This is a required field.
Invalid
Part number

Analyzátor balených nápojů:
PBA

Model:
 • Přímé selektivní stanovení alkoholu pomocí přístroje Alcolyzer 3001 Beer
 • Bez nutnosti přípravy vzorku; výsledky více než 9x rychlejší než u konvenčních metod
 • Modulární nastavení s více než 30 průmyslově specifickými parametry
 • Pro všechny druhy piva, cidery, nápoje typu hard seltzer a kombuchu
 • Současné stanovení °Brix a obsahu CO2
 • Bez nutnosti přípravy vzorku; výsledky více než 6x rychlejší než u konvenčních metod
 • Modulární nastavení: více než 10 průmyslově specifických parametrů
 • Automatická korekce všech parametrů účinnosti rozpuštěného CO2
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Nové analyzátory balených nápojů Anton Paar, PBA 5001 Beer a PBA 5001 Softdrink, jsou jednotlivé laboratorní systémy pro každý krok vašeho procesu výroby nápojů a poskytují přizpůsobenou automatizovanou analýzu za pouhé 3 minuty – až 9x rychleji než běžné metody. Simultánní měření v jednom cyklu eliminuje časově náročnou kalibraci, minimalizuje čištění a ušetří vám až 2 hodiny denně. Nové rozhraní navíc optimalizuje podporu operátora a správu dat.

Výhody

Analyzátory balených nápojů poskytují výsledky mnohem rychleji než běžné metody vyžadující přípravu vzorků formou např. odplynění a filtrace, které jsou spolu s chybami způsobenými špatnou manipulací se vzorky eliminovány automatickou korekcí účinnosti rozpuštěného CO2. Za 3 minuty vám PBA řeknou vše, co potřebujete vědět o vlastnostech vašeho produktu, a v případě potřeby vám poskytnou čas na provedení úprav. Navíc jsou dodávány s modulárním, volně konfigurovatelným nastavením.

Uvolněte kapacitu laboratoře
 • Optimalizujte cennou kapacitu ve své laboratoři
 • Určete své klíčové parametry za pouhé 3 minuty
 • Zajistěte kvalitu produktu 

Výzva

Monitorování a propouštění šarže produktu je zásadní úkol, který je třeba provést za časového omezení a vyžaduje prostředky ve vaší laboratoři.

Řešení

Simultánní analýza všech relevantních kvalitativních parametrů pomocí jediného analyzátoru balených nápojů snižuje čas analýzy na pouhé 3 minuty – což je více než 9krát rychleji než u běžných metod.

Výhoda

Získejte super-rychle maximum informací, zajistěte kvalitu produktu a snižte úsilí pracovníků laboratoře na minimum.

Eliminujte chyby při manipulaci
 • Plňte vzorky přímo z baleného nápoje
 • Zbavte se časově náročné přípravy vzorků
 • Zvyšte produktivitu laboratoře

Výzva

Získání kvalitativních parametrů tradičními metodami často vyžaduje odplynění a filtraci. To s sebou nese riziko znehodnocení vzorku a potenciální ztráty těkavých složek.

Řešení

Přímé tlakové plnění vzorku v analyzátoru balených nápojů PBA zcela vylučuje potřebu přípravy vzorku, použití skleněných pomůcek a potenciální kontaminaci produktu.

Výhoda

Eliminace interakce operátora se vzorkem zajišťuje nekompromisní spolehlivost výsledků analýzy.

Nakonfigurujte si své špičkové řešení
 • Přizpůsobte řešení pro vaše měření vašim požadavkům
 • Vyberte si z modulárního portfolia
 • Využijte simultánní multiparametrovou analýzu

Výzva

Zajištění kvality a požadavek na sledování konkrétních parametrů kvality je často definován charakteristikami vzorku a vyžaduje individuální řešení pro měření.

Řešení

Modulární nastavení analyzátoru balených nápojů PBA umožňuje konfiguraci vašeho ideálního řešení pro měření včetně potřebných parametrů.

Výhoda

Analyzujte všechny požadované kvalitativní parametry z jednoho vzorku v jediném systému v rámci jediného cyklu měření a snižte komplikovanost práce ve své laboratoři na minimum.

Vyberte si dle svých požadavků
 • Vyberte parametry, které vás zajímají
 • Přizpůsobte zařízení svým konkrétním potřebám
 • Vychutnejte si špičkovou použitelnost pro váš klid

Výzva

Definování požadovaných parametrů, konfigurací zobrazení i výstupních veličin může být časově náročný úkol.

Řešení

Analyzátory balených nápojů společnosti Anton Paar jsou dodávány s předdefinovanými produkty a identifikují nejvhodnější výstupní množství pro váš konkrétní způsob použití.

