Badanie właściwości klejów za pomocą wiskozymetrów i reometrów

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD PRZEPŁYWEM i zdobądź nową wiedzę

Dzięki bogatemu portfolio wiskozymetrów i reometrów firmy Anton Paar masz pod ręką wszystkie rodzaje metod badawczych do analizy właściwości Twoich materiałów klejących. Oprócz typowych badań reologicznych, takich jak krzywe lepkości lub określanie właściwości lepkosprężystych materiałów, dostarczamy indywidualne rozwiązania, np. do dynamicznej analizy mechanicznej folii, symulacji utwardzania wywołanego promieniowaniem UV oraz warunków środowiskowych, takich jak wilgotność.

Twoje wyzwania pomiarowe są łatwe do opanowania dzięki:

 • cechom urządzenia, które ułatwiają pomiar trudnych próbek, ułatwiają określenie zachowania próbki w różnych warunkach i pomagają uniknąć błędów użytkownika
 • dużej modułowości, w zakresie akcesoriów i szerokiej gamy technik pomiarowych
 • globalnej sieć aplikacji i usług serwisowych, obszernej wiedzy na temat aplikacji oraz lokalnego wsparcia w regionalnych centrach technicznych firmy Anton Paar.
 • inteligentnemu rozpoznawaniu i konfiguracja narzędzi dla łatwej obsługi i minimalizacji błędów.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD LEPKOŚCIĄ i znajdź swoje rozwiązanie

Istotne jest, aby znać i kontrolować przepływ i sprężystość na każdym etapie produkcji kleju (produkcja, kontrola jakości i badania naukowe). Od klejów niereaktywnych do reaktywnych, od klejów jednoskładnikowych do wieloskładnikowych oraz klejów o różnych rodzajach utwardzania (czas, temperatura, promieniowanie UV lub wilgotność).

RozwiązanieTwoja korzyśćAparat
Podstawowe pomiary lepkości i pomiary reologiczne

Klej jest zbyt cienki lub zbyt gruby do zastosowania.

Określ lepkość materiału wykonując szybką kontrolę jakości przy stałej prędkości obrotowej.

Dostosuj konsystencję tak, aby klej nie spływał z powierzchni, która musi być przyklejona, ani nie utknął w tubce.

Klej nie wpływa do szczeliny.

Określ lepkość przy określonej szybkości/szybkości ścinania.

Dopasuj formułę, aby zmniejszyć lepkość kleju w celu łatwiejszego wypełniania w szczelin.

Rozprowadzenie masy uszczelniającej na powierzchni klejenia nie jest możliwe.

Określ lepkość przy różnych szybkościach ścinania, aby symulować zachowanie się masy uszczelniającej w spoczynku i podczas jej rozprowadzania na powierzchni (aplikacja).

Znając lepkość przy różnych szybkościach ścinania, można regulować charakterystykę przepływu masy uszczelniającej na każdym etapie jej aplikacji (od wyciskania z tubki do nakładania na czystą powierzchnię).

Wiązanie dwóch powierzchni z pomocą środka wiążącego trwa zbyt długo.

Określ zachowanie zależne od czasu przy stałej szybkości obrotowej/szybkości ścinania.

Znajomość czasu potrzebnego na zwiększenie lepkości środka utrwalającego w celu utwardzenia pomaga określić prawidłową formułę

Żywica epoksydowa zapycha urządzenie podczas pompowania lub podczas nakładania.

Przeanalizuj granicę plastyczności kleju.

Dopasuj formułę kleju, aby obniżyć granicę plastyczności próbki tak, aby zmniejszyć siłę potrzebną np. do jej przepompowania przez tubkę.

Klej silikonowy wypływa z powierzchni klejenia.

Przeanalizuj rozkład strukturalny i odzysk wewnętrznej struktury kleju.

