Charakteryzowanie powierzchni

Face your surface

Badanie modyfikacji powierzchni w celu wynalezienia materiałów o pożądanych właściwościach to obecnie jeden z głównych kierunków badań dotyczących charakteryzowania powierzchni. Podobnie jak w kontroli jakości u producentów, także w tej dziedzinie konieczna jest dokładna analiza szeregu parametrów, w tym mechanicznych, chemicznych i trybologicznych właściwości powierzchni: chropowatości, twardości, sztywności, elastyczności, rezystancji, potencjału/ładunku, struktury i wielu innych. Firma Anton Paar udostępnia różne rozwiązania do charakteryzowania powierzchni, odpowiednie zarówno dla badaczy, jak i dla producentów.

Charakteryzowanie powierzchni biomateriałów

Pomiary właściwości powierzchni biomateriałów stawiają przed badaczami, a także producentami, specjalne wyzwania. Głównym celem jest przewidzenie reakcji materiału po implantacji do ludzkiego ciała oraz reakcji na kontakt z tkankami biologicznymi, płynami ustrojowymi itp. Badania kliniczne dotyczące odpowiedzi immunologicznej są kosztowne, dlatego kluczowe znaczenie ma wcześniejsze zmierzenie wszystkich właściwości, które pozwolą przewidzieć zachowanie materiału. Inne dziedziny badań zajmują się opracowywaniem nowych, lepszych materiałów w celu uzyskania postępu w medycznym leczeniu szeregu chorób lub w celu zaoferowania klientom lepszych produktów medycznych.

Typowe badania biomateriałów obejmują analizę chropowatości powierzchni, pomiar twardości i właściwości strukturalnych, a także charakterystyki ładunku powierzchniowego, oddziaływanie powierzchni, właściwości hydrofilne/hydrofobowe i wiele innych. Firma Anton Paar opracowała specjalistyczne rozwiązania w zakresie analizy powierzchni biomateriałów, takich jak protezy, implanty, tkanki, biopolimery i biofilmy, zęby, różne zastosowania okulistyczne, a także do urządzeń i wyrobów medycznych, takich jak stenty, pigułki i membrany.

Zdobycie odpowiednich danych analitycznych pozwoli poznać materiały i ich właściwości na poziomie molekularnym. Dostęp do odpowiednich – i dokładnych – danych ma ogromny wpływ na prawdziwe poznanie materiału oraz wychwycenie tego, jak nawet niewielkie zmiany wpływają na jego charakterystyki. Poniższe łącza pozwolą dowiedzieć się więcej o analizie szeregu ważnych próbek materiałów biomedycznych.

Testy biomedyczne: Aplikacje

Materiały cechujące się biozgodnością występują w bardzo wielu zastosowaniach: od soczewek kontaktowych i rozwiązań do ich przechowywania po prawdziwe i sztuczne tkanki, kości i tkanki chrzęstne do implantów, protez i urządzeń medycznych takich jak stenty. Każdy z tych materiałów ma własne charakterystyki, a jego analiza wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami.

Kliknij zastosowanie, aby uzyskać więcej informacji lub pobrać odpowiedni raport z zastosowania.

Protezy, implanty, tkanki i biopolimery
Pokaż wszystkie zastosowania
Zęby i biofilmy
Pokaż wszystkie zastosowania
Urządzenia medyczne
Pokaż wszystkie zastosowania
Zastosowania w okulistyce
Pokaż wszystkie zastosowania
Show all applications

Brak wyników!

Tworzenie zaawansowanych technicznie polimerów do okularów i szkieł kontaktowych

Prawie 50% ludzi na świecie nosi okulary lub szkła kontaktowe. Współczynnik załamania światła to kluczowy czynnik w przypadku nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie polimerów, używanych w produktach do korekcji wzroku: materiały o wysokim współczynniku załamania światła umożliwiają stosowanie cieńszych okularów i szkieł kontaktowych, co znacznie zwiększa komfort codziennego użytkowania.

Pobierz sprawozdanie z zastosowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób refraktometry Abbemat pomagają osiągnąć najwyższą jakość.

