Precyzyjne pomiary piwa

2018-08-02 | Corporate

Browarnictwo wymaga prawdziwego instynktu. Równie ważne jest zapewnienie precyzyjnej kontroli każdego etapu warzenia piwa”, zdradzają Gebhard Sauseng i Daniel Gore. Ci browarnicy SUDHAUS to nie tylko wieloletni pracownicy firmy Anton Paar, lecz także oddani amatorzy browarnictwa. Daniel jest wykwalifikowanym browarnikiem i posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w Niemczech oraz w USA. Jest także menedżerem klientów firmy Anton Paar na europejskim rynku browarniczym. Gebhard jest wykwalifikowanym kiperem piwa i posiada wieloletnie doświadczenie jako browarnik-hobbista.

Od stycznia tego roku, w należącym do firmy Anton Paar, austriackim i atrakcyjnym browarze SUDHAUS, ci obaj specjaliści produkują piwo o najwyższej jakości. Aktualnie oferta obejmuje trzy warianty piwa uzyskiwanego z fermentacji odbywającej się w czterech kadziach o pojemności 600 litrów oraz z dojrzewania zachodzącego w ośmiu zbiornikach. Wkrótce udostępnione zostaną inne rodzaje napojów, takie jak delikatne piwo jasne oraz silne piwo typu Bock i inne napije specjalne.

Uzyskanie najwyższej jakości piwa wymaga nie tylko intuicji i dobrych surowców, lecz także właściwych narzędzi analitycznych. Browar SUDHAUS jest wyposażony we wszystkie urządzenia firmy Anton Paar, wymagane w browarnictwie. W trakcie tworzenia zacieru i rafinacji zachodzi konwersja skrobi słodu do cukru fermentacyjnego. „Stosujemy austriacki, organiczny słód”, wyjaśnia Gebhard Sauseng. W procesie kontroli, wywar jest poddawany pomiarowi z zastosowaniem czujnika produkcyjnego L-Dens 7400 oraz w pomiarom laboratoryjnym za pomocą analizatora DMATM 35 V4, PBA-B, DMATM 4500 M lub nowego DMATM 1001. Te same systemy są wykorzystywane do analizy procesów zachodzących w kotle brzeczki, gdzie z ziarna piwo uzyskuje goryczkę i aromat. Na tym etapie dużą wagę przykłada się do ekstraktu i oryginalnej brzeczki.

„Większość parametrów pomiaru jest wymagana dla prawidłowej fermentacji, w trakcie której drożdże przetwarzają cukier słodowy na alkohol. Konieczne jest więc uzyskanie danych pomiarowych dotyczących stężenia alkoholu, ekstraktu, koloru, zmętnienia oraz stężenia tlenku węgla”, relacjonuje Daniel Gore. Dwa czujniki L-Rix 510 monitorują   proces fermentacji oraz przesyłają dane pomiarowe do dwóch jednostek kontroli technologicznej mPDS 5. Stanowisko laboratoryjne może także zostać wyposażone w moduły Alex 500 do pomiaru stężenia alkoholu, gęstości i ekstraktu, Lovis 2000 ME do pomiaru lepkości oraz CboxQC do pomiaru stężenia tlenku węgla oraz tlenu. System umożliwia nawet zastosowanie nawet modułu EasyDens. Centralnym elementem kontroli procesu warzenia piwa jest okrągły, podświetlany stół z monitorem z regulacją wysokości.

Po zakończeniu fermentacji, nowe piwo jest poddawane pierwszemu leżakowaniu trwającemu pewien czas, zależny od specyfiki procesu produkcyjnego. „Po zakończeniu fermentacji, nasze piwo pozostaje w zbiorniku przez okres około trzech tygodni”, relacjonuje specjalista Gore. W celach kontrolnych, całe wyposażenie laboratoryjne jest wykorzystywane do pomiaru stężenia tlenku węgla, koloru, zmętnienia oraz stężenia alkoholu i ekstraktu. Wartości te są wykorzystywane do obliczenia należności podatkowych. Dokładna analiza zapewnia więc bezpieczeństwo. Jednym z elementów, który nie może być zastąpiony przez metody analityczne, jest smak warzelnika. „To jedyna metoda pozwalająca na ocenę smaku w trakcie dojrzewania”, powiadają browarnicy.

Aktualnie, SUDHAUS oferuje trzy rodzaje piwa: lekkie piwo jasne („Das Erste”), piwo ciemne („Das Alsteirische”) oraz lekkie piwo pszeniczne („Das Weiße”). Już wkrótce do oferty dołączy jasne piwo z dolnej fermentacji („Graze Lager”) oraz piwo stylu Bock, specjalnie na zimowe dni. Nie wykluczamy także może jednego lub dwóch rarytasów, dodaje z uśmiechem Gebhard Sauseng.