Product Quality Control

Fast Structure Analysis of Pharmaceutical Excipients by SWAXS for Product Quality Control

The nanostructure of pharmaceutical excipients used as taste masking agents was rapidly determined for quick quality control with the SAXSpace system.

Glycerol

Glycerol

Glycerol is used in various industries as a moisturizer, a thickener, as antifreeze or as a precursor for explosives. Its quality as well as its concentration in solution can be determined by using refractometry.

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles are now used in many fields, from medicine to electronics, but each application has specific particle-size and stability requirements. Gold nanoparticles can be easily monitored with the Litesizer™ 500.

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

Intelligent Quartz Control Plates for Polarimetric Calibration and Adjustment

Intelligent Quartz Control Plates for Polarimetric Calibration and Adjustment

Modern polarimeters are calibrated or adjusted with intelligent quartz control plates that do not require manual data entry in order to ensure data traceability.

L-Rix 510: Determination of Concentration on Producing Dialysis Products

L-Rix 510: Determination of Concentration on Producing Dialysis Products

L-Rix 510 – Enjoy the simplicity of refractive index measurements without maintenance or adjustments.

Mesoporous thin films - Investigating the structure of multi-layered films by GISAXS

Mesoporous thin films - Investigating the structure of multi-layered films by GISAXS

Single- and double-layered mesoporous thin films have been analyzed by GISAXS for their structural properties using the SAXSpoint system.

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

In nanoparticle suspensions that will be used in ceramics, particle size and stability are of vital importance. Suspension stability is essential to ensure that the particles to stay in suspension, and maintain constant particle size.

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Pharma, Cosmetics - Determining the Rheological Properties of Pharmaceutical Products

Pharma, Cosmetics - Determining the Rheological Properties of Pharmaceutical Products

The rheological characterisation of microemulsions with the Rotational Rheometer RheolabQC gives essential information about their properties and the customer’s evaluation of the end product.

Polarimeters for Processing Applications

Polarimeters for Processing Applications

The Propol process polarimeter is ideal for process applications on chiral compounds such as sugars and pharmaceuticals. It is designed to be placed inline or in bypass allowing continuous measurements.

Polarimetric Determination of Lactose Content in High Lactose Dairy Products

Polarimetric Determination of Lactose Content in High Lactose Dairy Products

The quality of milk and milk powders depends, among others, on the lactose content. The lactose needs to be extracted from dairy products having high lactose content (e.g. milk and milk powders) before using the polarimeter for concentration determination.

Quality Control in Drugs

Quality Control in Drugs

Polarimeters are essential in drug quality control to ensure the enantiomeric purity and therefore efficacy of pharmaceutical drugs.

Quality Control of Saline Solution

Quality Control of Saline Solution

Abbemat refractometers from Anton Paar are valuable instruments for the precise analysis of concentration and purity of saline solutions.

Quality control of pharmaceutical excipients during storage and processing

Quality control of pharmaceutical excipients during storage and processing

The structure of pharmaceutical excipients as a function of storage time and temperature was analyzed by small- and wide-angle X-ray scattering using the SAXSpace system.

Refractive Index of Essential Oils

Refractive Index of Essential Oils

The refractive index of essential oils is a quickly measured, easily generated quality parameter. Moreover, it helps to differentiate between different essential oils.

Refractometric analysis of fats and oils

Refractometric analysis of fats and oils

The refractive index or butyro value of animal and vegetable fats and oils is a quickly measured, easily generated quality parameter value. Moreover, it helps to differentiate between different fats, such as butter and margarine.

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint now integrates the high-brightness MetalJet X-ray source enabling ultra-fast SAXS measurements in the laboratory.

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

A solution of colloidal gold nanoparticles was characterized for size and shape by the SAXSpace system.

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Starch Decomposition with Subsequent Polarimetric Content Determination

Starch Decomposition with Subsequent Polarimetric Content Determination

This method is suitable for the determination of starch and high molecular weight starch degradation products in food or feedstuffs in compliance with the EC Commission Directive 86/174/EEC and Council Directive 96/25/EC. Please note that this method requi

Targeting Alzheimer’s disease - studying the fibril structure of the Amyloid beta protein on a laboratory system

Targeting Alzheimer’s disease - studying the fibril structure of the Amyloid beta protein on a laboratory system

The fibril structure of Amyloid beta has been studied with the SAXSpoint 2.0 system.

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

The temperature-induced decomposition of a thin film structure has been studied using the SAXSpoint system with the new temperature-controlled GISAXS stage.

