Pivo, FABs

Komplexní analýza piva z jednoho zdroje

Anton Paar je první dodavatel uceleného rozsahu přístrojů pro výrobu piva na světě. Nejmodernější technologie splňuje globální službu analýze Vašeho piva.

Get in touch

Proces výroby piva

Proveďte kompletní analýzu piva a změřte klíčové parametry – od prověření vstupních surovin až po závěrečnou kontrolu kvality baleného nápoje. Výhody: 

  • Kombinujte více než 25 přístrojů pro stabilizaci kvality
  • Sledujte 15+ parametrů z libovolného místa výroby
  • Kalibrace a nastavení stiskem jednoho tlačítka
  • Více než 40 let zkušeností v oblasti výroby piva
  • Globální podpora a servis od lokálních specialistů

Umístíte-li ukazatel myši nad tečky, zjistíte, které přístroje můžete v tomto okamžiku použít ve Vaší výrobě, nebo jak můžete v tomto okamžiku těžit z měření.

Pivo, FABs

Rmutovací nádrž

- Optimalizace výrobního procesu
- Vysoká kvalita konečných produktů
- Možnost včasného provedení požadovaných akcí
- Zajištění časové a nákladové efektivity

Scezovací káď a rmutovací filtr

- Značné úspory energie
- Výrazné úspory času
- Minimalizace ztrát z extraktu
- Zajištění stabilního provozu pivovaru

Varna

- Snížení doby varu
- Značné úspory energie
- Zvýšení účinnosti pivovaru
- Čirá mladina bez rušivých částic

Vířivá káď

- Čirá mladina bez nežádoucích částic kalu
- Optimální výtěžnost čisté mladiny
- Zvýšená účinnost
- Úspora času, energie a nákladů

Chladič mladiny

- Maximální účinnost
- Vědomé využití energie
- Úspora času a nákladů
- Přímá cesta ke skvělému pivu

Fermentační nádrž

- Vynikající výkonnost kvasinek maximalizuje výtěžnost
- Zajištění optimálního pokroku při fermentaci
- Konstantně vysoká kvalita produktu
- Možnost včasného zásahu k dosažení požadovaného výsledku

Filtrace

- Konstantně vysoká kvalita piva
- Pouze pivo, které vyhovuje specifikacím, je uvolňováno k plnění do lahví
- Možnost včasného zásahu k dosažení požadované kvality výstupu
- Optimalizace účinnosti během celého procesu vaření

Zásobní nádrže

- Konzistentní kvalita, která vede k trvalému uspokojení zákazníků
- Možnost včasného zásahu k dosažení požadovaných specifikací produktu
- Zajištění požadavků na označování štítky

Předplňování a balení

- Splnění právních požadavků i podmínek pro označování
- Pivo skutečně splňuje to, co slibuje štítek
- Jedny a tytéž přístroje mohou doprovázet celý výrobní proces
- Konstantní kvalita zajišťuje spokojenost zákazníků

Centrální laboratoř

Laboratorní přístroje

Laboratoř zajišťující balení

Laboratorní přístroje
1 Laboratorní přístroje
2 Procesní snímače
3 Přínos

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Type of operation
Standards
Product group
Device type
Showing to of

No results found!

Analyzátor balených nápojů: PBA 5001 Pivo

Analyzátor balených nápojů: PBA Pivo

Balíček testovacího vybavení pro mikropivovary: Craft2Craft Beer 

Chytrý hustoměr: EasyDens 

Digitální refraktometr do náročných podmínek: Abbemat 650

4100

Inline refraktometr: L-Rix 4100

5100

Inline refraktometr: L-Rix 5100

5200

Inline refraktometr: L-Rix 5200

5100

Inline senzor CO₂: Carbo 5100

6100

Inline senzor CO₂: Carbo 6100

6300

Inline senzor CO₂: Carbo 6300

Inline senzor rychlosti zvuku: L-Sonic 5100

Inline senzor rychlosti zvuku: L-Sonic 6100

Kombinovaný senzor hustoty a rychlosti zvuku: L-Com 5500 

Mikrovlnný rozkladný systém: Multiwave 5000 

Mikrovlnný rozkladný systém: Multiwave GO Plus 

Modul pro měření pH: pH 3101 / pH 3201 pH 3101

Modul pro měření pH: pH 3101 / pH 3201 pH 3201

Modulární systém analýzy piva: Animo 3100 Mobile

Modulární systém analýzy piva: Animo 5100

Míchání, sycení a dávkování pro výrobce nápojů: Řada Flex Blend 7000 Flex-Blend 7600

Míchání, sycení oxidem uhličitým a dávkování pro specializované pivovary: Řada Flex-Blend 3000 Flex-Blend 3300

Míchání, sycení oxidem uhličitým a dávkování pro specializované pivovary: Řada Flex-Blend 3000 Flex-Blend 3500

Míchání, sycení oxidem uhličitým a dávkování pro specializované pivovary: Řada Flex-Blend 3000 Flex-Blend 3600

Měření celkového objemu kyslíku v balení: TPO 5000 

Přenosný hustoměr: DMA 35 Basic 

CboxQC At-line is the portable CO2 and O2 meter for measurement during production and bottling. For the utmost flexibility, the instruments’ new and robust design is small, compact and lightweight and therefore fully protected for harsh environments.