Výhoda

Zbavte se časově náročné individuální konfigurace parametrů za současného zachování svobody přizpůsobení systému, kdykoli je to potřeba.

Technical specifications

PBA 5001 Pivo PBA 5001 Nealkoholický nápoj DMA 4101 DMA 4501 DMA 5001
Rozsah měření
Hustota 0 g/cm³ až 3 g/cm³
Teplota 15 °C / 20 °C 20 °C 0 °C – 100 °C
Tlak absolutní tlak až 10 barů (145 psi)
Alkohol 0 až 12 % obj. - - - -
Původní extrakt 0 až 30 °Plato - - - -
Barva (volitelně) 0 až 120 EBC - - - -
Koncentrace cukru skutečná 0 °Brix – 15 °Brix 0 °Brix – 80 °Brix
Koncentrace CO2 0 obj. až 6 obj. (0 g/l až 12 g/l) při 30 °C (86 °F)
0 obj. až 10 obj. (0 g/l až 20 g/l) <15 °C (59 °F)
- - -
Koncentrace O2 0 ppm až 4 ppm - - -
Hodnota pH pH 0 až pH 14
Opakovatelnost, s. d.
Hustota 0,00001 g/cm³ (DMA 4101)
0,000005 g/cm³ (DMA 4501)
0,000001 g/cm³ (DMA 5001)
0,00001 g/cm³ 0,000005 g/cm³ 0,000001 g/cm³
Teplota 0,02 °C (0,04 °F) (DMA 4101)
0,01 °C (0,02 °F) (DMA 4501)
0,001 °C (0,002 °F) (DMA 5001)
0,02 °C (0,04 °F) 0,01 °C (0,02 °F) 0,001 ° C (0,002 ° F)
Alkohol 0,01 % v/v - - - -
Původní extrakt 0,03 °Plato - - - -
Extrakt 0,01 % hm. - 0,015 % hm. 0,01 % hm. <0,01 % hm.
Color 0,1 EBC - - - -
Koncentrace cukru skutečná 0,015 °Brix (DMA 4101)
0,01 °Brix (DMA 4501)
< 0,01 °Brix (DMA 5001)
0,015 °Brix 0,01 °Brix < 0,01 °Brix
Koncentrace CO2 0,005 obj. (0,01 g/l) - - -
Koncentrace O2 2 ppb (v rozsahu <200 ppb) - - -
Hodnota pH 0,02 (v rozsahu pH 3–7)
Všeobecné informace
Výkonnostní charakteristika U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™, korekce výsledků v celém rozsahu
Minimální množství vzorku na jedno měření 150 ml 2 ml
Typická doba měření jednoho vzorku 3 minuty (včetně plnění)
Typická kapacita systému 15 vzorků za hodinu
Displej 10,1" TFT WXGA (1280 x 800 Px), dotyková obrazovka PCAP
Ovládání dotykový displej, volitelná klávesnice, myš a čtečka čárových kódů
Interní paměť více než 10 000 hodnot měření se snímky kamery
Napájecí zdroj AC 100 až 240 V, 50/60 Hz, fluktuace ±10 %, 190 VA
Komunikační rozhraní 5 x USB, Ethernet, CAN, RS232
Rozměry (D x Š x V) 482 mm x 750 mm x 670 mm (19,0 in x 29,5 in x 26,4 in) 482 x 730 x 446 mm (20,7 x 28,7 x 17,6 in) 526 mm x 347 mm x 230 mm (20,7 in x 13,7 in x 9 in)
Hmotnost cca 35,7 kg (77 lb) 22,4 kg (50 lb)
Okolní podmínky  (EN 61010) Pouze pro vnitřní použití
Okolní teplota 15 °C až 35 °C (59 °F až 95 °F)
Vlhkost vzduchu nekondenzující; 20 °C, <90% relativní vlhkost;
20° C, <90% relativní vlhkost; 25 °C, <60% relativní vlhkost; 30 °C, <45% relativní vlhkost

Standards

Open all
Close all

AOAC

Method 956.02 (430 nm)

ASBC

Beer-4G: Near-Infrared and Original Extract Content (2004)

BCoJ

8.3.6 Alcolyzer for Alcohol Contents
8.4.3 Alcolyzer for Real Extract
BCOJ: analytická metoda pro pivo

EBC

Kapitola 9.2.6

Mebak

Kapitola 2.9.6.3
Kapitola 2.12.2

Velká Británie

T 4928-2008

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Software

Software

Software

Software

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Digitální tok informací; ruční zpracování dat není třeba
 • Šetří čas a eliminuje chyby ve čtení a přepisování výsledků
 • Všechny informace jsou kdykoli dostupné na stejném místě
 • Můžete komunikovat se stávajícími systémy data managementu prostřednictvím nastavitelného rozhraní

More info