Czytaj dalej

Badania trybologiczne cewników urologicznych i sztucznej skóry

Wyroby medyczne podlegają wysokim wymaganiom pod względem wydajności i bezpieczeństwa produktu, a także przepisom amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz przepisom unijnego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Prezentujemy tutaj metodę umożliwiającą wykonywanie testów systemu trybologicznego dotyczących cewników urologicznych i sztucznej skóry. Do testowania cewnika używany jest trybometr MCR z mocowaniem próbki, które umożliwia umocowanie elementów wyrobu medycznego, a także tkanki miękkiej wykorzystywanej do testowania cewnika. Sterowanie parametrami temperatury, siły i prędkości trybometru MCR umożliwia ich zdefiniowanie w sposób symulujący warunki rzeczywiste.

Czytaj dalej

Tworzenie lepszych implantów stomatologicznych

Podczas badania biozgodnych powłok dla materiałów na implanty jednym z kluczowych parametrów jest wzajemne oddziaływanie implantu i środowiska biologicznego.

Przy użyciu analizatora potencjału zeta powierzchni SurPASS 3 można badać wzajemne oddziaływanie białek w roztworze z materiałem implantu. Głęboka znajomość tej dziedziny pozwoli tworzyć implanty stomatologiczne odporne na powstawanie biofilmu bakteryjnego i tym samym obniżyć ryzyko infekcji lub odrzucenia implantu.

Pobierz folder biomateriałów SurPASS 3, aby zobaczyć, jak analiza potencjału zeta łączy określanie kinetyki adsorpcji z charakterystykami zaadsorbowanej warstwy powierzchni.

Czytaj dalej

Charakterystyki mechaniczne szkliwa zębowego

Analiza właściwości mechanicznych powierzchni szkliwa zębowego i warstwy poniżej ma olbrzymie znaczenie dla leczenia stomatologicznego, np. w przypadku zapobiegania próchnicy (ubytkom) lub w celu opracowania minimalnie inwazyjnego leczenia wczesnych zmian próchniczych.

Nanoindentacja to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod badania takich próbek, która zapewnia jasny wgląd w gradient twardości szkliwa zębowego (twardość zęba). Pozyskane dane analityczne stanowią podstawę do wyboru nowych materiałów na potrzeby wypełnień stomatologicznych.

Pobierz raport z zastosowania, aby przekonać się, jak użyto stacjonarnego miernika twardości metodą nanoindentacji NHT³ w odpowiednim badaniu.

Czytaj dalej

Przejrzysta metoda testów na potrzeby kontroli jakości powłok stentów

Stenty to zastosowanie medyczne o masowej skali. Podlegają one rygorystycznym regulacjom władz stanowych, takich jak FDA i muszą przechodzić ścisłą kontrolę jakości, zanim można będzie ich użyć w ciele pacjenta.

Próba zarysowania to jedna z kilku metod sprawdzenia przylegania powłoki i tym samym zapewnienia odpowiednio długiego okresu eksploatacji implantu. Aby zagwarantować wymagane zachowanie stentów – np. uwalnianie pewnych substancji chemicznych – oraz brak uszkodzeń w ciele, mierzy się przyczepność i odporność na zarysowanie powłoki przy użyciu testera zarysowań w nanoskali NST³.

Pobierz raport z zastosowania, aby przekonać się, jak można mocować stenty w testerze zarysowań i w jaki sposób określa się krytyczne obciążenie powłoki.

Czytaj dalej

Biozgodność membran do hemodializy

W celu wykazania możliwości poprawienia biozgodności wewnętrznej powierzchni membrany do hemodializy poprzez pewne modyfikacje powierzchni odpowiednią metodą analizy będą pomiary potencjału zeta.

Potencjał zeta wykazuje wrażliwość na nawet niewielkie zmiany chemii powierzchni. Tym samym pomiar potencjału zeta pomaga poprawić biozgodność membran do hemodializy. Dedykowane uchwyty do próbek dla membran z włókien rurowych (HFM) umożliwiają bezpośrednie charakteryzowanie wewnętrznej powierzchni membran.