Přenosný měřič CO₂ a O₂: CboxQC At-line

CarboQC At-line is the portable CO2 meter for measurement directly from process lines, tanks, kegs and casks during production and bottling.

Přenosný měřič CO₂: CarboQC At-line

CarboQC is the precise CO2 meter which allows reliable QC on finished packages as well as highly accurate measurements in the laboratory for product development.

Přenosný měřič CO₂: CarboQC Standard

Přenosný měřič O₂ : OxyQC Standard

Přenosný měřič O₂ : OxyQC Široký rozsah

In your final production stages, you can switch Alex 500 to its standard mode, to determine your beer's alcohol content, original or real extract content and all your other common beer parameters, like calories, degree of fermentation and many more, with lab-grade accuracy.

Přístroj pro měření extraktu a obsahu alkoholu: Alex 500 

Rozkladný systém Hot Block: Multicube 48 

7400

Senzor pro měření procesní hustoty: L-Dens 7400

7500

Senzor pro měření procesní hustoty: L-Dens 7500

Systém pro analýzu alkoholu: Alcolyzer Analytický systém

Systém pro analýzu alkoholu: Alcolyzer Systém pro analýzu piv

Systém pro inline analýzu nápojů: Monitor extraktu / Monitor původního extraktu /Monitor plato 

Systémy pro inline analýzu nápojů: Beer Monitor 5500/5600 

Systémy pro inline analýzu nápojů: Cobrix 5500/5600 

Systémy pro inline analýzu nápojů: Fermentation Monitor 

Viskozimetr s padající kuličkou: Lovis 2000 M/ME 

Zákalometr: Haze 3001 

Showing to of

Benefits

Kombinujte více než 25 přístrojů pro stabilizaci kvality

Výběrem z více než 25 oborově specifických přístrojů je možné pro perfektní zajištění požadavků nastavit individuální kombinaci laboratorní a procesní instrumentace. Výsledek: redukce výroby mimo specifikace při nejnižších možných nákladech a v co nejkratším čase, posílení značky a vylepšení dobrého jména Vaší společnosti.

Více než 40 let zkušeností v oblasti výroby piva

Analytické systémy pro nápoje Anton Paar jsou výsledkem více než 40 let zkušeností s inline, at-line a laboratorní analýzou nápojů. Na pozadí měření tisíců vzorků obsahuje portfolio měření prvotřídní přístroje pro kontinuální, přesné a bezpečné měření klíčových parametrů kvality jako je obsah alkoholu, extraktu, rozpuštěného CO₂ a O₂, pH a mnoha dalších. Vyberte si hlavní podpůrnou technologii – od prověření vstupního materiálu suroviny až po finální kontrolu kvality baleného nápoje.

Kalibrace a nastavení stiskem jednoho tlačítka

Integrace dat mezi laboratoří a procesními systémy zjednodušuje proces dokumentace, řídí konzistenci dat a eliminuje chyby při přepisu. Přímé propojení procesních a laboratorních analytických systémů s vyhodnocovacím softwarem Davis 5 podporuje, polo-automatizuje a zjednodušuje kalibraci a nastavení procesních senzorů Anton Paar s referenčními výsledky z laboratoře.

Sledujte 15+ parametrů z libovolného místa výroby

Výrobní proces lze monitorovat v libovolném čase a ze kterékoliv místa výrobního závodu. Davis 5 průběžně shromažďuje a ukládá data, generuje automatické záznamy dle požadavků, například směrodatnou odchylku, provozní doby, prostoje linky a kvalitu údajů (Cp, Cpk a Quality Index, atd.). Tyto protokoly lze exportovat ve formátech XML nebo PDF a zaslat do chytrého telefonu, tabletu nebo PC. Při použití rozhraní XML jsou data integrována s různými řešeními statistické kontroly procesu.

Globální podpora a servis od lokálních specialistů

Globální síť Anton Paar poskytuje místní znalosti a servis zkušenými pracovníky technické podpory. Experti na telefonu a v servisních programech zajišťují klid, zaručují nejvyšší kvalitu po celou dobu životnosti přístroje a zkracují dobu prostojů.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars