Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

GISAXS Stage 2.0

  • +3

Zkoumání nanostrukturních povrchů a tenkých vrstev

Díky měřením GISAXS můžete využívat reprezentativní informace o nanostrukturním povrchu vzorků s velkou plochou. GISAXS nevyžaduje téměř žádnou předběžnou přípravu vzorku. Měření lze provádět ve vakuu i v kontrolované atmosféře (vzduch, inertní plyn). Anton Paar GISAXS Stage 2.0 je velmi přesným motorizovaným přístrojem. Vzorky lze otáčet a naklánět a studovat v teplotním rozsahu -150 °C až 500 °C.

Klíčové charakteristiky

Rychlé a přesné studie mezního rozptylu s motorizovaným přístrojem GISAXS Stage 2.0

Rychlé a přesné studie mezního rozptylu s motorizovaným přístrojem GISAXS Stage 2.0

Přístroje SAXS Anton Paar, SAXSpoint 5.0 a SAXSpace, lze snadno vybavit držákem vzorku GISAXS Stage 2.0 s vysokým rozlišením pro studie GISAXS/GIWAXS/GIXD (mezní rozptyl SAXS/WAXS/difrakce). Držák lze přesně umisťovat ve směru os X, Y i Z. Vzorky lze naklánět a otáčet pomocí integrovaného rotátoru kolem osy s opakovatelností rotace do 0,001°.

Držák vzorku GISAXS 2.0 od Anton Paar vytváří perfektní prostředí pro charakterizaci např. mezoporézních tenkých vrstev, nanočástic na površích, kovových částic na oxidových površích a měkkých hmot, jako například polymerů/blokových kopolymerů ve formě tenkých vrstev a biologických materiálů ulpívajících na površích.

Rozšiřování měřicích možností díky modulu GISAXS Heating Module 2.0

Rozšiřování měřicích možností díky modulu GISAXS Heating Module 2.0

GISAXS Stage 2.0 lze s modulem GISAXS Heating Module 2.0 využívat při teplotách až do 500 °C. Modul zakrývá vzorek a tím pádem umožňuje měřit příslušný vzorek za normálních i abnormálních podmínek, například ve vzduchu, inertním plynu nebo ve vakuu.

Experimenty GISAXS za nízké teploty až do -150 °C

Experimenty GISAXS za nízké teploty až do -150 °C

Modul Heated/Cryo Module pro GISAXS 2.0 umožňuje měřit v rozsahu teplot -150 °C až 350 °C. Modul se na zařízení GISAXS Stage 2.0 snadno instaluje a měří s vynikající teplotní homogenitou na povrchu vzorku a umožňuje tak vytvářet optimální studie GISAXS/GIWAXS. Zařízení SAXS automaticky rozpozná držák vzorku ihned po jeho připojení.

Technické specifikace

Rozsah teploty -150 °C až 500 °C
Přesnost teploty +/-0,1 °C
Velikost vzorku až 100 mm x 100 mm
Naklánění vzorku -4° až +5,6°
Otáčení vzorku (osa ) 0° až 345°

Kontaktujte nás přímo a získejte další informace o nejnovějším vývoji, možnostech a řešeních na míru.

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kompatibilní přístroje

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Odvětví
Aplikace
Normy
Zobrazení do z