Dopasuj formułę kleju silikonowego tak, aby jego lepkość została zachowana po aplikacji i pozostawała na powierzchni klejenia.

klej wykazuje separację faz lub sedymentację po pewnym czasie spoczynku.

Sprawdź stabilność podczas przechowywania za pomocą oscylacji przy zmiennej·częstotliwości, a tym samym obserwuj czy nie ma oddzielenia dwóch faz w materiale.

Zapobiegaj separacji faz / sedymentacji kleju podczas długotrwałego przechowywania.

Żywica ma zbyt grubą warstwę do stosowania w temperaturze 40°C.

Wyznacz lepkość w określonej temperaturze aplikacji.

Dostosuj żywicę do optymalnych warunków aplikacji.

Dwuskładnikowy klej twardnieje przed zakończeniem aplikacji.

Przeanalizuj proces utwardzania, aby dowiedzieć się, kiedy lepkość jest podwojona w porównaniu z lepkością na początku reakcji.

Dopasuj formułę materiału tak, aby uzyskać wystarczająco długi czas aplikacji próbki(począwszy od wymieszania dwóch składników razem).

Zaawansowane pomiary reologiczne

Po nałożeniu klej twardnieje zbyt szybko, zanim zostanie rozprowadzony na powierzchni.

Zmierz zależny od czasu wzrost modułów lepkości i sprężystości podczas utwardzania kleju w odniesieniu do suszenia fizycznego lub utwardzania chemicznego.

Określ początek utwardzania i punkt przecięcia G'-G'', aby określić maksymalny czas aplikacji kleju w warunkach otoczenia.

Przy włączonym ogrzewaniu pomieszczenia następuje rozpad połączenia topliwego.

Określ\ temperaturę zeszklenia i temperaturę topnienia kleju topliwego za pomocą zmiennych temperatury.

Zapewnij temperatury odpowiednie do zastosowania oraz górne/dolne limity temperatury użytkowania.

Przy niskiej intensywności światła UV klej nie osiąga wymaganych właściwości mechanicznych, a przy wysokiej intensywności światła UV zużycie energii jest zbyt wysokie.

Przeanalizuj właściwości utwardzania kleju UV przy zmiennym natężeniu światła UV.

Prześledź reakcję sieciowania i dostosuj intensywność światła UV w taki sposób, aby szybkość utwardzania i jakość produktu końcowego były idealne.

Czas utwardzania kleju budowlanego różni się w przypadku stosowania go na zewnątrz przy deszczowej pogodzie w porównaniu z pogodą słoneczną.

Dostosuj wilgotność i temperaturę podczas pomiaru, aby zrozumieć ich wpływ na utwardzanie kleju budowlanego.

Zapewnij możliwy zakres wilgotności i temperatur, w których klej budowlany wykazuje dopuszczalny czas utwardzania.

Taśma samoprzylepna zrywa się po jej rozciągnięciu pod obciążeniem.

Określ zachowanie DMA warstwy za pomocą zmiennej amplitudy i zmiennych temperatur.

Poznaj maksymalne obciążenie przed zerwaniem taśmy klejącej, aby określić obciążenia kwalifikowane.

Surowiec cząstek stałych nie może być pompowany, ulega rozdzieleniu lub rozpadowi podczas pompowania lub produkcji.

Sprawdź spoistość, rozdzielenie i zachowanie tarcia ściennego granulatu za pomocą celi proszkowej lub celi ścinającej.

Unikaj rozdzielenia podczas transportu i przechowywania materiałów sypkich.

Nie udało Ci się znaleźć informacji na temat określonej sytuacji? Anton Paar wciąż ma rozwiązanie dla Twojego wyzwania. Po prostu skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 

Świat wiskozymetrii i reometrii

Przepływ i badanie sprężystości to bardzo ważne elementy tworzenia charakterystyki materiałów. Wiskozymetry i reometry to idealne narzędzia do kontrolowania prawidłowej charakterystyki płynięcia.

