This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Systém SAXS/WAXS/BioSAXS:
SAXSpace

Vysokokapacitní analýza SAXS a WAXS nanostrukturovaných materiálů

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

SAXSpace je kompaktní laboratorní systém pro studie SAXS a WAXS, který má špičkový systém kolimačního bloku a zajišťuje intenzitu RTG paprsku pro velmi krátké doby měření. Slouží ke stanovení velikosti, distribuce velikosti a tvaru částic a domén v nanoškále a je speciálně určen k analýze izotropních, koloidních a biologických vzorků (BioSAXS). Robustní konstrukce přístroje SAXSpace, vysoká míra bezporuchovosti a automatizované pracovní toky zajišťují vysokou kapacitu přístroje a vysoce kvalitní výsledky SWAXS.

Key features

Rychlá práce v laboratoři: optimalizace pro vysokou kapacitu

Rychlá práce v laboratoři: optimalizace pro vysokou kapacitu

Vyšetřování a charakterizace biologických vzorků, jako jsou bílkoviny a enzymy nebo disperzí nanočástice zpravidla vyžaduje vícenásobnou analýzu mnoha vzorků zároveň. Přístroj SAXSpace je optimalizován ke zpracování až 192 tekutých vzorků v automatizovaném pracovním toku. Je zajištěna kombinace rychlé a precizní práce autosampleru ASX se vzorky a účinného čištění bez zásahu obsluhy. Proto lze provádět měření přes noc a získat kompletní datové sady pro analýzu následující den. Autosampler ASX je vybaven chlazením, které je často nutné pro citlivé biologické vzorky.

TrueFocus a Stagemaster vám ušetří čas

TrueFocus a Stagemaster vám ušetří čas

Díky funkci TrueFocus lze ušetřit čas s nastavováním jediným stisknutím tlačítka. Jedná se o plně automatizované a inteligentní nastavení všech součástí RTG a držáků vzorků.

Funkce Stagemaster automaticky rozpozná, který držák se používá, a na základě toho nakonfiguruje systém. Proto umožňuje nejlepší možný výsledek měření bez nutnosti manuálních zásahů a dává vašim měřením plnou flexibilitu.

SAXS v kombinaci s WAXS: TrueSWAXS

SAXS v kombinaci s WAXS: TrueSWAXS

TrueSWAXS umožňuje simultánní a kontinuální studie SWAXS do 60° 2Ѳ v jednotném rozlišení. Díky shromážděnému signálu rozptylu při nízkých úhlech (SAXS) získáváte informace o velkých soustavách, jako je struktura částic a částicová nebo makromolekulární soustava, o velikosti až několik stovek nanometrů. Signál při velkých úhlech (WAXS) zároveň poskytuje informace o krystalické struktuře na atomové úrovni. Funkce TrueSWAXS to vše poskytne v jediném průchodu a z jednoho vzorku. Proto vám pomůže urychlit kapacitu pro vícenásobné analýzy. S funkcí TrueSWAXS není třeba systém znovu nastavovat. Máte jistotu, že rozlišení bude jednotné a že získáte spolehlivé výsledky.

Široká škála možností měření díky všestranným držákům vzorků

Široká škála možností měření díky všestranným držákům vzorků

Všestranná komora na vzorky SAXSpace vám přináší nespočet možností analýzy a plnou experimentální flexibilitu. Využijte širokou nabídku platforem a držáků vzorků pro ambientní a non-ambientní studie, jako jsou studie s řízenou teplotou (-150 °C až 600 °C), vlhkostí, definovanou mechanickou zátěží a automatizovaným měřením multipevných/pastózních/kapalných vzorků nebo analýzu tenkých filmů a nanostrukturovaných povrchů (GISAXS). Držáky vzorků jsou typu plug-and-play a jsou automaticky rozpoznány pomocí funkce Stagemaster, která konfiguruje systém automaticky. Komora na vzorky vám také dává volnost použít vlastní nastavení vzorků, pro které společnosti Anton Paar poskytuje přizpůsobená řešení.

Výkonný software pro řízení a analýzu dat

Výkonný software pro řízení a analýzu dat

Ovládání a analýza rozptylových dat vyžadují účinná softwarová řešení. SAXSdrive™ a SAXSanalysis™ podporují automatizované rutinní kroky, jako je nastavení a seřízení měření, a komplexní analýzu dat. Využívejte automatické dávkovače, teplotní skeny a časové studie a analyzujte přijaté 1D a 2D sady dat. Určování parametrů, jako jsou poloměr otáčení, velikost částic, Porodova konstanta, specifický povrch, Kratkeho graf atd., jsou v softwaru SAXSanalysis™ standardem. Pro pokročilou interpretaci struktury, jako je velikost částic, rozložení velikosti, tvar a vnitřní struktura, jsou k dispozici techniky IFT a dekonvoluce.

Technical specifications

Zdroj RTG Primux 3000 se zatavenou trubicí (Cu, Mo)
RTG optika Uživatelsky designovaná vícevrstvá optika (plně evakuovaná)
Vylepšená kolimace vycházející z Kratkeho blokujícího paprsku bez rozptylu (plně evakuovaná)
Platformy vzorků/
autosamplery
 
 • TCStages
 • Platforma s vlhkostní atmosférou
 • Tensile Stage
 • Cela GI-SAXS
 • Autosamplery ASX
 • VarioStage
 • Uživatelsky koncipované držáky na vyžádání
 
Speciální funkce TrueFocus: auto-adjustace s RTG paprskem
TrueSWAXS: simultánní SWAXS studie
do 60° 2Ѳ
StageMaster: YZ držák s autodetekcí
držáků vzorků
Rozlišení systému qmin: 0,03 nm-1
Prostředí vzorků
- Teplotní rozsah
- Atmosféra
-150 °C až +600 °C, ±0,1 °C
Vakuum, vzduch, inertní plyn, vlhkost
(reaktivní plyny na vyžádání)
Držáky vzorků
 • Křemenná kapilára pro kapaliny
 • Cela SiN s nízkým vnitřním třením
 • Držák pro pevné vzorky
 • PasteCell pro viskózní a práškové vzorky
 • RotorCell pro rotaci vzorků<
 • Vysokotlakové cely
 • μ-Cell pro malá množství vzorku
 • FlowCell/TubeCell pro automatizaci
Doba měření < 1 minuta až 30 minut (zpravidla)
Detektory Hybridní detektory s fotonovým počítáním (HPC) řady 1D Mythen2 R a řady 2D EIGER R
Dosažitelný q rozsah 0,03 nm-1 až 40,7 nm-1
200 nm > d > 0.15 nm
Software SAXSdrive™ software pro měření a sběr
SAXSanalysis™ software pro zpracování a analýzu dat
Software pro pokročilou interpretaci dat (PCG)
Rozměry (stopa) 1,8 m x 0,9 m (D x Š)

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Consumables & Accessories

Consumables & Accessories

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Bulb 24V 80mA Ba5s for ID3003 Gen

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 104684

Temperovaný dávkovač

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

GISAXS Stage 2.0

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Automatický dávkovač:
ASX

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

VarioStage

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Tahová cela Tensile Stage 2.0

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Vlhkostní cela

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Teplotně regulované platformy pro vzorky:
TCStages

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months