Shoda s farmaceutickými předpisy v oblastech viskozimetrie a reometrie

OVLÁDNĚTE TOK MATERIÁLU a buďte v souladu s předpisy

Viskozimetry a reometry Anton Paar jsou dokonalými nástroji pro zjišťování vlastností a zlepšování struktury a konzistence vašich materiálů. Můžete si být jistí, že všechny nástroje mají následující vlastnosti:

  • Úplná shoda s farmaceutickou směrnicí 21 CFR Part 11 a úplná integrita dat*
  • Funkce, které usnadňují měření obtížných vzorků jakéhokoli typu a umožňují vyhýbat se chybám uživatelů
  • Vysoká úroveň modularity týkající se příslušenství a technik měření
  • Unikátní farmaceutické kvalifikace, která vám umožňuje ušetřit obrovské množství času a peněz během kvalifikace zařízení
  • Globální aplikační a servisní síť, široké aplikační znalosti a místní podpora v regionálních technických střediscích

* ViscoQC 100 poskytuje omezené funkce pro soulad s farmaceutickými předpisy

OVLÁDNĚTE TOK MATERIÁLU a najděte své řešení

Všechno teče, což platí také pro farmaceutickou výrobu, kontrolu kvality a výzkum. Anton Paar nabízí širokou škálu řešení pro určení chování různých materiálů v průběhu toku a deformací. Zkoumat lze vše od olejů využívaných jako surovina až po koncové produkty, například sirupy proti kašli, gelya dokonce i katétrové polymery a tabletky v práškové podobě.

Výzva Řešení Vaše výhoda Přístroj

Zvlhčující účinek kapek do očí vydrží pouze několik sekund.

Analyzujte a přesně vyčíslete viskozitu metylcelulózy v očních kapkách při různých teplotách a simulujte tak skutečné podmínky (pseudoplastické chování způsobené mrkáním a působením tělesné teploty).

Můžete simulovat konzistenci očních kapek tím, že určíte hodnotu viskozity při různých hodnotách smykové rychlosti a teploty. Když budete znát tyto hodnoty, můžete pak přizpůsobit množství roztoku metylcelulózy v očních kapkách.

Po přibližně 6 měsících skladování kožní gel v tubě ztvrdne.

Zkontrolujte stabilitu během skladování pomocí měření typu frequency sweep, abyste zamezili oddělování obou fází v gelu.

Rychlé a přesné měření typu frequency sweep lze provést díky reologickým oscilačním testům. Předem definované testovací šablony vám umožňují charakterizovat váš gel během několika minut (s proměnlivým obsahem xantanu).

Sirup na kašel nezůstává na lžíci a příliš rychle protéká zažívacím traktem (takže povrch hrdla není pokryt).

Určete viskozitu jednobodovým měřením a zajistěte tak rychlou kvalitativní kontrolu, nebo proveďte vícebodovou analýzu za konstantní teploty se zvyšující se rychlostí.

Když použijete jednobodové měření viskozity nebo budete studovat chování v závislosti na toku nebo teplotě, můžete tím zajistit zklidňující účinek a správnou viskozitu sirupu na kašel Podrobnější analýzu tokového chování sirupu na kašel můžete zajistit pomocí matematického modelu „shear thinning index“.

Masti není možné vypumpovat ani vymačknout z balení. Během aplikace na cílové oblasti těla není zajištěna dobrá roztíratelnost.

Určete viskozitu jednobodovým měřením a zajistěte tak rychlou kontrolu kvality, nebo proveďte vícebodovou analýzu za konstantní teploty se zvyšující se rychlostí / smykovou rychlostí.

Dokonalou pumpovatelnost a roztíratelnost mastí můžete zajistit pomocí jednobodového měření viskozity nebo studiem tokového chování a meze toku.

Mikroemulze se za tepla oddělují do fází (35 °C).

Analyzujte tokové chování závislé na teplotě při konstantní rychlosti / smykové rychlosti.

Chování produktu můžete simulovat během skladování při různých teplotách a dle potřeby vylepšovat složení.

Po vymačkání z tuby je mast příliš slabá.

Analyzujte strukturální regeneraci krokovým testem: 3intervalové tixotropní testy (3ITT).

Díky tomuto testu můžete simulovat chování skutečného vzorku během aplikace. Interval 1 simuluje klidovou fázi před zpracováním. Interval 2 slouží jako simulace smykových sil během aplikace. Interval 3 popisuje klidovou fázi a strukturální regeneraci po aplikaci (vymačkání z tuby / plnění / stříkání pumpičkou).

Klinickou výživu nelze snadno polykat.

Určete viskozitu jednobodovým měřením a zajistěte tak rychlou kontrolu kvality, nebo proveďte vícebodovou analýzu za konstantní teploty se zvyšující se rychlostí / smykovou rychlostí.

Díky analýze viskozity při nízké a vysoké smykové rychlosti lze určit viskozitu klinické výživy v klidu a během polykání. Přidávání zahušťovacích látek do kapaliny s nízkou viskozitou zajišťuje vyšší viskozitu kapaliny, což pak usnadňuje polykání.

Tabletky se rozpadají během výroby nebo skladování.

Určete kohezní sílu práškového materiálu, který se používá k lisování léků.