Dowiedz się więcej

Właściwości adhezyjne

Kleje muszą spełniać trzy główne wymagania, aby zapewnić idealną funkcjonalność:

 1. Zwilżanie podłoża (adhezja)
 2. Zwiększanie wytrzymałości po zastosowaniu
 3. Możliwość przenoszenia obciążeń pomiędzy dwoma połączonymi powierzchniami po zakończeniu procesu utwardzania.

Materiały klejące i rodzaje klejenia

Wiązanie adhezyjne z podłożem, może być fizyczne (niereaktywne) lub chemiczne (aktywne). Przykłady wiązania niereaktywnego to wysychanie, kontakt, wrażliwość na nacisk lub topnienie na gorąco. Wiązanie aktywne może obejmować utwardzanie beztlenowe (np. w kontakcie z metalem), wstępnie wymieszane kleje mrożone, które utwardzają się po podgrzaniu do temperatury otoczenia, kleje wieloskładnikowe, które rozpoczynają utwardzanie po wymieszaniu dwóch składników lub kleje jednoskładnikowe utwardzane promieniowaniem (np. UV), ciepłem lub wilgocią.

Metody badania przyczepności

Różne rodzaje urządzeń do testowania kleju mogą być używane do charakterystyki podczas produkcji kleju, aplikacji i do kleju w stanie po utwardzeniu. Istnieje wiele różnych metod testowania kleju, z których każda dostarcza odpowiedzi na konkretne pytania związane z klejem:

 • Pomiary lepkości (rotacyjne) są pomocne przy wykonywaniu pomiarów QC klejów płynnych przed aplikacją.
 • Pomiary lepkosprężystości (oscylacyjne) pozwalają scharakteryzować ciekły klej poprzez jego proces utwardzania do produktu stałego (z użyciem czasu, temperatury, światła UV lub wilgotności)
 • Testy kleistości określają kleistość i zachowanie przy pękaniu.
 • Wytrzymałość spoin klejowych i właściwości adhezyjne warstw kleju i błon można sprawdzić za pomocą pomiarów DMA.
 • Pompowalność surowców sypkich można sprawdzić za pomocą celi proszkowej lub celi ścinającej.

WISKOZYMETRY ROTACYJNE

ViscoQC 100

 • Jednopunktowa lepkość dynamiczna płynów o wysokiej i niskiej lepkości dla szybkiej kontroli jakości

ViscoQC 300

 • Wielopunktowa lepkość dynamiczna płynów o niskiej i wysokiej lepkości dla szybkiej kontroli jakości

Toolmaster™*

Złącze magnetyczne/szybkozłącze**

ViscoQC 100 | ViscoQC 300 ASTM D1084, ASTM D1337, ASTM D1338, ASTM D2556, ASTM D4016, ASTM D4300, ASTM D4878, ASTM D4889, BS 5350, DIN EN 12092, DIN EN 15425, EN 15564, ISO 2555, ISO 10364

REOMETRY ROTACYJNE

RheolabQC

 • Rotacyjne testy reologiczne materiałów od próbek o niskiej lepkości do próbek półstałych w celu zaawansowanej kontroli jakości.

MCR 72 | 92

 • Rotacyjne testy reologiczne z zastosowaniem systemów pomiarowych typu cylindry współosiowe, płytka-płytka oraz płytka-stożek dla próbek ciekłych i półstałych
 • Badania reologiczne rotacyjne i oscylacyjne z systemami pomiarowymi typu cylindry współosiowe, płytka-płytka i stożek-płytka – dla prawie wszystkich rodzajów próbek.

Toolmaster™*

Złącze magnetyczne/szybkozłącze**

RheolabQC ASTM D3236, ISO 3219 | MCR 72 DIN 53019, DIN specyfikacja 91143 | MCR 92 DIN EN ISO 3219, DIN 54458

REOMETRY ROTACYJNE I OSCYLACYJNE

MCR 102e | 302e | 502e

 • Badania właściwości lepkosprężystych surowców, receptur i produktów końcowych, od kontroli jakości po badania i rozwój

MCR 702e MultiDrive

 • Pełna charakterystyka materiałowa w zakresie badań i rozwoju

Toolmaster™*

Złącze magnetyczne/szybkozłącze**

Standardy: MCR 102e | 302e | 502e | 702e MultiDrive DIN EN ISO 3219, DIN 54458

CIECZE LEPKIE Kleje w aerozolu
CIECZE LEPKOSPRĘŻYSTE Kleje
STOPY Kleje topliwe
PASTOPODOBNE Kleje budowlane
WARSTWY SAMOPRZYLEPNE Taśmy, plastry i folie
SYSTEMY REAKTYWNE Kleje dwuskładnikowe
Toolmaster™* ZŁĄCZE MAGNETYCZNE/SZYBKOZŁĄCZE** WSPÓLNE METODY BADAŃ GEOMETRIE POMIARU
ViscoQC 100

Wspólne metody badań

 • Pomiar lepkości jednopunktowy

Geometria pomiaru

 • Wrzeciona względne (L/RH), wrzeciona DIN/SSA, łopatki, szklany trzpień, jednorazowy system pomiarowy
ViscoQC 300

Wspólne metody badań

 • Krzywa płynięcia/lepkości
 • Określanie punktu plastyczności
 • Badanie czasu używalności/utwardzania

Geometria pomiaru

 • Wrzeciona względne (L/RH), wrzeciona DIN/SSA, łopatki, szklany trzpień, jednorazowy system pomiarowy
RheolabQC

Wspólne metody badań

 • Test rotacyjny do wyznaczania punktu plastyczności
 • Test rotacyjny 3 interwałów czasowych (3ITT)

Geometria pomiaru

 • Cylindry i kubki współosiowe, mieszadła, jednorazowe systemy pomiarowe.
MCR 72

Wspólne metody badań

 • Test rotacyjny do wyznaczania punktu plastyczności
 • Test rotacyjny 3 interwałów czasowych (3ITT)

Geometria pomiaru

 • Stożek-płytka, płytka-płytka, cylindry współosiowe
MCR 92

Wspólne metody badań

 • Zmienne amplitudy, zmienne częstotliwości i pomiary oscylacyjne w czsie.
 • Test oscylacyjny 3 interwałów czasowych (3ITT)

Geometria pomiaru

 • Stożek-płytka, płytka-płytka, cylindry współosiowe
MCR 102e | 302e | 502e

Wspólne metody badań

 • Zmienne temperatury
 • Badania UV i wilgotności
 • Analiza chemiczna za pomocą analiz NIR, IR, ATR lub RAMAN.
 • Właściwości reologiczne proszków

Geometria pomiaru

 • Stałe uchwyty do błon, włókien i prętów, układy do reologicznych badań rozciągania
MCR 702e MultiDrive

Wspólne metody badań

 • Zaawansowane testy oscylacyjne i rotacyjne z jedną lub dwiema jednostkami napędowymi

Geometria pomiaru

 • Gięcie trzypunktowe, dźwignia

* do automatycznego rozpoznawania i konfigurowania narzędzi w celu zapewnienia łatwej obsługi i zminimalizowania błędów użytkownika

** do łatwego jednoręcznego mocowania/wymiany wrzecion, pojemników i systemów pomiarowych

Trzyletnia gwarancja

 • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
 • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
 • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

* Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

Dowiedz się więcej

Seminarium internetowe

Master the flow of your adhesives

Dołącz do bezpłatnego seminarium internetowego, które obejmuje wszystko, od aspektów teoretycznych po praktyczne spostrzeżenia na temat konkretnych zastosowań. Zwracamy uwagę, że niniejsze seminarium internetowe będzie prowadzone w języku angielskim.

Patrz teraz