Pomiary potencjału zeta można łatwo przeprowadzić przy użyciu analizatora elektrokinetycznego SurPASS 3.

Czytaj dalej

Więcej informacji ogólnych o potencjale zeta zawiera ten artykuł Wiki:Potencjał zeta

Poprawa komfortu użytkowania soczewek kontaktowych

Miękkie soczewki kontaktowe są szeroko stosowane, dlatego komfort ich noszenia ma podstawowe znaczenie dla osób, które używają ich na co dzień.

Tarcie i sprężystość to kluczowe czynniki określające komfort noszenia. Nadzwyczajna rozdzielczość i zorientowane na działalność badawczą funkcje specjalne, takie jak kontrolowany pomiar siły i głębokości, pozwalają szczegółowo poznać właściwości soczewek. Uzyskanych w ten sposób wyników można użyć do poprawienia właściwości ciernychi dzięki temu jeszcze lepiej służyć klientom , zwiększając tym samym satysfakcję klientów.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowania, aby przekonać się, w jaki sposób urządzenie Bioindenter UNHT³ Bio (ze specjalnym uchwytem na soczewkę kontaktową) może być użyteczne badaniach.

Czytaj dalej

Charakterystyka starzenia się soczewek kontaktowych

Soczewki kontaktowe mają często określony okres przydatności do użytku (np. 1 miesiąc, 1 rok). Ostatniego dnia tego okresu soczewki powinny mieć takie same właściwości jak pierwszego dnia, to dlatego charakterystyka starzenia jest taka ważna.

Starzenie materiałów zwykle trudno jest oszacować, ale znajomość sprężystości materiału zapewnia naukowo potwierdzony wgląd w proces starzenia. Bioindenter UNHT³ Bio mierzy sprężystość soczewek kontaktowych; tych danych można użyć do badania zmian właściwości mechanicznych spowodowanych starzeniem.

Pobierz raport z zastosowania, aby dowiedzieć się, jak przy użyciu bioindentera można określać właściwości mechaniczne soczewek kontaktowych i biomateriałów.

Czytaj dalej

Badanie hydrożelu w warunkach rzeczywistych

Badania hydrożeli są uznawane za skomplikowane z powodu trudności z zamocowaniem próbek w lub na uchwycie, a także dlatego, że nawet drobne zmiany wywieranego na nie nacisku mogą prowadzić do znacznych zmian ich właściwości trybologicznych.

Dokładne wyniki badań niezakłócone przez czynniki zewnętrzne można uzyskać za pomocą trybometru MCR ze specjalnym uchwytem na próbki hydrożeli. Poza tym aparat umożliwia optymalną adaptację do naturalnych warunków, jeśli chodzi o nacisk w miejscu styku, prędkości poślizgowe i temperaturę, a ponadto ma wysoką czułość podczas pomiaru tarcia, szczególnie w szerokim zakresie prędkości poślizgowych – od kilku nm/s do ponad 1 m/s.

Czytaj dalej

Symulowanie warunków panujących w oku człowieka podczas badań płynów do soczewek kontaktowych

Rozwiązania okulistyczne muszą charakteryzować się niskim tarciem, a naśladowanie warunków oka ludzkiego na maszynie jest trudne. Jednak potrzeba badania takich rozwiązań wyłania się zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i komfortu użytkowania.

Trybometr MCR mierzy współczynnik tarcia dla różnych prędkości poślizgowych i sił normalnych. Jego możliwości pomiaru dla skrajnie niskich prędkości pozwalają wyznaczać zarówno tarcie statyczne, jak i kinetyczne. W większości przypadków dokładnie określone tarcie graniczne ma fundamentalne znaczenie w badaniu ogólnej charakterystyki płynu.

Czytaj dalej

Badanie tkanki (ludzkiej) w ramach badań nad ewolucją i leczeniem chorób

W miarę jak badacze na całym świecie pracują nad poznaniem i leczeniem najróżniejszych chorób, właściwości tkanek ludzkich i sztucznych stają się ważnym aspektem tych prac.

