Termická analýza

Termická analýza

Termooptická analýza – termická analýza prostřednictvím rychlého a jednoduchého optického měření

Technika TORC (termooptická oscilační refrakční charakterizace) využívá inovativním a jedinečným způsobem celá desetiletí know-how v oblasti optických přístrojů určených k termické analýze. Tato technika vyžaduje minimální přípravu vzorku při maximální míře tolerance vlastností vzorku. Stanovit lze koeficient tepelné roztažnosti, skelný a fázový přechod, jakož i polymerizaci různých typů vzorků: kapalin, gelových i pastovitých látek a některých pevných látek. Charakterizovat lze například vytvrzené a nevytvrzené pryskyřice, adheziva, lepidla apod. S minimální námahou lze monitorovat teplotně a časově závislé procesy.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of

5 Reasons

Jedinečná technika termooptické analýzy

Nová, revoluční technika termooptické oscilační refrakční charakterizace v přístroji TORC 5000 používá periodickou tepelnou excitaci a analyzuje optickou odezvu. Toto optické měření se používá ke stanovení termických vlastností. Bez mechanických změn.

Rozsáhlý sortiment vzorků – velké množství dat

Technika TORC je vhodná pro široké spektrum různých typů vzorků. Vzorek stačí jen aplikovat na měřicí povrch. Měřit lze i silně adhezivní látky a vzorky procházející fázovými přechody. Měření poskytuje data pro stanovení skelného přechodu, bodu tání, doby vytvrzování, rychlosti vytvrzování, vytvrzovací teploty, jakož i stanovení smrštění a expanzi objemu.

Stabilní měření po celé týdny

Kvaziizotermní měření poskytuje vhled do časově závislých procesů, např. vytvrzování nebo stárnutí různých typů vzorků v delším časovém úseku. To vše umožňuje robustní konstrukce přístroje a stabilní, přesné měření.

Nejjednodušší manipulace se vzorkem

Termooptická analýza nevyžaduje žádnou přípravu vzorku, což šetří čas a předchází vzniku chyb. Přístroj TORC 5000 je připraven k analýze různých typů vzorků a jejich objemů: Smáčené části jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů, jako jsou například nerezová ocel a safír. Měření vyžaduje pouhých několik miligramů vzorku.

Přímé měření a analýza

Počítačový software s intuitivním uživatelským rozhraním je Vaším průvodcem od spuštění měření až po analýzu výsledků. Měření lze nastavit v průběhu několika sekund a výsledky termické analýzy lze získat stisknutím jediného tlačítka.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars