This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS:
SAXSpoint 5.0

Nejvyšší rozlišení pro neomezenou nanostrukturální analýzu

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

SAXSpoint 5.0 je ultimátní laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS s detekční technologií synchrotronu pro nejvyšší rozlišení v kompaktním systému. Využijte systému SAXS s vysokou brilancí od společnosti Anton Paar, který rozlišuje nanostruktury až do 620 nm. SAXSpoint 5.0 poskytuje neomezenou flexibilitu pro analýzu téměř jakéhokoli materiálu za ambientních i neambientních podmínek. Díky mnoha dalším volitelným funkcím je SAXSpoint 5.0 připraven pro budoucí aplikace v rozsahu mikrometrů (USAXS). Užijte si snadný přístup k nedestruktivnímu zkoumání vlastností materiálů prostřednictvím výkonných softwarových balíčků, které umožňují automatický provoz a analýzu dat.

Kontaktujte nás přímo a získejte další informace o nejnovějším vývoji, možnostech a řešeních na míru.

Key features

Vynikající kvalita dat v nejkratším čase měření

Vynikající kvalita dat v nejkratším čase měření

SAXSpoint 5.0 využívá brilantní RTG paprsek s vysokou spektrální čistotou a bezrozptylovou kolimací paprsku. Je vybaven účinným RTG mikrozdrojem nebo RTG zdrojem MetalJet a vysoce výkonnou optikou, a proto zajišťuje špičkové výsledky v mimořádně krátké době expozice. Společně s nejnovějšími hybridními detektory s fotonovým počítáním (HPC) zajišťuje vysoce kvalitní SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS výsledky v analýze vašich nanostrukturních materiálů. Vynikajícího rozlišení je dosaženo díky tomuto skvělému vybavení, lze tak rozlišovat struktury až do velikosti 620 nm prostřednictvím nejkompaktnějšího systému ve své třídě.

Získejte data SAXS a WAXS v jednom kroku

Získejte data SAXS a WAXS v jednom kroku

SAXSpoint 5.0 má pohyblivý detektor, Slidemaster, umožňující zcela automatizované studie rozptylu rentgenových paprsků ve velmi širokém rozsahu hodnot q. Proto můžete získat data SAXS a WAXS v jednom kroku bez nutnosti dalšího přenastavení systému. Zvolte si svůj optimální rozsah q od nejvyššího rozlišení v režimu SAXS po velké úhly v režimu WAXS pro každý experiment pouhým přesunutím detektoru.

SAXSpoint 5.0 poskytuje pro vaše měření automatický výběr blokování paprsku a umístění samotného bloku. Jelikož jsou integrovány nejnovější detektory EIGER2 R, mohou být prováděna bezokénková měření a měření bez zablokování paprsku.

Zjednodušte rutinní laboratorních činnosti

Zjednodušte rutinní laboratorních činnosti

Automatizace rutinních úkolů pro zrychlení vašeho měření je v laboratorním systému SAXSpoint 5.0 standardem. SAXSpoint 5.0 je vybaven funkcí Stagemaster, jež automaticky sladí veškeré rentgenové součásti a držáky vzorků, rozpozná, který držák je použit, a na základě toho systém nakonfiguruje. Díky tomu získáte nejlepší možný výsledek vašeho měření. Automatizujte plné využití kapacity systému pomocí autosampleru ASX pro kapalné vzorky, jako jsou disperze a biologické vzorky. Autosampler ASX lze naplnit až 192 vzorky a pro citlivé vzorky disponuje funkcí chlazení. 

Vyberte si své platformy: Jeden systém pro všechny experimentální podmínky

Vyberte si své platformy: Jeden systém pro všechny experimentální podmínky

Téměř jakýkoli druh nanostrukturního materiálu lze analyzovat s držáky vzorků Anton Paar. Přecházení mezi různými držáky vzorků je snadné a rychlé s funkcí TrueFocus zajišťující automatickou adjustaci všech součástí. Využijte jedinečnou flexibilitu nastavení měření.

 • TC platformy: studie s řízením teploty v rozsahu –150 °C až 600 °C
 • Vlhkostní cela: analýza při definované relativní vlhkosti a teplotě
 • Platforma GISAXS/GIXD: studie nanostrukturních povrchů a tenkých vrstev ve vakuu nebo v kombinaci s jedinečným teplotním modulem GISAXS (až do 500 °C)
 • Dávkovač s ohřevem/chlazením: automatizované studie se samplery s řízenou teplotou (vícenásobné pevné/pastové/kapalné vzorky nebo kapilární vzorky)
 • Tahová cela: analýza nanostrukturních vláken pod definovanou mechanickou zátěží. Řešení platforem vzorků na míru.
 • Modul RheoSAXS: kombinovaná komplexní reologická a nanostrukturní zkoumání v jednom kroku
 • Smyková cela: smykové experimenty až do 350 °C

Kontaktujte nás, abychom mohli projednat unikátní výzvy vaší experimentální činnosti. Platformy a držáky vzorků vyrobené na míru jsou dostupné na vyžádání.

Jděte přímo k výsledkům: výkonný software pro ovládání systému a analýzu dat

Jděte přímo k výsledkům: výkonný software pro ovládání systému a analýzu dat

Výkonná softwarová řešení SAXSdrive™ a SAXSanalysis™ podporují automatizované rutinní kroky, jako je nastavení a adjustace měření, a komplexní analýzu dat. Nastavte sériová měření, využívejte automatické dávkovače, teplotní skeny a časové studie a analyzujte získané 1D a 2D data pomocí přizpůsobitelných šablon. Určování parametrů, jako jsou poloměr otáčení, (RG),velikost částic, Porodova konstanta, specifický povrch, Kratkeho graf atd., jsou v softwaru SAXSanalysis™ standardem. Pro pokročilou interpretaci struktury (PCG), jako je velikost částic, rozložení velikosti, tvar a vnitřní struktura, jsou k dispozici techniky IFT a dekonvoluce.

Technical specifications

Zdroj RTG záření
 • Mikro-fokusovaný zdroj RTG záření Primux 100 micro (Cu, Mo; další materiály na vyžádání)
 • Volitelný duální mikro-fokusovaný zdroj RTG záření (Cu a Mo; další cílové materiály na vyžádání)
 • Vysoce výkonný zdroj Ga/In MetalJet
RTG optika a kolimace
 • Speciálně navržená optika ASTIX (plně evakuovaná)
 • Automatická bezrozptylová kolimace paprsku (plně evakuovaná)
Vzorkové cely a autosamplery
 • TCStage cely s řízenou teplotou (–150 °C až 600 °C)
 • GISAXS cela s možností ohřevu/chlazení (–150 °C až 500 °C)
 • Tahová cela s možností ohřevu/chlazení (–150 °C až 350 °C)
 • Vlhkostní cela
 • Autosamplery pro více vzorků s teplotní regulací (–150 °C až 350 °C)
 • Modul RheoSAXS
 • Smyková cela
 • Autosamplery ASX až pro 192 kapalných vzorků

Řešení namíru k dispozici na vyžádání

Speciální funkce Slidemaster: pohyblivý detektor (pohyb ve směru os X,Y,Z)
TrueFocus: automatické seřízení
TrueSWAXS: nepřerušené and simultánní studie SWAXS
Stagemaster: XYZ platforma s autodetekcí držáků vzorků
Volitelný modul WAXS s vysokým rozlišením
Volitelná vysoce výkonná optika poskytující tok RTG záření >4 x 10 8 ph/s
Volitelný USAXS modul
Volitelný integrovaný nízkoobjemový autosampler
Rozsah teplot -150 °C až 600 °C
Přesnost teploty ±0,1 °C
Atmosféra Vakuum, vzduch, inertní plyn, vlhkost (reaktivní plyny na vyžádání)
Držáky vzorků
 • Křemenné kapiláry pro kapaliny
 • Nízkoparazitická cela SiN
 • Držák pro pevné vzorky
 • PasteCell pro viskózní a práškové vzorky
 • RotorCell pro rotaci vzorků
 • Vysokotlaká cela
 • μ-Cell pro malá množství vzorku
 • FlowCell a TubeCell pro automatizaci
 • Držáky pro více vzorků
 • Vícekyvetové držáky
 • UV-Vis cela
 • Osmotická cela

Řešení na míru k dispozici na vyžádání

Detektory HPC detektory 2D EIGER2 R
Modul WAXS s vysokým rozlišením (řada EIGER2 R)
Dosažitelný q-rozsah 0,01 nm-1 až 49,3 nm-1 (hlavní detektor)
Software
 • Software pro měření a sběr datSAXSdrive™
 • Software pro zpracování a analýzu dat SAXSanalysis™
 • Pokročilý software pro interpretaci dat PCG
Plocha Půdorys
 • 3,6 m x 0,9 m (verze s Microsource, Š x H)
 • 4,5 m x 0,9 m (verze s MetalJet, Š x H)

Kontaktujte nás přímo a získejte další informace o nejnovějším vývoji, možnostech a řešeních na míru.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Accessories

Accessories

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Teplotně regulované platformy pro vzorky:
TCStages

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Temperovaný dávkovač

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Kamera Bonse-Hart USAXS:
Modul USAXS

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details
 • Automatické studie USAXS, SAXS a WAXS pomocí plně motorizované experimentální konfigurace
 • Sondování struktur od nanometrové po mikrometrovou úroveň
 • Současná a přesná (±0,1 °C) regulace teploty vzorku

More info

Autosampler (Bio-)SAXS pro kapaliny:
Nízkoobjemový autosampler

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details
 • Vysoce výkonný autosampler pro kapalné nanočástice a biologické vzorky (až 192 vzorků v jednom cyklu)
 • Optimalizovaná konfigurace vyžadující minimální objem vzorku (≤5 μl)
 • Modulární konstrukce umožňující snadné přepnutí na standardní platformy pro vzorky SAXS

More info

Automatický dávkovač:
ASX

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

GISAXS Stage 2.0

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Tahová cela Tensile Stage 2.0

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Vlhkostní cela

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Quartz cuvette 1 mm for TCS

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 10666