Wiele tkanek w ciele człowieka jest poddawanych obciążeniom mechanicznym, a charakterystyki mechaniczne tych tkanek mogą być źródłem cennych informacji do badań ewolucji i leczenia chorób oraz do rozwoju sztucznych zamienników (implantów, rusztowań tkankowych). Początkowy brak odpowiednio czułej aparatury w tym obszarze został ostatnio wypełniony przez firmę Anton Paar aparatem Bioindenter UNHT³ Bio.

Pobierz raport z zastosowań, aby dowiedzieć się, jak używa się go do badań zarówno tkanek, jak i materiałów zastępczych.

Czytaj dalej

Metody badawcze na potrzeby opracowywania leków na osteoporozę

Osteoporoza to zmniejszanie się twardości kości (zwiększanie łamliwości kości), w większości przypadków spowodowane wiekiem.

Substancje aktywne w lekach mają bezpośredni wpływ na charakterystyki kości, dlatego twardość kości, moduł sprężystości i pełzanie kości to kluczowe parametry w pracach nad nowym lekiem. Analiza tych parametrów w wysokiej rozdzielczości to niepodważalne wsparcie wyników badań podczas składania wniosków patentowych lub promowania nowych substancji aktywnych na potrzeby procesów badawczych lub wprowadzenia produktu na rynek.

Wszystkie parametry, w tym moduł sprężystości i właściwości pełzania kości, można zmierzyć biointenderem UNHT³ Bio.

Czytaj dalej

Dodatkowa korzyść dla badaczy: Firma Anton Paar ściśle współpracuje z kilkoma uniwersytetami w celu opracowania dostępnych ekonomicznie materiałów na sztuczne kości do celów badawczych. Ta współpraca daje naszym klientom dostęp do wiedzy i specjalnych opracowań, takich jak uchwyty na złożone próbki, a także pozwala nam tworzyć indywidualne rozwiązania dla naszych klientów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Anton Paar.

Znajdowanie ekonomicznych i wartościowych medycznie zamienników tkanki chrzęstnej

Poszukiwania materiału, który mógłby zastąpić tkankę chrzęstną, nadal trwają. Już same problemy z przygotowaniem próbki i jej zamocowaniem powodują, że badanie właściwości mechanicznych tkanki chrzęstnej jest prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo objętość próbki płynów biologicznych na potrzeby badań jest ograniczona. Wszystkie te kwestie wskazują na konieczność opracowania odpowiedniej konfiguracji do badań.

Możliwości trybometru MCR w zakresie niskiej prędkości i niskiego momentu obrotowego składają się na ekonomiczną i niewymagającą czasu konfiguracje badawczą, która oferuje unikatowe możliwości badań tarcia i ścierania naturalnej i sztucznej tkanki chrzęstnej, a także zamienników mazi stawowej.

Pobierz raport z zastosowania, aby dowiedzieć się, jak używać trybometru MCR w biotrybologicznych badaniach tkanki chrzęstnej.

Czytaj dalej

Aparatura doświadczalna dla laboratoriów i producentów materiałów charakteryzujących się biozgodnością

Biomateriały często trudno mocuje się w aparaturze pomiarowej, a ich właściwości są podatne na zmiany wywołane czynnikami zewnętrznymi. Powoduje to potrzebę stosowania sprzętu badawczego o wysokiej dokładności, który można łatwo adaptować do próbek takich jak soczewki kontaktowe, tkanki, żele, płyny i inne.

Firma Anton Paar oferuje specjalistyczne urządzenia, które są powszechnie używane w laboratoriach zajmujących się badaniami biozgodności:

Szereg specjalnych uchwytów próbek dla soczewek kontaktowych i hydrożeli oraz inne akcesoria są dostępne, aby zapewnić optymalne wsparcie dla laboratoriów zajmujących się badaniami biomedycznymi, a także dla producentów przetwarzającyh biomateriały oraz podczas kontroli jakości.

