Řada autosorb iQ

Mikroporézní fyzisorpční/chemisorpční analyzátory

Tyto vysoce citlivé analyzátory sorpce plynu používají patentovanou technologii malých chlazených zón pro detailní analýzu distribuce velikosti mikropórů až tří vzorků najednou. Realizují ta nejnáročnější měření zeolitů, aktivního uhlí a MOF v rámci výzkumu nových materiálů v průmyslových a ekologických aplikacích, jako jsou skladování plynu či superkondenzátory. Jejich integrované vnitřní vývěvy a specializované stanice pro přípravu vzorků minimalizují prostorové nároky. Jsou k dispozici v různých konfiguracích jako chemisorpční jednotky, které stále disponují i kompletní schopností měření fyzisorpce, pro ucelenou charakterizaci katalyzátoru způsobem „all-in-one“.

Kontaktujte nás Stáhnout brožuru

Technické specifikace

Snímače tlaku
XR stanice 0,1 torr + 10 torr + 1000 torr
MP stanice 1 torr + 10 torr + 1000 torr
AG stanice 1000 torr
Přesnost tlaku
0,1 torr, 1 torr <±0,15 % z odečtu
10 torr <±0,12 % z odečtu
1000 torr <±0,11 % z celého rozsahu
Vestavěný vakuový systém
Vysokovakuová konstrukce Těsnění „kov na kov“ v kritických zónách měření
Vakuový systém (XR/MP) Turbomolekulární vývěva a suché membránové čerpadlo
Nejvyšší dosažitelné vakuum (XR/MP) 5 x 10⁻¹⁰ mbar (5 x 10⁻⁸ Pa) (3,75 x 10⁻¹⁰ mm Hg)
Vakuový systém (AG) Dvoustupňové rotační olejové čerpadlo s předsazeným záchytem kondenzátu
Nejvyšší dosažitelné vakuum (AG) <2,5 x 10⁻³ mm Hg (<3,3 x 10⁻³ mbar)
Fyzisorpční schopnosti
Analytické stanice 1, 2 či 3
Měřené parametry Distribuce velikosti pórů, objem pórů, plocha povrchu
Adsorbáty N₂, Ar, Kr, CO₂, O₂, H₂, CH₄, atd.
Chemisorpční schopnosti
Analytické stanice 1
Měřené parametry Aktivní (kovová) oblast, disperze, velikost krystalitů
Chemisorbované množství Kombinované, reverzibilní (slabé), nevratné (silné)
Chemisorpční monovrstva Extrapolace, Langmuir, disociační Langmuir, Freundlich, Temkin
Parametry katalyzátoru Aktivní (kovová) oblast, disperze, velikost krystalitů
Chemisorpční entalpie Clausius-Clapeyron
Průměr kapiláry cely 6 mm, 12 mm
Chemisorpční pec
Typ Keramická trubková pec s bezpečnostním tepelným štítem
Maximální teplota 1100 °C
Přesnost teploty 0,1 % rozsahu
Teplotní stabilita ±1 °C
Rychlost navyšování 1 °C až 50 °C za minutu
Maximální teplota 1100 °C
Chlazení pece Vestavěný ventilátor
Pec / uzávěr pece / separace Automatický
Adsorbáty N₂, Ar, Kr, CO₂, O₂, H₂, NH₃, atd.

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických odborníků na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Příslušenství