This is a required field.
Invalid
Part number

GISAXS Stage 2.0

Zkoumání nanostrukturních povrchů a tenkých vrstev

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Díky měřením GISAXS můžete využívat reprezentativní informace o nanostrukturním povrchu vzorků s velkou plochou. GISAXS nevyžaduje téměř žádnou předběžnou přípravu vzorku. Měření lze provádět ve vakuu i v kontrolované atmosféře (vzduch, inertní plyn). Anton Paar GISAXS Stage 2.0 je velmi přesným motorizovaným přístrojem. Vzorky lze otáčet a naklánět a studovat v teplotním rozsahu -150 °C až 500 °C.

Key features

Rychlé a přesné studie mezního rozptylu s motorizovaným přístrojem GISAXS Stage 2.0

Rychlé a přesné studie mezního rozptylu s motorizovaným přístrojem GISAXS Stage 2.0

Přístroje SAXS Anton Paar, SAXSpoint 5.0 a SAXSpace, lze snadno vybavit držákem vzorku GISAXS Stage 2.0 s vysokým rozlišením pro studie GISAXS/GIWAXS/GIXD (mezní rozptyl SAXS/WAXS/difrakce). Držák lze přesně umisťovat ve směru os X, Y i Z. Vzorky lze naklánět a otáčet pomocí integrovaného rotátoru kolem osy s opakovatelností rotace do 0,001°.

Držák vzorku GISAXS 2.0 od Anton Paar vytváří perfektní prostředí pro charakterizaci např. mezoporézních tenkých vrstev, nanočástic na površích, kovových částic na oxidových površích a měkkých hmot, jako například polymerů/blokových kopolymerů ve formě tenkých vrstev a biologických materiálů ulpívajících na površích.

Rozšiřování měřicích možností díky modulu GISAXS Heating Module 2.0

Rozšiřování měřicích možností díky modulu GISAXS Heating Module 2.0

GISAXS Stage 2.0 lze s modulem GISAXS Heating Module 2.0 využívat při teplotách až do 500 °C. Modul zakrývá vzorek a tím pádem umožňuje měřit příslušný vzorek za normálních i abnormálních podmínek, například ve vzduchu, inertním plynu nebo ve vakuu.

Experimenty GISAXS za nízké teploty až do -150 °C

Experimenty GISAXS za nízké teploty až do -150 °C

Modul Heated/Cryo Module pro GISAXS 2.0 umožňuje měřit v rozsahu teplot -150 °C až 350 °C. Modul se na zařízení GISAXS Stage 2.0 snadno instaluje a měří s vynikající teplotní homogenitou na povrchu vzorku a umožňuje tak vytvářet optimální studie GISAXS/GIWAXS. Zařízení SAXS automaticky rozpozná držák vzorku ihned po jeho připojení.

Technical specifications

Rozsah teploty -150 °C až 500 °C
Přesnost teploty +/-0,1 °C
Velikost vzorku až 100 mm x 100 mm
Naklánění vzorku -4° až +5,6°
Otáčení vzorku (osa ) 0° až 345°

Kontaktujte nás přímo a získejte další informace o nejnovějším vývoji, možnostech a řešeních na míru.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of