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The influence of Surface Roughness on Instrumented Indentation Testing (IIT)

The influence of Surface Roughness on Instrumented Indentation Testing (IIT)

Faydaları

İlaçların saflığını ve etkinliğini küçük hacimlerle kontrol etme

İlaçların keşfedilmesi ve tersine mühendislik çalışmalarının yürütülmesi sırasında üzerinde çalıştığınız numuneler genellikle küçük hacimlidir.  MCP serisi polimetreler ile optik dönme veya özgül dönme ölçümleri gerçekleştirirken, bu sorun 2,5 mm uzunluğunda numune hücreler kullanılarak çözülür. Bu küçük hücreler koyu renkli numunelerde ölçüm gerçekleştirmek için de son derece uygundur.  Modulyzer gibi modüler sistemler, aynı numune şişesinden tek bir ölçüm işlemiyle hem optik rotasyon hem de refraktif indeks ölçümü gerçekleştirerek alandan ve numuneden tasarruf edilmesini sağlayan çözümler sunar.

İlaç keşfi için daha hızlı kütüphane oluşturma

İlaç keşfi için eş zamanlı olarak veya sırayla sentezlenen maddelerden birleşik kütüphanelerin oluşturulması uzun zaman alan maliyetli bir çalışmadır. Isı, zaman gibi tepkime parametrelerinin ve solventlerdeki, katkı maddelerindeki, katalizörlerdeki veya substratların molar oranlarındaki değişimlerin önceden optimize edilmeleri gerekir. Ayrıca elde edilmesi gereken ürün miktarları da ilaç keşfi sürecinde değişiklik gösterir. Mikrodalga destekli sentezin kullanılması, geleneksel ısıtma ile kıyaslandığında tepkime sürelerini kayda değer ölçüde azaltabilir. Örneğin yaygın olarak görülen 37 günlük kütüphane oluşturma süresi, elde edilmesi beklenen zaman tasarrufu sayesinde sadece 2 güne düşer. Otomatik numune kabı taşıma sistemi olan Anton Paar Monowave 400 kullanılarak 24 bileşik kütüphanesi sırayla sentezlenebilir. Silikon karbür plakalı Multiwave PRO , 192 pozisyona kadar reaksiyon taramasının gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Solüsyon stabilitesini kontrol etme

Göz damlaları gibi solüsyonlarda topaklanmaların olması müşterileri rahatsız edecektir. Solüsyonlarda topaklanma olup olmadığını kontrol etmek amacıyla geçirgenliği ölçmek için Litesizer partikül boyutu analiz cihazı kullanılabilir. Solüsyonun geçirgenliği düşükse, ürün pazarın gerektirdiği yüksek standartları karşılar nitelikte olmayabilir.  

Gerekli cihazlar sizin için 1 ila 3 gün içerisinde kurulur, nitelikleri ayarlanır ve çalışır hale getirilir

Mevzuata uyumluluk sağlamak ile yeni bir cihazın kurulmasını, sisteme entegre edilmesini ve denetimler için hazır hale getirilmesini sağlamak çok farklı şeylerdir. İstediğiniz cihazlar ve enstrümanlar için Anton Paar İlaç Kalifikasyon Paketi çözümünü kullanarak yeni cihazlarınızı sadece günler içinde çalışır hale getirebilirsiniz. Bu çözümde bir cihaz kalifikasyon sürecinin tüm adımları (DQ, IQ, OQ, PQ, Risk Analizi, 21 CFR Bölüm 11 Kontrol listesi, Sapma Listesi, İzlenebilirlik Matrisi ve Word dosyası olarak kullanıcıya ait SOP) eksiksiz şekilde sunulmaktadır. Bu paket GMP, 21 CFR Bölüm 11, GAMP 5, USP <1058> kapsamındaki tüm gereksinimleri karşılar ve daha sonraki tekrar kalifikasyon çalışmaları için kullanılabilir. 

Formülasyonlarda sıcaklığa ve neme bağlı olarak görülen değişimleri değerlendirme

Farmasötik ilaçlar, üretim süreci ve depolama sırasında neme ve sıcaklığa maruz kalabilir. Bu koşullar beklenmeyen bir faz geçişine neden olarak ilaç etkinliğinde azalmaya ve hatta en kötü durumda negatif etkilerin görülmesine yol açabilir. Sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin kristal yapısı, faz geçişleri ve ilaçların poliforfizmi üzerindeki etkileri, farklı koşullarda (non-ambient) X-ışını kırılması kullanılarak araştırılabilir. X-ışını kırılma verileri, Anton Paar CHC plus+ Soğutma ve Nem Hücresi kullanılarak yüksek bağıl nem oranlarında ve çeşitli sıcaklık değerlerinde kaydedilebilir. Nem hücresi; yoğuşma noktası eğrisini takip ederek sabit sıcaklık seviyesinde nemin değişmesine ve ayrıca sabit nem seviyesinde sıcaklığın değişmesine olanak sağlar. 

Webinarlar

Ürünler, uygulamalar ve bilimsel konularda mükemmel ve sürekli büyüyen canlı webinarlar ve kayıt seçenekleri sunuyoruz.

Web seminerlerini görüntüle