Jeśli chcesz praktycznie wypróbować naszą aparaturę, przyjrzyj się seminariom i ofertom w centrum technicznym firmy Anton Paar, lub skontaktuj się bezpośrednio z przedstawicielem firmy i poproś o dodatkowe informacje lub demonstrację\\

Kontakt

 • Trzyletnia gwarancja

  • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
  • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
  • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

  * Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

  Dowiedz się więcej

Webinaria

Poniższe seminaria internetowe odbywają się głównie w języku angielskim.

Konferencje

Kraj
Wszystkie
 • Niemcy
 • Republika Południowej Afryki
 • Stany Zjednoczone
 • Tajwan
 • Wszystkie
Rodzaj seminarium/szkolenia
Wszystkie
 • Seminarium
 • Webinarium
 • Wszystkie

Brak wyników!

Rozwiązania Anton Paar z zakresu charakteryzowania powierzchni

Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Technologia badawcza specjalnie zaprojektowana w celu zmniejszenia złożoności obsługi

Mikroskopy sił atomowych dostarczają rzeczywiste obrazy 3D topografii powierzchni, dostarczając informacji o takich właściwościach jak chropowatość czy sztywność.

AFM jest uważana za wymagającą metodę, dlatego też firma Anton Paar zastosowała nowe podejście do tej technologii poprzez zmniejszenie złożoności działania urządzenia, tym samym udostępniając tę technikę nowym grupom użytkowników.

W efekcie powstał mikroskop sił atomowych, dzięki któremu codzienna praca staje się znacznie łatwiejsza: Automatyzuje złożone etapy pracy i oferuje wysoki poziom użyteczności w całym procesie pomiarowym – technologia klasy badawczej, która jest teraz łatwa w użyciu i dostępna dla wszystkich użytkowników.

Trybologia

Badanie materiałów w warunkach eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi geometriami pomiarowymi

Aby uzyskać informacje na temat zachowania materiału pod wpływem różnych warunków zewnętrznych, takich jak temperatura i wilgotność, niezbędna jest znajomość zachowania tribologicznego. Trybometry określają tarcie, zużycie i właściwości smarne różnych materiałów.

Długoletnie doświadczenie Anton Paar znajduje odzwierciedlenie w gamie oferowanych aparatów, obejmującej standardowe modele typu „pin-on-disk”, modele przeznaczone do wysokich temperatur, nanomateriałów, zastosowań wilgotnościowych i próżniowych, a także trybometr MCR, łączący trybologię z reologią.

Chcę dowiedzieć się więcej

Testowanie zarysowań

Najlepszy możliwy widok zarysowania w pełnej zgodności z międzynarodowymi standardami.

Testery zarysowań są wykorzystywane do określenia własności połączenia podłoże-powłoka pod kątem przyczepności powłoki, odporności na zarysowania i wytrzymałości mechanicznej. Testery zarysowań Anton Paar wyróżniają się zastosowaniem opatentowanych technologii, takich jak widok zsynchronizowanej panoramy rzeczywistego zarysowania i krzywej zarysowania.

Dokumentacja pomiarów jest zgodna z normami międzynarodowymi, a próbki mogą zostać w dowolnym momencie ponownie przeanalizowane lub porównane z poprzednimi wynikami.

Chcę dowiedzieć się więcej

Pomiar grubości powłoki (testy Calo)

Szybkie i proste oznaczanie grubości powłok

Ponieważ grubość powłoki ma wpływ na produkt końcowy, dokładne, a jednocześnie opłacalne pomiary mają ogromne znaczenie w celu zagwarantowania niezawodnej jakości powłoki.

Aby sprostać tym wymaganiom, aparaty Calotest firmy Anton Paar korzystają z tej prostej i niezawodnej metody. Właśnie ta opłacalna technika charakteryzowania pozwala na dokonywanie pomiarów w ciągu 1 do 2 minut, zgodnie z międzynarodowymi standardami, zapewniając w ten sposób jakość danych, zwiększając wydajność i obniżając koszty.