Můžete určit kritické parametry pro kohezní sílu své suroviny a minimalizovat míru množství neshodné výroby ve výrobním procesu díky tomu, že budete používat pouze prášky s vhodnými parametry a produkční parametry budete upravovat vhodným způsobem.

Během výrobního procesu má surový materiál tendenci se oddělovat nebo nepromíchat.

Zkontrolujte segregaci a úhel vnitřního tření vašeho granulátu.

Negativních vlivů na efektivitu aktivní farmaceutické látky a problémů při výrobním procesu kvůli změněnému chování toku prášku se můžete vyvarovat změnou formulace surového materiálu.

Umělé klouby vykazují znaky opotřebení velice záhy po implantaci.

Zkontrolujte tribologické vlastnosti (tření, otěr, lubrikace) kombinace materiálů, která se používá pro umělé klouby.

Můžete zkoumat a optimalizovat vhodné kombinace materiálů a povrchových úprav, abyste zajistili dlouhou životnost umělých kloubů v lidském těle.

Dezinfekční prostředek na ruce (tekutý nebo gelový) má při aplikaci na ruce nevyhovující konzistenci.

Analyzujte čerpatelnost a roztíratelnost prostředku pomocí rotačního měření a oscilačních reologických vlastností (chování produktu ve styku s kůží).

Kvalitu produktu můžete zdokonalit dosažením správných reologických vlastností, které zajistí snadné dávkování, dobré roztírání a zároveň, aby prostředek nebyl příliš tekutý.

Zvýšení produkce vakcín komplikují problémy s mícháním složek.

Zjistěte ideální procesní parametry a parametry míchání na základě analýzy reologických vlastností.

Přechod z malého laboratorního měřítka na velké průmyslové procesy můžete naplánovat díky znalostem viskozitních vlastností. A také můžete přesně kontrolovat kvalitu během výroby.

Při použití methylcelulózy ve výrobě se mění viskozita vzorku.

Měřte viskozitu v závislosti na smykové rychlosti.

Pro každý roztok a koncentraci za účelem dosažení maximální kapacity můžete nalézt správné parametry zpracování, aniž byste plýtvali materiálem.

Aplikace dentálních kompozitních výplní do zubu pacienta se komplikuje v důsledku dilatantního chování výplní během aplikace.

Analyzujte proces síťování a nastavení vlastností kompozitů.

Při použití a aplikaci našich dentálních kompozitních výplní vám zaručíme jejich stabilní chování.

Vlivem vlhkosti prostředí je zpracování práškových materiálů (např. při tabletování) v továrně velice obtížné.

Změřte dopad vlhkosti na tok práškových materiálů a jeho další vlastnosti.

Díky tomu budete moci optimalizovat parametry prostředí a výroby, a tím se vyhnout nákladným odstávkám ve výrobě.

Nenašli jste svůj konkrétní vzorek? Anton Paar má i tak řešení pro váš problém. Kontaktujte nás a získejte další informace. 

Celý svět viskozimetrie a reometrie

Tokové vlastnosti a deformační chování jsou základními parametry při charakterizaci materiálů. Viskozimetry a reometry jsou ideálními nástroji, pokud potřebujete zjistit, zda má váš vzorek ty správné tokové vlastnosti.

Více

OVLÁDNĚTE TOK MATERIÁLU s farmaceutickými směrnicemi

Splnění potřebných regulací může být náročné pro jakoukoli farmaceutickou společnost. Anton Paar vás podporuje osvědčeným výrobním procesem (GMP) a lékopisnými normami. V každém kroku svého procesu můžete využívat komplexní portfolio nejmodernějších rotačních viskozimetrů a rotačních/oscilačních reometrů od Anton Paar. 

Rotační viskozimetry
ViscoQC 100 | 300

Rotační
reometry
Rotační a oscilační
reometry

3letá záruka

  • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
  • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
  • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace

ALCOA+

Cestoa k úplné datové integritě je ALCOA+ spolu se svými základními principy datové kvality. Integrita dat je ve farmaceutickém průmyslu klíčovým faktorem a stává se stále více důležitoupro GMP a dodržení předpisů v této oblasti.

ALCOA+ znamená, že všechna data, ať už tištění nebo elektronická, musí být:

Přiřaditelná: Data musí být zaznamenána přesně a musí být jasné, kdo a kdy akci provedl.

Čitelná: Data musí být trvale zaznamenaná v průběhu jejich celého životního cyklu na trvanlivé médium a musí být čitelná.

Aktuální: Data musí být zaznamenána ve chvíli, kdy je daná činnost prováděna.

Originální: Data musí být původním záznamem nebo certifikátem ověřenou kopií.

Správná: Data nesmí obsahovat chyby ani provedené úpravy bez dokumentace změn (úplný audit trail); data musí být spolehlivá.

Kompletní: Data musí zahrnovat opakované testy nebo opakované analýzy provedené se vzorkem.

Konzistentní: Data musí být opatřena datovými a časovými razítky analýzy v očekávaném a chronologickém pořadí.

Trvanlivá: Data musí být zdokumentována na pracovních listech, v laboratorních denících nebo na elektronických médiích.

Dostupná: Data musí být přístupná pro účely kontroly po celou dobu životnosti záznamu.

Anton Paar má řešení pro váš problém. Kontaktujte nás a získejte další informace.