Chcę dowiedzieć się więcej

Analiza ładunków powierzchniowych

Szybka i bezpośrednia analiza rzeczywistych próbek odzwierciedlających indywidualne właściwości danej powierzchni

Wiele materiałów podlega modyfikacjom na skutek przechowywania, starzenia lub zużycia podczas obsługi. Aby przewidzieć te zmiany i opracować zoptymalizowane, nowe i wysokowydajne materiały, materiały te są poddawane testom w rzeczywistych warunkach. Właściwości takie jak ładunek powierzchniowy, adsorpcja/desorpcja lub przyciąganie/odpychanie elektrostatyczne pozwalają nam zrozumieć m.in. zjawisko zanieczyszczenia membrany, działanie czyszczące detergentów, przyczepność substancji biologicznych. Informacje na temat zachodzenia tych procesów uzyskuje się, po prostu mierząc potencjał zeta (elektrostatyczny) powierzchni.

Anton Paar jest pionierem w dziedzinie analizy potencjału zeta makroskopowych materiałów stałych. Firmie udało się przekształcić tę technikę analizy powierzchni w rutynowe zastosowanie wykorzystywane w codziennej pracy laboratoryjnej.

Chcę dowiedzieć się więcej

Testy wgłębiania (twardościomierze)

Możliwość zmierzenia oszacowań i uzyskania wyników w krótszym czasie

Testy wgłębiania udostępniają informacje na temat własności mechanicznych, takich jak twardość i moduł sprężystości cienkich błon, powłok i podłoży. Anton Paar jest jedyną firmą oferującą ultra-nanotwardościomierz z prawdziwym czujnikiem nacisku, który faktycznie mierzy siłę przykładaną do próbki zamiast szacować wartości na podstawie siłownika.

Nowa generacja twardościomierzy wyposażona jest w tryb „Quick Indentation”, który dostarcza wyniki 8 razy szybciej niż poprzednie generacje tych aparatów.

Chcę dowiedzieć się więcej

Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego pod małymi kątami z minimalnym kątem padania (GISAXS)

Najlepsze przystosowani do badań powierzchni cząstek dzięki stanowisku laboratoryjnemu SAXS/WAXS/GISAXS

GISAXS to ważne narzędzie służące do badania powierzchni nanostrukturalnych i cienkich błon. Nanostruktura określa właściwości materiału i wpływa na użyteczność powłok przemysłowych, technik drukowania, elektroniki, czujników medycznych, nośników energii i wielu innych kwestii. Badanie nanostruktur w zmieniających się lub ekstremalnych warunkach zewnętrznych, takich jak podwyższona temperatura i wilgotność, pozwala dopracować i zoptymalizować wykorzystywane materiały.

Już od lat 50. XX wieku firma Anton Paar cieszy się pozycja lidera w dziedzinie SAXS. Wiedza specjalistyczna, jaką dysponuje Anton Paar, ma zastosowanie w systemach SAXS/WAXS/GISAXS o najwyższej rozdzielczości przy kompaktowych wymiarach do codziennych badań w skali nano, wydajnego charakteryzowania różnych próbek (od cieczy do ciał stałych) oraz opracowywania nowych metod.

Chcę dowiedzieć się więcej

Refraktometria

Szybkie określanie współczynnika załamania światła do optycznego charakteryzowania powierzchni.

Jednym z najważniejszych parametrów optycznych do charakteryzowania nowoczesnych produktów do korekcji wzroku jest współczynnik załamania światła, który wpływa na załamanie światła przechodzącego przez dany materiał, na przykład folie polimerowe i okulary. Współczynnik załamania światła stosuje się do kontroli lub charakteryzowania materiałów, aby zapewnić stałą wysoką jakość produktu.

Dokonuj pomiarów współczynnika załamania światła i stężenia biomateriałów w soczewkach kontaktowych i nowoczesnych okularach za pomocą serii refraktometrów laboratoryjnych Abbemat firmy Anton Paar.

Chcę dowiedzieć się więcej

Zastosowania w nauce o materiałach

Znajdź rozwiązania dla swoich zastosowań w naszej bazie danych dokumentów.